Інструкція «Про публічний реєстр»

Матеріал з Рабкрін
Версія від 18:15, 17 вересня 2012; Admin (Обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

ГЛАВА I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера регулювання Інструкції

Інструкція визначає правила та умови ведення Публічного реєстру та видачі інформації Національним агентством Публічного реєстру (надалі - Агентство), сторін, що беруть в цьому участь, їхні права та обов'язки.


Стаття 2. Мета Інструкції

Метою Інструкції є визначення формальних і процедурних питань адміністративного ведення Публічного реєстру та видачі інформації Національним Агентством, встановлення змісту, форм та технічних умов реєстраційної документації, публічної інформації та кадастрових даних, регулювання адміністративного ведення та видачі інформації з застосуванням автоматичних засобів управління.

Стаття 3. Компетенція територіальних реєстраційних служб та структурних підрозділів Агентства

1. Територіальна компетенція реєстраційних служб визначається відповідно до зон, які індивідуальним адміністративно-правовим актом затверджує голова Агентства.

2. Якщо нерухома річ розташована в межах декількох реєстраційних зон, пов'язане з реєстрацією рішення приймає обрана зацікавленою особою територіальна реєстраційна служба.

3. Агентство має право приймати рішення з питань, що належать до компетенції його територіальної реєстраційної служби через відповідну посадову особу уповноваженого структурного підрозділу.

4. Компетенція і ареал діяльності авторизованих осіб визначаються відповідним адміністративним договором Агентства.

5. Реєстрація права на нерухому річ здійснюється вибраною зацікавленою особою територіальної реєстраційною службою або відповідною авторизованою особою.

6. Інші питання, пов'язані з правової компетенцією територіальної реєстраційної служби, регулюються індивідуальними адміністративно-правовими актами голови.


Стаття 4. Порядок сплати вартості послуг

1. При одночасній вимозі особою надання декількох послуг, що відносяться до компетенції Агентства, вартість послуг може бути сплачена разовим платежем.

2. Вартість наданих Агентством послуг може бути сплачена будь-якою особою, незалежно від того, чи є вона зацікавленою особою у визначеннні Закону Грузії «Про підприємницький реєстр».

3. Якщо відповідним актом суду або іншого правомочного органу/особи Агентству в установленому законодавством порядку доручається надання послуг, що є в компетенції Агентства, надання послуг здійснюється без оплати вартості.

ГЛАВА II. ДОСТУПНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 5. Порядок прийняття рішення, пов'язаного з доступністю інформації

1. Реєструючий орган, вимагаючи надання інформації, пропонує зацікавленій особі надати додаткову інформацію або документи у 30-денний термін, якщо:

а) не вдається з'ясувати зміст вимоги або не вдається здійснити ідентифікацію витребуваної інформації;

б) до заяви не додано документи або інформацію, визначені цією Інструкцією та законодавством Грузії;

в) в інших визначених законодавством випадках.

2. При вимозі надання інформації, у разі визначення терміну надання зацікавленою особою додаткової інформації або документа, перебіг строку розгляду заяви вважається зупиненим. Підставою для зупинення перебігу строку розгляду заяви також є відповідне рішення суду або іншої уповноваженої особи/органу. Перебіг зазначеного строку поновлюється лише в разі подання затребуваної інформації/документів та/або в разі усунення підстав зупинення перебігу строку розгляду заяви.

3. Під час зупинення перебігу строку розгляду інформації/документів, визначеного першим пунктом цієї статті, за неподання зацікавленою особою документів/інформації, затребуваних протягом зупинення часу перебігу строку розгляду інформації/документів, визначених першим пунктом цієї статті, заява залишається без розгляду.

4. Підстави відмови у видачі інформації визначаються цією Інструкцією та законодавством Грузії.

5. У разі відмови у видачі інформації та залишення заяви без розгляду, сплачена за обслуговування вартість не підлягає поверненню.

6. У разі відмови у видачі інформації, визначення терміну подання додаткової інформації або документа, відновлення строку розгляду заяви та залишення заяви про видачу інформації без розгляду - реєструючий орган приймає відповідне рішення.

7. Рішення реєструючого органу про: відмову у видачі інформації, визначення терміну надання додаткової інформації або документа, відновлення перебігу строку розгляду заяви і видачі інформації, про залишення заяви без розгляду - оскаржується в порядку, встановленому законодавством Грузії.

Стаття 6. Видача документації та її копій

1. Агентство, при посвідченні копій документації, яка зберігається у нього, виданої на паперовому носії, підтверджує ідентичність копії оригіналу.

2. Агентство правомочне прийняти, видати або надати будь-який документ, як на паперовому носії, так і з використанням електронних та автоматичних засобів управління.

3. Документ в електронному вигляді видається з посиланням на офіційну веб-сторінку Агентства — www.napr.gov.ge; порядок, встановлений для посвідчення вірності копії оригіналу, відносно його роздруківки не застосовується. Ця роздруківка має ту ж юридичну силу, що й сам документ, виданий в електронному вигляді.

Стаття 7. Виписка з Публічного реєстру

1. Виписка з Публічного реєстру надається будь-якій особі та готується разом з рішенням про реєстрацію права (крім податкової застави/іпотеки), а при наявності зареєстрованих даних - в разі відповідної вимоги.

2. Виписка з Публічного реєстру, крім випадків, передбачених пунктом 4 цієї статті, повинна включати:

а) інформацію про зареєстровані права, зобов'язання та обмеження, їх суб'єкти та об'єкти, документи, які посвідчують право, та їхні ідентифікаційні дані/реквізити;

б) інформацію про дату реєстрації заявки і дату підготовки виписки, про дату реєстрації прав, а також про реєстрацію зобов'язань та реєстраційні номери;

в) інформацію про зареєстровані публічно-правові обмеженні та податкові застави/іпотеки, дату реєстрації та обмеження, реквізити документа, на підставі якого встановлене це обмеження, та орган, який видав документ.

3. Виписка з реєстру прав на нерухомі речі повинна відображати лише дані, зареєстровані по одному реєстраційного об'єкту; одиничним реєстраційним об'єктом вважається земельна ділянка, будівля-споруда або одиниця будівлі-споруди, які в установленому законодавством порядку визнано об'єктом незалежного права. Винятком з цього правила є випадок, передбачений пунктом 4 цієї статті.

4. Виписка може бути видана на земельну ділянку, на якій розташовано декілька об'єктів незалежного права. У цьому випадку виписка з реєстру прав на нерухомі речі повинна відображати інформацію про ідентифікаційні дані, площу земельної ділянки, форму власності розташованих на них будівель-споруд, правові обтяження і публічно-правові обмеження (крім обтяження та публічно-правового обмеження, що випливають з правого обтяження об'єктів незалежного права).

5. Термін дії виписки з Публічного реєстру необмежений.

6. Інші реквізити виписки на рухому річ і нематеріальні майнові блага можуть визначатися індивідуальним адміністративно-правовим актом голови Агентства.

Стаття 8. Кадастровий код, кадастровий план та кадастрова карта

1. Кадастровий код - унікальний ідентифікаційний код нерухомої речі, який присвоюється нерухомій речі разом з реєстрацією в публічному реєстрі права на нерухому річ. Порядок формування кадастрового коду визначається індивідуальним адміністративно-правовим актом голови Агентства.

2. Кадастровий план і кадастрова карта видаються на підставі банку даних Публічного реєстру і відображають наявні чинні дані про земельну ділянку і споруди на момент їх підготовки.

3. Кадастровий план - документ, що відображає кадастрові і графічні дані земельної ділянки, який включає інформацію про кадастровий код земельної ділянки, її площу, конфігурацію, призначення, координатну сітку, розташовані на земельній ділянці будівлі-споруди (у тому числі ті, що будуються) та кількість їх поверхів, а також про права та обмеження на цю земельну ділянку, кадастрові дані яких зареєстровані в публічному реєстрі (крім випадку, передбаченого частиною 4 цієї статті).

4. Кадастровий план лінійних споруд - документ, що відображає кадастрові та графічні дані споруд, який включає інформацію про кадастровий код земельної ділянки, її площу або довжину, конфігурацію, призначення, координатну сітку, точковий об'єкт, а також про права та обмеження на цю споруду, кадастрові дані яких зареєстровані в публічному реєстрі.

5. Кадастрова карта - документ, що відображає кадастрові дані конкретної території, інформацію про зареєстровані на цій території земельні ділянки, споруди, їх координатну сітку і кадастрові коди, а також про права та обмеження на ці земельні ділянки та споруди, кадастрові дані яких зареєстровані в публічному реєстрі.

6. Дані на кадастровий план та кадастрову карту можуть бути нанесені за допомогою механічних та/або електронних засобів.

7. Кадастрова карта не надається, якщо кадастрові дані земельної ділянки не уточнені. Для цілей реєстрації, уточнені кадастрові дані нерухомої речі означають отриману відповідно до цієї Інструкції та законодавства Грузії інформацію, яка зберігається в Публічному реєстрі. В інших випадках кадастрові дані нерухомої речі вважаються неуточненими.

Стаття 9. Довідка про публічно-правове обмеження

1. Довідка про публічно-правове обмеження видається на підставі банку даних реєстру публічно-правових обмежень та відображає наявні чинні дані про наявність публічно-правового обмеження на річ і нематеріальні майнові блага на момент її підготовки.

2. Довідка про наявність публічно-правового обмеження видається будь-якій особі.

Стаття 10. Видача інформації з архіву технічного обліку

1. Якщо за даними архіву технічного обліку на одну частину земельної ділянки зареєстроване право, а інша частина земельної ділянки зареєстрована як самовільно зайнята, обліковий план повинен бути виданий із зазначенням площ та меж частини земельної ділянки, на яку зареєстроване право, та самовільно зайнятої частини земельної ділянки. Якщо згідно з даними архіву технічного обліку можуть бути встановлені площі та межі частин земельної ділянки, тоді особа, уповноважена на видачу інформації, керується цими даними, а якщо за даними архіву технічного обліку конкретно не можуть бути встановлені площі та межі частин земельної ділянки, тоді уповноважена особа встановлює площі та межі зазначених частин по точках з'єднання зазначених частин. Цей порядок не діє, якщо будівля-споруда розташована на обох частинах земельної ділянки.

2. Якщо за даними архіву технічного обліку не зареєстровано право власності держави або іншої особи на нерухому річ, уповноважена особа зобов'язана при видачі з архіву технічного обліку інформації або довідки-характеристики на нерухому річ вказати, що право на нерухому річ не зареєстроване.

3. Якщо в обліковій картці бюро технічного обліку зберігаються копії документів, які посвідчують право, не посвідчені належним чином, уповноважена особа зобов'язана на вимогу зацікавленої особи видати завірену копію цього документа, довідку-характеристику або інший відповідний документ і зробити на них відповідний напис про наявність в обліковій картці бюро технічного обліку непосвідчених копій документів, що посвідчують право.

4. Якщо в обліковій картці архіву технічного обліку на одну нерухому річ є декілька облікових планів, і наявні на них дані не відповідають один одному, уповноваженою особою повинен бути виданий обліковий план, який відповідає останньому по даті стану даних, що зберігаються на нерухому річ в архіві.

5. Якщо в переліку співвласників, внесеному до облікової картки архіву технічного обліку, не вказаний будь-який співвласник/співвласники, зазначені в документі, що посвідчує право, в цьому випадку довідка-характеристика або інший відповідний документ повинен бути виданий уповноваженою особою у відповідності з останнім правовим станом, встановленим документами, що посвідчують право.

6. Якщо право не зареєстроване в обліковій картці архіву технічного обліку, але в обліковій картці зберігається відповідний документ, що посвідчує право, тоді архів технічного обліку видає інформацію (довідка-характеристика, обліковий план тощо) згідно документу, що посвідчує відповідне право,який зберігається в обліковій картці.

7. Якщо за наявними в архіві технічного обліку даними зареєстроване на нерухому річ право користування втратило силу, то при видачі інформації (довідка-характеристика, обліковий план тощо) архівом технічного обліку зазначене право не вказується.

ГЛАВА III. РЕЄСТРАЦІЯ

Стаття 11. Сторони реєстраційного провадження

Сторонами реєстраційного провадження є зацікавлена особа та відповідна територіальна реєстраційна служба.

Стаття 12. Подання заявки і документів

1. Заявка та додана документація з питання, що належить до компетенції Агентства, можуть бути надані Агентству шляхом звернення в будь-яку територіальну службу особисто або через уповноважену особу, в електронній формі або поштою. При поданні заявки поштою підпис на заявці має бути посвідчений в порядку, встановленому чинним законодавством.

2. Заявка та додана документація, прийняття рішення за якими належить до компетенції іншої територіальної реєстраційної служби або центрального апарату Агентства, не пізніше трьох робочих днів надсилається відповідній територіальній реєстраційній службі. Винятком є випадок, коли зацікавленою особою сплачено вартість обслуговування, встановленого для пересилання документації в прискореному порядку. Перебіг терміну реєстраційного провадження починається відразу ж після отримання заявки і доданої документації відповідною територіальною реєстраційною службою.

3. При наданні додаткової інформації або документа до вже поданої заявки, нову заявку подавати не потрібно, а уповноваженою особою негайно видається картка прийому, якою підтверджується факт надання додаткового документу або інформації.

Стаття 13. Реєстрація заявки, умовна заявка

1. Реєструючий орган підтверджує подання заявки шляхом реєстрації електронної або паперової версії заявки в реєстраційній книзі та присвоєння їй реєстраційного номера.

2. Уповноважена особа зобов'язана негайно провести реєстрацію поданої заявки та видати картку прийому заявки, що підтверджує факт подання заявки.

3. Документи, подані з порушенням цієї Інструкції та законодавства Грузії, не є підставою для відмови в прийомі заявки, але можуть стати підставою для зупинення реєстраційного провадження або для відмови в реєстрації.

4. Якщо подання заявки з будь-якого питання, що належить до компетенції Агентства, і відповідне обслуговування здійснюються за допомогою електронної програми, а заявка подана до реєструючого органу поштою або через канцелярію; на реєструючий орган законодавством, актом вищестоящого органу або судовим (арбітражним) актом покладено зобов'язання прийняття рішення - уповноважена особа зобов'язана у відповідній електронній програмі зареєструвати умовну заявку.

5. У умовній заявці повністю повинна відображатись необхідна для заявки інформація, встановлена законодавством.

Стаття 14. Додаткові реєстраційні умови

1. Для реєстраційних цілей земельна ділянка є територією (уточненою або неуточненою), що має геометричну єдність, яка існує в зареєстрованому в Публічному реєстрі єдиному правовому просторі, або у відношенні неї існує право вимоги такої реєстрації. Право на земельну ділянку поширюється також на будівлі-споруди, розташовані на земельній ділянці, якщо законодавством не передбачене інше.

2. Наявність на земельній ділянці її істотних складових частин (будівля-споруда) встановлюється кадастровим кресленням обмірів. Для реєстраційних цілей нерухомою річчю (її суттєвою складовою частиною) не вважаються копалини, рослини, малі архітектурні форми, тимчасові, некапітальні та/або лінійні споруди/об'єкти, на які не видається дозвіл на будівництво у встановленому законодавством порядку.

3. Якщо право власності на земельну ділянку зареєстроване в реєстрі прав на нерухомі речі без права власності на нерозривно пов'язані з нею будівлі-споруди, тоді, у разі вимоги, право власника землі на цю будівлю-споруду реєструється в тому випадку, якщо реєстраційним документом не встановлене інше. Зазначене не поширюється на випадки, коли на будівлю-споруду, зазначену у зареєстрованих даних, не існує правовстановлюючих документів, що посвідчують право; в таких випадках внесення поправок в зазначені дані здійснюється уповноваженою на реєстрацію особою в порядку, встановленому для виправлення технічних погрішностей.

4. Якщо згідно з результатами кадастрового опису площа земельної ділянки, незалежно від конфігурації, більше або менше неуточненої площі, зазначеної в реєстраційному документі, зареєстрованої в реєстрі прав на нерухомі речі або зафіксованої в обліковій картці архіву технічного обліку (до 5 га або 50000 кв.м - не більше 1 відсотка, а понад 5 га або 50000 кв.м - не більше 0.5 відсотка), реєстрація проводиться відповідно до площі, встановленої в результаті останнього кадастрового опису.

5. Якщо за кадастровою документацією не може бути встановлено, що будівля-споруда (індивідуальна або така, що складається з декількох одиниць) або одиниця будівлі-споруди, що складається з декількох одиниць, є такими, що споруджуються, реєстрація прав на них здійснюється, як на вже споруджені.

6. Для реєстрації права власності на будівлі-споруди, які споруджуються, до реєструючого органу повинна бути надана визначена законодавством будівельна документація, а при завершенні будівництва - документ, що посвідчує прийняття будівлі-споруди в експлуатацію.

7. На підставі документа, що посвідчує прийняття будівлі-споруди в експлуатацію, реєстрація змін у вигляді завершеного будівництва передбачає внесення відповідних змін стосовно всіх предметів індивідуальної власності.

8. На одиницю будівлі-споруди, яка складається з декількох одиниць, незважаючи на те, що в реєстраційному документі одиниця виражена площею або частками будівлі-споруди, яка складається з декількох одиниць, право власності реєструється відповідно до площі.

9. Якщо згідно з кадастровим кресленням обмірів площа будівлі-споруди або його одиниці більше або менше неуточненої площі, зазначеної в реєстраційному документі, зареєстрованої в Публічному реєстрі або зафіксованої в обліковій картці технічного обліку, реєстрація у разі згоди членів товариства співвласників/власників квартир здійснюється відповідно до площі, встановленої кадастровими кресленнями обмірів.

10. Якщо у виданих архівом технічного обліку інформаційних відомостях, обліковому плані та/або довідці-характеристиці в результаті неправильного підсумовування або помноження вказано помилкову площу, тоді уповноважена особа зобов'язана саме розрахувати площі і здійснити реєстрацію відповідно до результатів перерахування площ.

11. При реєстрації права на одиницю будівлі-споруди, коли на підставі поданого кадастрового креслення обмірів не вдається з'ясувати фізичні межі нерухомої речі (немає перегородок, наведено відстань між опорами, не зведені стіни тощо), реєстрація здійснюється відповідно до зазначених на кадастровому вимірювальному кресленні умовних меж та площ.

12. Реєструючий орган має право здійснювати повноваження у святкові або вихідні дні, або під час перерви, або в неробочий час.

13. Підставою для відмови в реєстрації не може бути невідповідність такого змісту в імені та/або прізвищі особи в документі, що посвідчує особу, та в реєстраційній документації, наданій зацікавленою особою: неточність в буквах, зменшувально-пестлива форма імені, зайві літери або відсутність деяких літер в імені та/або прізвищі тощо. У цьому випадку, якщо інші ідентифікаційні дані (наприклад: особистий номер, адреса місця проживання тощо) відповідають одне одному, реєстрація здійснюється відповідно до імені та прізвища, зазначених у документі, що посвідчує особистість зацікавленої особи.

14. Якщо у осіб, які набувають у співвласність нерухому річ, виникає право спільної власності на нерухому річ, тобто спільне право, воно може бути представлене будь-яким співвласником, а вартість обслуговування повинна бути сплачена за реєстрацію одного права. Незалежно від кількості співвласників або часток у співвласності, у разі відчуження одиниці нерухомої речі на ім'я однієї особи на підставі договору, у особи, що одержує у власність нерухому річ (власника), виникає власність (одне право) на нерухому річ і, відповідно, заява має бути подана і вартість обслуговування повинна бути сплачена власником за реєстрацію одного права.

15. Реєстрація права власності на нерухому річ здійснюється відповідно до її загальної площі (житлової та нежитлової).

16. Якщо предметом індивідуальної власності багатоквартирного будинку-споруди розпорядилися таким чином, що в документі, який посвідчує право власності, площа об'єкта наведена у вигляді арифметичного дробу, в якому у чисельнику та знаменнику наведено лише співвідношення житлових площ об'єкта по відношенню до всієї будівлі-споруди, а в попередньому правовстановлюючому документі на цю нерухому річ наведена повна характеристика цієї речі, реєстрація права власності останнього власника здійснюється відповідно до загальної площі об'єкта договору. У зазначеному порядку здійснюється також реєстрація інших площ нежитлового призначення, якими розпорядилися разом з нерухомою річчю (підвал, горище тощо), якщо правовстановлюючим документом не встановлено інше.

17. Якщо відповідно до наданої реєстраційної документації встановлено, що право охоплює декілька об'єктів права, реєстрація здійснюється окремо по кожному з них.

18. Відповідно до статті 300 Цивільного кодексу Грузії, при переході обтяженої іпотекою нерухомої речі у власність кредитора (держателя іпотеки), реєстрація права власності кредитора здійснюється на підставі спільної заяви кредитора і боржника, у якій зазначається про перехід у власність кредитора нерухомої речі, обтяженої іпотекою, внаслідок факту невиконання зобов'язання.

19. Публічно-правове обмеження, зареєстроване на нерухому річ (з урахуванням його змісту), виключає реєстрацію будь-якого іншого права/зобов'язання на цю річ, крім випадків, коли:

а) особа, зацікавлена в реєстрації, є власником нерухомої речі із зареєстрованим публічно-правовим обмеженням або правонаступником інших зареєстрованих на цю річ права/зобов'язання;

б) в адміністративному провадженні або судовому процесі, проведеному з метою прийняття, видання або складання реєстраційного документа, брав участь ініціатор видання, прийняття або складання документа, використаного в якості підстави реєстрації публічно-правового обмеження, або його правонаступник;

в) реєстраційний документ виданий, прийнятий або складений до реєстрації арешту, обмеження або заборони на право розпорядження; при цьому реєстраційний документ виданий, прийнятий або складений до введення в дію Закону Грузії «Про Публічний реєстр». У цьому випадку зареєстрований арешт, обмеження або заборона на розпорядження оголошуються такими, що втратили силу.

г) у результаті реєстрації змінюються ідентифікаційні дані суб'єкта та/або об'єкта права;

д) наданий документ, що засвідчує анулювання права власності або підстави його анулювання; в цьому випадку разом з анулюванням права власності анулюється зареєстроване публічно-правове обмеження.

20. При реєстрації права власності в реєстрі прав на узаконену нерухому річ (прибудова, надбудова тощо) в багатоквартирному будинку не вимагається рішення товариства власників квартир про передачу узаконеної нерухомої речі у власність зацікавленій особі. У вказаному випадку, на узаконену нерухому річ реєструється право власності особи, зазначеної в акті про узаконення нерухомої речі.

21. Якщо наданий акт узаконення прибудови (надбудови) на нерухомій речі, а основна нерухома річ (на якій була здійснена прибудова або надбудова) обтяжена іншими речовим або дебіторської правом, речове або зобов'язальне право, зареєстроване на узаконену площу, не переходить на загальну площу, отриману в внаслідок узаконення, крім випадку, коли в документі, що посвідчує відповідне право, зазначено, що правом обтяжується вся нерухома річ, без зазначення конкретної площі.

22. Коли уточнюється площа нерухомої речі, яка знаходиться у власності, а нерухома річ обтяжена іншим речовим або дебіторської правом, зареєстроване речове або зобов'язальне право переходить на всю уточнену площу. Цей порядок не поширюється на випадки, коли в результаті уточнення площа скорочується. У цьому випадку реєстрація проводиться у разі згоди особи, яка має відповідне право, зареєстроване на нерухому річ.

23. Поділ чи інше розпорядження площею нерухомої речі, що знаходиться у спільній власності, можливе лише за згодою всіх власників/правомірних користувачів/володільців нерухомої речі. У цьому випадку, для реєстраційних цілей, власниками/правомірними користувачами/володільцями вважаються тільки особи, які перебувають на обліку, або зареєстровані в архіві технічного обліку і в Публічному реєстрі. Відповідальність за дослідження обставин про існування інших власників/ правомірних користувачів/володільців несуть особи, які приймають рішення про розпорядження нерухомою річчю. Зазначений порядок також поширюється на поділ та обтяження речових прав земельних ділянок, що перебувають у спільній власності товариства власників квартир.

24. Якщо сума площ/часток речей, що знаходяться у власності співвласників будівлі-споруди або власника предмета індивідуальної власності в будинку-споруді менше зафіксованої в архіві технічного обліку або Публічного реєстру загальної площі будівлі-споруди, різниця вважається спільною власністю власників часток/квартир в будинку-споруді, а реєстрація проводиться без зазначення площі, отриманої в результаті різниці, та її власника, якщо згідно з реєстраційним документом не з'ясується інше.

25. Якщо згідно з реєстраційною документацією з'ясується, що нерухома річ є спорудою типу дуплексу, або коли приміщення, що знаходяться на різних поверхах, об'єднаних в одну систему, мають один вхід, реєстрація здійснюється як на один реєстраційний об'єкт. Також як один реєстраційний об'єкт реєструється багатоповерховий будинок-споруда, якщо він повністю є індивідуальною власністю однієї особи або спільною власністю осіб.

26. Якщо площа будівлі-споруди або квартири, визначена реєстраційним документом, що зберігається (наданий) в архів технічного обліку, не відповідає даним, що зберігаються в архіві технічного обліку до створення зазначеного документа, тоді архів технічного обліку видає інформацію (довідка-характеристика та інша інформація), а реєстрація права провадиться відповідно до площі, визначеної правовстановлюючим документом.

27. Якщо на зареєстровану в публічному реєстрі нерухому річ, її одиницю або будівлю-споруду право зареєстровано таким чином, що немає реєстраційних даних про загальну площу цієї речі, або ці дані є неуточненими, розпорядження частиною цієї речі можливе тільки як часткою.

28. Якщо уповноваженим органом зроблено заявку на реєстрацію права власності держави або одиниці місцевого самоврядування на нерухому річ, то складений органом місцевого управління план земельної ділянки не потрібен.

29. Якщо фізичною особою та юридичною особою приватного права зроблено заявку на визнання права власності на земельну ділянку, що знаходиться в її правомірному володінні, на яку у встановленому законодавством порядку зареєстровано право власності держави/місцевого самоврядування, реєструючий орган зобов'язаний звернутися до відповідного державного органу/органу місцевого самоврядування з метою отримання згоди на визнання права власності на цю земельну ділянку. У цьому випадку реєстраційне провадження зупиняється; провадження відновлюється та приймається остаточне рішення тільки після отримання відповіді від зазначеного органу.

30. Якщо робиться заявка на реєстрацію права власності, реєстрацію змін в зареєстрованому праві на будівлю-споруду або його одиницю, а в ході дослідження на місцевості з'ясовується, що на момент подання заявки на реєстрацію вказаної будівлі не існує, реєстрація проводиться відповідно до частки власника будівлі-споруди на земельній ділянці, а якщо цю частку встановити неможливо, то реєстрація проводиться за даними, вказаними в документі, що посвідчує право власності на будівлю-споруду пропорційно частці земельної ділянки, а в реєстраційних даних щодо будівлі-споруди робиться відмітка «знесено».

31. Право спільної власності сім'ї на річ реєструється таким чином, що в реєстраційних даних співвласниками вказуються всі члени сім'ї і робиться відмітка про спільну власність членів сім'ї. Якщо один з членів сім'ї помер чи пішов з сім'ї, реєстрація загального права власності членів сім'ї, а також реєстрація зміни у вже зареєстрованому праві проводиться на підставі документів, що посвідчують зазначену обставину, у встановленому для реєстрації порядку.

32. Реєстрація права власності іноземця та зареєстрованої за кордоном юридичної особи на землю сільськогосподарського призначення можлива тільки в тому випадку, якщо вони отримали цю землю у спадщину, а також, якщо іноземець правомірно володів цією землею як громадянин Грузії.

33. У реєстраційні дані земельних ділянок із зареєстрованим правом, межі яких встановлені на підставі плану земельної ділянки, виданого відповідною службою органу місцевого самоврядування, і які не мають державних геодезичних координат, зміни вносяться відповідно до наданого креслення обмірів, без зміни адреси, площі та конфігурації.

34. Зміна меж земельних ділянок із зареєстрованим правом, межі яких встановлені на підставі плану земельної ділянки, виданого відповідною службою органу місцевого самоврядування, допускається, якщо межі земельної ділянки, наведені на кадастровому кресленні обмірів, не виходять за межі, встановлені відповідною службою органу місцевого самоврядування.

35. Для цілей реєстрації, повноваження відповідної особи (директор, партнер тощо) на розпорядження майном підприємства/непідприємницької (некомерційної) юридичної особи встановлюються випискою з відповідного реєстру, крім випадку, коли випискою підтверджується, що представницькі повноваження особи обмежені.

Стаття 15. Розпорядження спільною власністю товариства та підтвердження факту існування нерухомої речі в індивідуальному володінні

1. Реєстрація права індивідуальної власності товариства на предмет власності з незареєстрованими правами, визначений статтею 4 Закону Грузії «Про товариства власників квартир», проводиться на підставі рішення, прийнятого 2/3 голосів членів товариства, яким підтверджується факт існування господарського приміщення в індивідуальному володінні відповідного члена товариства до набрання чинності Законом Грузії «Про товариства власників квартир».

2. Обтяження правом користування або відчуження земельної ділянки, що перебуває у спільній власності членів товариства власників квартир та/або іншої нерухомої речі, на користь членів товариства власників квартир і третіх осіб можливе на підставі прийнятого одноголосно рішення членів товариства власників квартир.

3. Протокол зборів товариства власників квартир нотаріально посвідується підписом голови зборів, якщо протокол зборів є підставою для реєстрації права на нерухому річ.

4. Якщо надане свідоцтво про право власності, видане товариству трудового колектива, разом з доданим договором, але не наданий документ, що засвідчує формування зазначеного товариства як юридичної особи приватного права, реєструється право власності членів колишнього трудового колективу.

Стаття 16. Розподіл та об'єднання нерухомої речі

1. При розподілі/об'єднанні нерухомої речі, право або зобов'язання, зареєстроване на нерухому річ або її частину, без зміни реєстраційних даних переходить на відповідну нерухому річ (речі) або її (їх) частину (частини), створені в результаті розподілу/об'єднання, якщо зі змісту відповідної реєстраційної документації не випливає інше.

2. При подібному відчуженні частини земельної ділянки, коли відчуженою земельною ділянкою розпоряджаються, як предметом незалежного права, необхідний розподіл цієї земельної ділянки та реєстрація права власника (відчужувача) на відчужувану частину.

Стаття 17. Скасування реєстрації, відновлення анульованих даних

1. Якщо за судовим або адміністративним актом рішення про реєстрацію буде визнане недійсним або нікчемним в результаті реєстрації в Публічному реєстрі, то негайно відновлюється правовий стан, що існував до реєстрації, за актом про визнання рішення недійсним/нікчемним. При цьому вартість обслуговування не стягується.

2. Якщо підставою визнання рішення Агентства про реєстрацію нечинним є анулювання правового акту, що був підставою для реєстрації, реєстрація оголошується такою, що втратила чинність, на підставі вимоги зацікавленої особи, з оплатою вартості обслуговування, встановленої для реєстрації права.

3. Якщо рішення Агентства про реєстрацію оголошено нечинним згідно з судовим або адміністративним актом, за анулювання реєстрації вартість обслуговування не стягується.

4. У разі оголошення рішення про реєстрацію нечинним, відновлення існуючого до анулювання правового стану можливе в порядку, встановленому для реєстрації законодавством, з оплатою вартості обслуговування.

Стаття 18. Додаткові умови прийняття пов'язаних з реєстрацією рішень

1. Агентство приймає рішення про реєстрацію (задоволення вимоги), якщо не існує вимоги про скасування реєстрації, підстав для зупинення або припинення реєстраційного провадження.

2. У разі зупинення реєстраційного провадження, уповноважена на прийняття рішення особа зобов'язана в рішенні про зупинення реєстраційного провадження вказати про необхідність надання всіх документів та інформації, потрібних для реєстрації. Забороняється зупинення терміну закінчення реєстраційного провадження кілька разів, мотивоване вимогою надання додаткових документів або інформації, крім випадків, коли при наданні додаткового документа або інформації виявлено нову підставу припинення реєстраційного провадження. Зазначений порядок також поширюється і на випадки, пов'язані з видачею інформації.

3. Якщо протягом строку розгляду заявки/адміністративного провадження воно зупинене з будь-яких підстав, а зацікавлена особа в період зупинення надала не затребуваний згідно з рішенням, а інший документ або інформацію, якими не було усунуто підставу зупинення реєстраційного провадження, тоді без винесення нового рішення перебіг строку розгляду заявки/адміністративного провадження залишається зупиненим, і після закінчення одномісячного терміну зупинення провадження припиняється, а заявка залишається без розгляду.

ГЛАВА IV. ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНОСТІ ПІДПИСІВ СТОРІН-УЧАСНИКІВ ПРАВОЧИНУ РЕЄСТРУЮЧИМ ОРГАНОМ

Стаття 19. Правові підстави посвідчення дійсності підпису сторін - учасників правочину та уповноважених осіб

1. Правовою підставою посвідчення дійсності підпису сторін-учасників правочину уповноваженою особою Агентства (надалі - посвідчення підпису) є Цивільний кодекс Грузії, Закон Грузії «Про Публічний реєстр» та ця Інструкція.

2. Особи, уповноважені на посвідчення дійсності підпису, визначаються правовим актом голови Агентства.

3. На підставі відповідного адміністративного акту також можлива передача повноважень посвідчення дійсності підпису авторизованій особі.

4. Посвідчення дійсності підпису здійснюється разом із поданням заявки, пов'язаної з реєстрацією права, у присутності уповноваженої особи.

5. Неприпустимим є посвідчення дійсності підпису без подання реєстраційної заявки.

6. Посвідченню дійсності підпису підлягає тільки один примірник правочину, який у вигляді реєстраційного документа разом із заявкою повинен бути зданий реєструючому органу.

7. Посвідчення дійсності підпису уповноваженою особою здійснюється за місцем подання реєстраційної заявки.

Стаття 20. Правочини, які підлягають посвідченню дійсності підпису

1. Посвідченню дійсності підпису підлягають як односторонні, так і двосторонні і багатосторонні договори приватного права, виконані в письмовій формі, пов'язані з річчю та нематеріальним майновим благом, крім довіреності, заповіту, договору про довічне утримання, шлюбного договору та інших договорів, передбачених чинним законодавством, а також адміністративні договори, згідно з якими виникають, змінюються або припиняються права на річ або нематеріальне майнове благо, які підлягають реєстрації в Публічному реєстрі.

2. У разі, якщо анулюється або змінюється правочин, зміст якого має бути посвідчений нотаріусом, інформація про це розміщується на офіційній веб-сторінці Агентства, яка повинна бути доступною будь-якій зацікавленій особі.

Стаття 21. Мова правочину

1. Для посвідчення дійсності підпису правочин повинен бути наданий державною мовою. Текст документа повинен бути наданий на паперовому носії з використанням графічних знаків грузинської сучасної писемності.

2. У разі незнання грузинської мови однією із сторін або обома сторонами правочину, до наданого на іноземній мові правочину повинен додаватися один примірник правочину, перекладений на державну мову. Той же порядок застосовується щодо правочинів, складених з використанням шрифту Брайля. У цьому випадку уповноваженою особою спочатку здійснюється посвідчення дійсності підпису перекладача/представника сліпого на перекладі, а потім - посвідчення підпису сторін правочину.

3. У випадках, передбачених пунктами 1 і 2 цієї статті, в тексті правочину мають зазначатися ідентифікаційні дані перекладача/представника сліпого і згода сторін на надання ними послуг.

4. Виконання функцій перекладача/представника сліпого представником реєструючого органу не допускається.

Стаття 22. Загальний порядок посвідчення дійсності підпису

Під час підписання договору в присутності уповноваженої особи (прийому реєстраційної заявки) уповноважена особа здійснює тільки ідентифікацію особи, яка підписує договір, та підтверджує факт підписання договору цією особою. Зазначене не має на увазі встановлення відповідності змісту договору чинному законодавству та дійсності волевиявлення сторін або перевірку інших обставин. Факт підписання угоди уповноважена особа підтверджує службовим штампом. На тексті договору відображаються два відбитки службового штампу. Один відбиток штампа повинен бути відображений на тексті договору таким чином, щоб частини відбитку штампа були одночасно відображені на всіх сторінках тексту, а інший відбиток - на останній сторінці тексту угоди, на якій вказується дата посвідчення факту підписання, кількість сторінок тексту та підпис уповноваженої особи.

Стаття 23. Порядок посвідчення дійсності підпису особи, яка має обмежені можливості, та її представника

1. Якщо сторона-учасник договору є німою, глухою або глухонімою, ця сторона договору повинна скористатися допомогою відповідного фахівця з точки зору розуміння змісту правочину, про що має бути вказано в договорі, а фахівець своїм підписом має підтвердити, що зміст договору особі роз'яснено і відповідає її волевиявленню.

2. Замість особи, у якої через хворобу, фізичну ваду або іншу поважну причину немає можливості підписати документ, за її дорученням документ підписує інша особа із зазначенням причини, з якої особа не може самостійно поставити підпис, із підтвердженням тієї обставини, що зміст правочину роз'яснено особі та він відповідає її волевиявленню.

Стаття 24. Порядок посвідчення дійсності підпису недієздатних осіб, осіб з обмеженою дієздатністю та їх представників

При підписанні договору недієздатними особами та особами з обмеженою дієздатністю, пов'язані з представництвом питання визначаються згідно з чинним законодавством.

ГЛАВА V. ДОКУМЕНТУВАННЯ КАДАСТРОВОГО ОПИСУ

Стаття 25. Поняття кадастрових даних та кадастрового креслення обмірів

1. Кадастрові дані - графічне та текстове відображення точної інформації про конфігурацію меж та місцезнаходження земельної ділянки, про будівлі-споруди, що є на ній, в тому числі — про лінійні споруди, а також про об'єм сервітуту чи іншого правового обмеження, в порядку, встановленому цією Інструкцією.

2. Кадастрове креслення обмірів - документ, що відображає кадастрові дані нерухомої речі, виконані з дотриманням вимог цієї Інструкції.

3. Територіальна реєстраційна служба зобов'язана керуватись кресленням обмірів, виконаним будь-якою фізичною або юридичною особою, якщо воно задовольняє необхідним вимогам, встановленим цією Інструкцією та законодавством Грузії для кадастрового креслення обмірів.

Стаття 26. Технічні умови кадастрового опису

1. Кадастровий опис (кадастрове креслення обмірів) повинен бути виконаний в державній системі геодезичних координат, зокрема, в системі WGS 84 координат і UTM проекції.

2. При кадастровому описі повинна бути забезпечена точність обмірів та відображення об'єктів до 0.15 м.

3. Суміщення обмірів із зареєстрованими даними допускається на 0.3 м.

4. На кадастровому кресленні обмірів, з урахуванням вимог цієї Інструкції, повинні бути зазначені наступні типи об'єктів:

а) земельна ділянка;

б) будівля-споруда;

в) об'єкт окремого права;

г) об'єм правового обмеження та/або обтяження;

д) точкові об'єкти;

е) інші топографічні елементи.

5. До кадастрового креслення обмірів повинна додаватися письмова інформація про уповноважену на кадастровий опис особу, про опис нерухомої речі і розташовані на ній будівлі-споруди та зацікавлену особу; про присутніх під час обміру та про правомірного володільця або власника нерухомої речі (речей), що межують з нерухомою річчю.

6. Кадастрове креслення обмірів повинно бути завірене підписом особи, уповноваженої на кадастровий опис.

Стаття 27. Паперова версія кадастрового креслення обмірів земельної ділянки

1. Паперова версія кадастрового креслення обмірів повинна включати наступні дані:

а) місцезнаходження/адреса земельної ділянки;

б) площа земельної ділянки;

в) бічні розміри меж (якщо їх можливо встановити);

г) порядковий номер, призначення, стан будівлі-споруди (в стадії будівництва, введена в експлуатацію, зруйнована) і її поверховість;

д) межі правового обмеження та/або обтяження (при їх наявності);

е) знак, який вказує північний напрямок;

ж) дата кадастрового опису;

з) умовні знаки;

і) сітка державних метричних координат;

к) підпис осіб - уповноваженої і зацікавленої у вимірюваннях.

2. Рекомендується, аби кадастрове креслення обмірів земельної ділянки було представлене в наступному масштабі: 1:500, 1:1000, 1:2000 або 1:5000.

3. Нумерація зазначених на кадастровому кресленні обмірів будівель-споруд починається з нумерації будинків, що складаються з декількох одиниць.

4. При реєстрації змін на підставі кадастрового креслення обмірів, нумерація будинків-споруд на кадастровому кресленні обмірів повинна відповідати нумерації будинків-споруд із зареєстрованим правом в публічному реєстрі, крім випадків, коли стара будівля-споруда заміщається новою та/або кресленням обмірів підтверджується факт демонтажу/зносу будівлі-споруди із зареєстрованим правом.

Стаття 28. Цифрова версія кадастрового вимірювального креслення

1. Цифрова версія кадастрового креслення обмірів земельної ділянки має бути виконана в форматі (shp) файлу, у вигляді точкових, лінійних та полігональних шарів.

2. У точковому шарі повинні бути відображені стійкі геодезичні точки, щогли електропередач низької напруги, ревізійні та комунікаційні колодязі та інші, локалізовані в точці, об'єкти.

3. У лінійному шарі повинні бути відображені межі земельної ділянки, дороги, газопровід, водопровід, нафтопровід, лінія електропередачі, канатна дорога, комунікаційні труби та інші лінійні споруди, якщо лінійного типу об'єкти окремого права повинні бути вказані на кадастровому кресленні обмірів необхідного масштабу.

4. Полігональні шари повинні бути представлені як такі незалежні шари:

а) земельна ділянка;

б) будівля-споруда;

в) межі правового обмеження та/або обтяження (в разі їх існування).

5. Таблиця атрибутів кожного об'єкта кадастрового креслення обмірів (точкова, лінійна, полігональна) повинна включати наступні дані:

а) для точкових та лінійних шарів - найменування об'єкта та нумерацію;

б) для полігонального шара земельної ділянки - призначення та категорію земельної ділянки, її місцезнаходження/адреса;

в) для полігонального шару будівлі-споруди - порядковий номер, призначення і стан будівлі-споруди (в стадії будівництва, введена в експлуатацію, надземна, підземна), поверховість будівлі-споруди;

6. Цифрова версія кадастрового креслення обмірів повинна задовольняти наступним вимогам:

а) на полігональному шарі не повинно бути перетинів і перекриттів;

б) по представленому шару не повинно бути записів, що не мають відповідного графічного елемента, або однакових записів на недоречних один з одним об'єктах;

в) у лінійному шарі не повинно бути подвоєних і переривчастих ліній;

г) межі будівель-споруд не повинні перетинати межі ділянки (крім лінійних споруд та випадків, коли межа земельної ділянки представлена міською службою урбаністичного планування);

д) найвища точка відповідної комунікаційної лінії, що проходить через точковий об'єкт, повинна збігатися з цим символом.

7. У цифровій та паперової версії стосовно лінійної споруди повинні зазначатися найменування, планувальна та фактична довжина лінійного об'єкта.

Стаття 29. Креслення обмірів будівлі-споруди/частини будівлі-споруди

1. Креслення обмірів будівлі-споруди/частини будівлі-споруди повинне включати наступні дані:

а) місцезнаходження/адреса будівлі-споруди/частини будівлі-споруди;

б) призначення та стан будівлі-споруди/частини будівлі-споруди (в стадії будівництва, введена в експлуатацію);

в) площа будівлі-споруди/частини будівлі-споруди;

г) розміри зовнішніх бічних стін, які межують між собою (якщо можливе їх відображення);

д) дата кадастрового опису;

е) підпис уповноваженої та зацікавленої в обмірах особи.

2. Кадастрове креслення обмірів об'єкта індивідуальної власності повинне бути надане на паперовому носії у масштабі 1:100 - 1:500.

Стаття 30. Відповідальність за точність креслення обмірів

Відповідальність за точність кадастрового креслення обмірів несе власник нерухомої речі.

ГЛАВА VI. ПЕРЕХІДНІ І ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 31. Перехідні положення

1. Реєструючий орган має право на підставі наданої документації та/або інформації змінити або анулювати помилкові дані системної реєстрації, здійсненої відповідно до Указу № 327 Президента Грузії від 16 травня 1999 гоку.

2. На облікові карти або карти, складені на підставі системної реєстрації, за якими не зафіксований номер реєстрації заявки, територіальним службам Агентства слід здійснити привласнення дванадцатизначного номера реєстрації заявки в наступному порядку: aabbccddeee (aa - код реєстраційної зони, bb-число, cc-місяць, dd-рік, eee-порядковий номер).

3. У разі, якщо на підставі системної реєстрації в обліковій картці, складеній на підставі системної реєстрації, не зафіксовано ані дату, ані номер реєстраційного номера заявки, і при цьому в територіальній реєстраційної службі не зберігається заявка, подана для реєстрації права зацікавленою особою, реєстрація права повинна здійснюватися відповідно до чинного законодавства.

4. Якщо в даних нерухомої речі, із зареєстрованим в публічному реєстрі правом, площа земельної ділянки вказана як уточнена, і в територіальній реєстраційній служби зберігається кадастрове креслення обмірів, складене відповідно до чинного на той час законодавства, і при цьому до реєструючого органу не надана така, що відповідає цій Інструкції, кадастрова інформація, кадастрові дані вважаються неуточненими, а реєструючий орган зобов'язаний у разі вимоги реєстрації виправити зареєстровані дані та видати відповідний запис і кадастровий план.

5. У випадку, визначеному пунктом 4 цієї статті, якщо при реєстрації права на нерухому річ зацікавленою особою була надана кадастрова інформація, встановлена законодавством, чинним до часу реєстрації, реєстрація зміни кадастрових даних нерухомої речі проводиться без оплати вартості обслуговування, в порядку, встановленому для реєстрації зміни ідентифікаційних даних.

НАКАЗ № 4 МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ ГРУЗІЇ "Про затвердження Інструкції про публічний реєстр"

Відповідно до статті 35 Закону Грузії «Про Публічний реєстр», наказую:

1. Затвердити Інструкцію «Про Публічний реєстр».

2. Визнати таким, що втратив чинність, Наказ № 800 Міністра юстиції Грузії «Про затвердження Інструкції« Про реєстрацію прав на нерухомі речі» від 13 грудня 2006 року.

3. Наказ ввести в дію з дня опублікування.

Тбілісі, 15 січня 2010 року

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти