Закон Грузії про державні закупівлі

Матеріал з Рабкрін
Версія від 19:14, 17 вересня 2012; Admin (Обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Глава I. Загальні положення

Стаття 1. Сфера застосування Закону

1. Цей Закон визначає загальні правові, організаційні та економічні засади організації державних закупівель.

2. Правила, встановлені цим Законом, поширюються на всі види державних закупівель, за винятком закупівель, пов'язаних з державною таємницею, визначених Законом Грузії про державну таємницю.

3. Список об'єктів державних закупівель, пов'язаних з державною таємницею, визначених Законом Грузії про державну таємницю, та регулювання закупівель - розробляються Радою національної безпеки Грузії і затверджується Президентом Грузії.

3(1). Цей Закон не поширюється на наступні закупівлі:

а) державні закупівлі, пов'язані із здійсненням фінансово-грошової та валютної політики Національного банку Грузії, відповідно до органічного закону Грузії "Про Національний банк Грузії (діяв раніше);

(а) державні закупівлі, пов'язані зі здійсненням фінансово-грошової та валютної політики Національного банку Грузії, відповідно до органічного закону Грузії "Про Національний банк Грузії, за винятком закупівель, за рахунок бюджету адміністративних та капітальних витрат, що затверджується Правлінням Національного банку Грузії, які регулюються цим Законом; (набув чинності з 1 січня 2010);

б) державні закупівлі, які мають здійснюватися юридичними особами публічного права, які згідно з грузинським законодавством вважаються релігійними організаціями;

с) державні закупівлі електроенергії, природного газу та води; (набуде чинності з 1 вересня 2010 року)

d1) закупівлі, пов'язані з закупівлею або придбанням права на використання нерухомого майна для грузинського дипломатичного представництва чи консульської місії за кордоном, а також для військового аташе та представника Міністерства оборони, а також державних закупівель автотранспортних засобів, за винятком випадків, передбачених підпунктом "е" пункту 3 статті 101 цього Закону.

е) державні закупівлі для зустрічей та візитів президента Грузії, голови парламенту Грузії, уряду Грузії і / або мера Тбілісі, для прийому делегацій у парламенті Грузії або організації візитів делегацій парламенту Грузії за кордон, прийому делегацій в Міністерстві закордонних справ Грузії та організації візитів Міністерством закордонних справ Грузії за кордоном, а також до державних закупівель, які будуть здійснюватися з коштів, що виділяються з резервних фондів уряду Грузії і Управління мера Тбілісі;

f) державні закупівлі на послуги позаштатних співробітників, передбачених пунктом бюджетної класифікації "товари та послуги", а також державні закупівлі, які будуть здійснюватися в ході ділової поїздки; h) державні закупівлі послуг експертів, якщо зазначені послуги в даний час закуповуються відповідно до глави XLIV Кримінально-процесуального кодексу Грузії;

і) державні закупівлі нерухомого майна, а також державні закупівлі, пов'язані з одержанням нерухомого майна з правом використання.

j) фінансування відповідних медичних і соціальних послуг страхування/ товарів за допомогою ваучера, а також ваучера викупу або операцій, пов'язаних з ваучером викупу.

k) фінансування відповідних освітніх, медичних і соціальних послуг страхування / товарів за допомогою ваучера, а також ваучера викупу або операцій, пов'язаних з ваучером викупу.

l) державні закупівлі, пов'язані із закупівлями часу теле-і радіомовлення;

m) закупівлі теле-радіопродукції (програми, шоу, фільми, новини, події культурного життя), та/або пов'язаних з нею послуг, а також послуг, пов'язаних з теле- радіо-продукцією (програми, шоу, фільми, новини, події культурного життя) за допомогою супутника юридичною особою публічного права — Громадським телебаченням від нерезидентів.

4. У ході здійснення державних закупівель можуть бути використані процедури закупівель, визначені Світовим банком, Організацією Об'єднаних Націй, Європейським банком реконструкції та розвитку, Німецьким кредитним банком реконструкції (KfW) та Європейським інвестиційним банком, якщо ці організації є учасниками правовідносин, пов'язаних зі здійсненням закупівель. Якщо згадані організації не є учасниками правовідносин, пов'язаних зі здійсненням закупівель, процедури закупівель цих організацій, а також процедури інших організацій можуть бути використані тільки на підставі Постанови Уряду Грузії.


Стаття 2. Мета закону

Мета цього закону полягає в:

а) забезпеченні раціонального витрачання фінансових ресурсів, призначених для державних закупівель;

b) розвитку здорової конкуренції у сфері виробництва товарів, надання послуг і будівельних робіт, необхідних для державних потреб;

c) забезпеченні справедливого та недискримінаційного підходу до учасників закупівель у процесі здійснення державних закупівель;

d) забезпеченні поширення інформації про державні закупівлі;

е) встановленні єдиної системи державних закупівель та підвищення суспільної довіри до такої системи.


Стаття 3. Визначення термінів, що використовуються в Законі

1. Терміни, що використовуються в цьому Законі, мають таке значення:

а) державні закупівлі (далі - закупівлі) - придбання будь-яких товарів, послуг і будівельних робіт закупівельною організацією з наступних фондів:

а.а) коштів грузинського державного бюджету або коштів, консолідованих до державного бюджету;

а.b) коштів бюджетів автономних республік Абхазії та Аджарії,

a.c.) коштів бюджетів органів місцевого самоврядування;

a.d) коштів організацій та установ, які фінансуються з грузинського державного бюджету, бюджетів автономних республік Абхазії та Аджарії та органів місцевого самоврядування;

a.e) коштів іноземних держав і міжнародних організацій на підставі міжнародних угод, а також коштів, отриманих у вигляді грантів і кредитів від нерезидентів Грузії;

a.f)кредитних та інвестиційних коштів, отриманих під державні гарантії;

a.g) коштів юридичних осіб публічного права (за винятком членства в заснованій юридичній особі публічного права), незалежно від джерел походження цих коштів, за винятком виключень, передбачених у підпунктах "а" і "b" пункту 31 Статті 1 цього Закону;

а.h) коштів підприємств, 50%+ акцій яких належить державі або органу місцевого самоврядування, за винятком тих випадків, коли зазначені підприємства в процесі закупівлі товарів або послуг, пов'язаних зі специфікою своєї діяльності, керуються спеціальними нормами, які визначаються Урядом Грузії з питань закупівель цих товарів або послуг, термін дії яких не може бути більше 2 років. Спеціальний нормативний акт, який має бути прийнятий урядом Грузії, повинен бути розроблений та наданий на затвердження уряду Грузії Міністерством Економічного Розвитку Грузії або Міністерством регіонального розвитку та інфраструктури на основі пропозицій відповідних підприємств та органів місцевого самоврядування. Якщо Урядом Грузії не буде прийнятий спеціальний нормативний акт, то закупівлі повинні здійснюватися відповідно до цього Закону.

b) закупівельна організація - особа, яка здійснює закупівлі за рахунок коштів, визначених у підпункті "а" цього пункту;

c) об'єкт закупівлі - товари, послуги і будівельні роботи, які будуть придбані;

d) квазі-об'єкти закупівлі - ідентичні об'єкти закупівлі, а також не ідентичні, але взаємозамінні об'єкти закупівлі зі схожими компонентами, технічними параметрами (характеристиками) та/або функціями;

e) товари - майно будь-якого типу і виду (за винятком нерухомого майна), у твердому, рідкому або газоподібному стані, та послуги, супутні постачанню товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості товару;

f) будівельні роботи (далі - роботи) - будь-які роботи, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, демонтажем чи ремонтом, будівництво інших об'єктів (у тому числі облаштування будівельного майданчику, землерийні роботи, будівництво будівель, монтаж обладнання, оздоблення та оздоблювальні роботи, роботи з мережами комунікацій, пов'язаними з будівництвом), а також послуги, супутні будівництву, такі, як буріння, геодезичні роботи, космічна та аерофотозйомка, сейсмічні дослідження та інші аналогічні роботи, передбачені договором про державні закупівлі, якщо вартість таких робіт не перевищує вартості будівельних робіт;

g) послуги - будь-який предмет закупівлі, крім товарів та робіт;

g1) учасник закупівельної діяльності - особа, яка бажає брати участь у процедурах закупівель;

h) учасник тендеру - грузинська чи іноземна фізична або юридична особа, яка сплатила тендерну плату, чи збір (якщо збір існує) для цілей участі в процедурах державних закупівель.

і) постачальник - грузинська чи іноземна фізична або юридична особа, яка уклала договір про державні закупівлі з закупівельною організацією;

j) нагальна потреба - обставини, які викликають реальну загрозу для функціонування закупівельної організації, які не могли бути передбачені заздалегідь і/або виникли не з вини дій закупівельної організації, або які можуть заподіяти істотну шкоду грузинській державі та/або громадським інтересам чи власності закупівельної організації, або обмежити конкурентоспроможність підприємства.

k) регістр несумлінних осіб, учасників та постачальників - регістр, який знаходиться у віданні Агентства державних закупівель в електронній формі та розміщений на офіційному веб-сайті Агентства. Реєстрація відображає дані про тих несумлінних осіб, учасників тендеру та постачальників, що беруть участь в закупівлях, які протягом 1 року з моменту внесення до регістру не мають права брати участь в державних закупівлях. Регіcтр є доступним для будь-кого. Положення про порядок ведення регістру затверджується Головою Агентства (далі - підзаконні нормативні акти);

l) регістр несумлінних осіб — електронний регістр, який обробляється і відображаються на офіційному веб-сайті органу, уповноваженого законом. Несумлінні особи, учасники та постачальники, що брали участь в закупівлях і чиї дані наведені в регістрі, не допускаються до участі в державних закупівлях протягом одного року з моменту внесення до регістру. Регістр є загальнодоступним. Положення про порядок ведення регістру затверджується Головою Агентства (далі - підзаконні нормативні акти) (Закон N2760-Is, 12 березня 2010)

m) тендерний збір - обов'язковий внесок, що не підлягає поверненню, який сплачується на розрахунковий рахунок Агентства державних закупівель у розмірі, встановленому цим Законом, за подання конкурсної документації.

m) тендерний збір - це обов'язковий внесок, встановлений цим Законом, що не підлягає поверненню, який перераховуються на рахунок органу, уповноваженого цим Законом. (Закон N2760-Is, 12 березня 2010)

n) електронні засоби - засоби, за допомогою яких обробка (у тому числі - цифрова обробка), отримання, передача, поширення та зберігання інформації можливі через оптико-волоконні кабелі, теле-радіомовлення та/або інші електронні засоби.

n) зведений електронний тендер - це вид електронних торгів, які здійснюються органом, уповноваженим на це законом, для закупівлі схожої продукції виключно у випадках, встановлених урядом Грузії; інформація про переможця зведеного електронного тендера відображається за допомогою єдиної електронної системи. (Закон N2760-Is, 12 березня 2010)

о) електронні торги - державні закупівлі товарів і послуг вартістю понад 100 000 ларі* та робіт вартістю понад 200 000 ларі, які здійснюються через електронні тендерні процедури, передбачені цим Законом та підзаконними нормативними актами.

р) cпрощені електронні торги — державні закупівлі товарів і послуг вартістю менше 100 000 ларі та робіт вартістю менше 200 000 ларі, які здійснюються через спрощені електронні тендерні процедури, передбачені цим Законом та підзаконними нормативними актами. Строк для закупівель, які здійснюються за спрощеною електронною тендерною процедурою, повинен бути не менше ніж 3 дні;

q) cпрощені закупівлі - державні закупівлі, що здійснюються у випадках, передбачених пунктом 3 статті 101 цього Закону, або державні закупівлі товарів та послуг вартістю до 2000 ларі та робіт вартістю до 5 000 ларі (для закупівель, пов'язаних з обороною, безпекою та громадським порядком - товарів та послуг вартістю до 5 000 ларі та робіт вартістю до 10 000 ларі), які можуть бути реалізовані через прямі договори про державні закупівлі з постачальниками, без допомоги електронних засобів, або шляхом спрощених електронних торгів, або через електронні тендерні процедури.

r) електронні торги — процедура проведення електронного тендеру та спрощеного електронного тендеру, в ході якої учасники можуть протягом строків, встановлених законодавством, змінювати свої пропозиції з метою виграти тендер, однак, у разі зміни запропонованої ціни, вона не може бути збільшена, за винятком випадку, коли кількість або об'єм об'єкта закупівлі або його якість змінюються закупівельною організацією;

s) двоетапний тендер - вид електронного тендеру, який може проводитися в тому випадку, якщо в зв'язку з особливостями об'єкта закупівель неможливо заздалегідь визначити всі економічні та технічні параметри, і на першому етапі електронного тендеру закупівельна організація вважає за необхідне провести переговори з особами, які бажають взяти участь в електронних тендерних процедурах, з метою уточнення технічних, економічних та інших параметрів;

t) зведений електронний тендер — вид електронних торгів, які здійснюються Агентством державних закупівель з метою закупівлі товарів у випадках, визначених урядом Грузії, в результаті яких переможець встановлюється та відповідна інформація про переможця публікується через єдину електронну систему.

2. Втратила чинність.


Стаття 4. Агентство державних закупівель - уповноважений орган (Закон N2760-Is, 12 березня 2010)

1. Координація та моніторинг діяльності, пов'язаної із закупівлями, здійснюється постійно діючим незалежним органом, що є юридичною особою публічного права - Агентством державних закупівель (далі - Агентством), керівник якого призначається і звільняється з посади прем'єр-міністром Грузії.

1. Виконання положень цього Закону покладається на незалежний орган, який уповноважується Президентом Грузії та є юридичною особою публічного права. Керівник уповноваженого органу (далі - "Агентство") призначається на посаду та звільненяється з посади прем'єр-міністром Грузії. (Закон N2760-Is, 12 березня 2010)

2. Правові засади діяльності Агентства визначаються Конституцією Грузії, міжнародними договорами та угодами, цим Законом та підзаконними актами, розробленими Агентством на їх основі.

3. Структура та нормативні акти Агентства затверджуються урядом Грузії.

3(1). Реорганізація та ліквідація Агентства здійснюється Указами Президента. (Закон N2760-Is, 12 березня 2010)

4. Державний контроль за діяльністю Агентства здійснюється урядом Грузії.

5. Агентство фінансується:

а) з цільових коштів, що виділяються з державного бюджету Грузії;

б) з інших нахдоджень, дозволених грузинським законодавством;

6. Основними функціями Агентства є:

а) розробка та видання нормативних актів та стандартної тендерної документації, необхідних для функціонування цього Закону, приведення їх у відповідність з міжнародними нормами;

b) систематичне вивчення та аналіз поточної ситуації в країні в галузі закупівель на підставі звітів, отриманих від закупівельних організації, та подання пропозицій уряду Грузії для прийняття відповідних рішень;

c) підготовка спеціальних освітніх програм, навчально-методичних матеріалів та типових форм документації, проведення семінарів та тренингів для центральних і місцевих органів самоврядування, органів державної влади, представників засобів масової інформації та інших зацікавлених осіб;

d) створення та вдосконалення єдиної інформаційної бази реалізованих закупівель;

е) надання консультаційних послуг та рекомендацій закупівельним організаціям;

f) ведення регістру потенційних постачальників (список потенційних постачальників формується для інформаційної підтримки постачальників і не надає перевагу нікому з них);

g) підтримка впровадження сучасних інформаційних і комунікаційних технологій в системі закупівель;

h) забезпечення доступу до відповідних нормативних актів та випуск спеціального бюлетеня з рекомендаціями для публічності закупівель;

i) вирішення спорів, що виникають у процесі закупівель, в рамках адміністративної процедури;

j) нагляд за законністю процедури закупівель і визначення політики стосовно процедури закупівель;

k) ведення регістру несумлінних осіб;

l) ведення регістру сумлінних постачальників, правила та умови для яких повинні бути визначені підзаконними нормативними актами.


Стаття 5. Права та обов'язки Голови Агентства

1. Голова Агентства:

а) видає нормативні акти (накази) відповідно до норм, встановлених законодавством Грузії, дотримання яких є обов'язковим для закупівельних організацій та інших осіб, що беруть участь у закупівлях;

b) видає накази по внутрішніх організаційних питаннях;

c) вирішує питання в межах компетенції Агентства;

d) контролює виконання обов'язків структурними підрозділами Агентства та діяльність співробітників відповідно до встановлених норм;

е) у межах своєї компетенції призначає і звільняє з посад співробітників Агентства;

f) розпоряджається коштами Агентства та контролює їх використання;

g) відповідно до встановлених норм надає уряду Грузії пропозиції щодо питань, що входять до компетенції Агентства, для прийняття відповідних рішень,

2. Голова Агентства несе відповідальність за діяльність Агентства відповідно до норм, встановлених законом.


Стаття 6. Спостережна рада Агентства

1. Для прозорості системи державних закупівель, публічності роботи агентства та управління ним на демократичних засадах повинна бути сформована наглядова рада Агентства в складі 7 членів (включно з головою наглядової ради), які призначаються на строк 4 роки урядом Грузії. Регламент наглядової ради Агентства затверджується урядом Грузії. Наглядова рада складається з посадових осіб керівництва та контролюючих органів (представників Міністерства економічного розвитку Грузії, Міністерства фінансів та Міністерства юстиції Грузії), а також представників громадських організацій та засобів масової інформації. Наглядова рада діє на громадських засадах.

2. Спостережна рада Агентства:

а) розглядає на своїх засіданнях проекти нормативних актів Голови Агентства, підзаконних актів структурних підрозділів Агентства та результати їх діяльності;

b) прогнозує основні принципи державної політики щодо закупівель та надає учасникам державних закупівель можливість представляти свої інтереси без перешкод;

c) готує щорічний звіт про свою діяльність і представляє його Уряду Грузії до 1 квітня наступного року. Доповідь повинна бути доступною для громадськості;

d) у межах своєї компетенції вимагає від закупівельної організації будь-яку інформацію, пов'язану із закупівлями, і перевіряє її правильність;

3. Засідання Наглядової ради Агентства є публічним, а її рішення публікуються відповідно до норм, встановлених законодавством Грузії. Норми стосовно дотримання конфіденційності інформації в рамках Наглядової ради визначається законодавством Грузії.

4. Норми стосовно діяльності Наглядової ради Агентства визначаються регламентом ради.


Стаття 7. Права та обов'язки закупівельної організації

1. Закупівельна організація має право:

а) з дотриманням норм, встановлених цим Законом та відповідними нормативними актами, обирати постачальника і укладати з ним договір про державні закупівлі (далі - договір);

b) впливати на дискваліфікацію учасників згідно з нормами, встановленим цим Законом;

c) перед виконанням договору зупинити або припинити процедуру закупівель, якщо це є необхідним у зв'язку з непередбаченими об'єктивними обставинами, а також в інтересах грузинської держави та/або громадських інтересах;

d) здійснювати контроль і нагляд за виконанням умов договору з боку постачальника;

е) зупиняти або припиняти дію договору, якщо дані про об'єкт закупівлі, надані постачальником, виявляться помилковими, а також в інших випадках, передбачених законодавством Грузії.

2. Закупівельна організація зобов'язана:

а) здійснювати закупівлі раціонально і з урахуванням інтересів грузинської держави в межах виділених коштів, з дотриманням норм, встановлених цим Законом та відповідними нормативними актами;

b) дотримуватися конфіденційності наданої інформації відповідно до Загального адміністративного кодексу Грузії до укладення договору;

c) надавати Агентству звіт про здійснені закупівлі згідно норм, встановлених статтею 22 цього Закону.

d) відразу після поставки товарів, виконання робіт та надання послуг відшкодувати постачальнику ціну товарів, робіт і послуг, якщо інше не передбачено договором;

е) у разі зупинення процедури закупівлі відповідно до пункту "с" частини першої цієї статті, здійснювати таку закупівлю тільки шляхом продовження зупиненої процедури закупівлі;

f) у випадку, передбаченому пунктом "с" частини першої цієї статті, не пізніше ніж через 3 робочі дні з дня прийняття рішення повідомити про це рішення та його підстави Агентство та учасників. Крім того, закупівельна організація не зобов'язана надавати учасникам конкретні пояснення та детальну інформацію, на підставі якої було прийнято рішення, а також відшкодовувати їм витрати, пов'язані з участю в закупівлі.(набуде чинності з 1 вересня 2010 року)

2(1). Якщо після зупинення процедур закупівель закупівельна організація приймає рішення про закупівлі того самого об'єкту, вона зобов'язана здійснювати такі закупівлі (якщо це здійснюється в рамках коштів того ж року) шляхом поновлення зупиненої процедури. Для цих цілей закупівельна організація повинна звернутись до всіх осіб, які брали участь у зупиненій закупівлі, з проханням підтвердити відповідність кваліфікаційним умовам та подати тендерну пропозицію та супровідну документацію (набуде чинності з 1 вересня 2010 року)

3. Відповідальність за порушення правил і норм, встановлених цим Законом та відповідними нормативними актами для раціонального здійснення закупівель, повністю покладається на закупівельну організацію.


Стаття 8. Умови і правила щодо запобігання конфлікту інтересів

1. Умови і правила щодо запобігання конфлікту інтересів, пов'язаному із здійсненням закупівель, є такими:

а) підготовчі роботи по закупівлям мають включати встановлення характеристик і кошторисних витрат на закупівлю об'єкта;

b) відбір членів конкурсної комісії, інших осіб, відповідальних за здійснення закупівель;

c) підготовка оголошень про проведення тендеру, тендерної документації та інших матеріалів;

d) розгляд і оцінка кваліфікаційних параметрів і тендерних пропозицій;

е) проведення переговорів у випадках, передбачених цим Законом;

f) контроль і нагляд за виконанням договорів;

g) інші дії, пов'язані із здійсненням закупівель.

2. В ході закупівель особа, яка бажає взяти участь в закупівлі та/або учасник торгів, не може контактувати з закупівельною організацією (її директорами, співробітниками) або державними структурами управління та їхніми представниками задля впливу на них прямо або приховано за допомогою будь-яких засобів з метою придбання права на укладення договору з преференціями.

3. Закупівельна організація не може зобов'язати підготувати, запровадити і/або контролювати закупівлі або запросити як консультанта (експерта) особу, якщо вона:

а) є фізичною особою і близьким родичем керівника, співробітником будь-якї юридичної особи або фактичного учасника закупівель;

b) працювала останні три роки в організації, що бере участь в закупівельній діяльності;

c) пов'язана з організацією, що бере участь в закупівлях, особистими або діловими інтересами, або веде переговори для досягнення такого зв'язку.

d) має особисті або ділові інтереси.

4. Юридичні та фізичні особи, які брали участь у підготовчих роботах, не допускаються до участі в закупівлях.

5. Вимоги пунктів 3 та 4 цієї статті поширюються також на:

а) учасників контролю за виконанням договорів (набуде чинності з 1 вересня) ;

b1) учасників переговорів, пов'язаних із здійсненням спрощеного тендеру.

6. Після закінчення часу для отримання тендерної документації та тендерних пропозицій та/або відразу ж після ознайомлення з ними, до початку їх розгляду, кожен член конкурсної комісії, запрошений консультант (експерт), і всі співробітники закупівльної організації, які мають відношення до реалізації цієї закупівлі, зобов'язані підтвердити в письмовій формі, що їхня участь у заходах, пов'язаних із здійсненням цієї закупівлі, не суперечить вищеперерахованим вимогам.


Стаття 9. Планування закупівель

1. Закупівельна організація здійснює закупівлі на основі попередньо встановленого та затвердженого річного плану. Після отримання згоди Міністерства фінансів та/або фінансового підрозділу органу місцевого самоврядування, питання про здійснення щорічних закупівель повинні бути узгоджені з Агентством. Щорічні закупівлі кожного (фінансового) року відображаються у відповідному бюджетному плані закупівель. Закупівлі не вважаються щорічними, якщо вони здійснюються тільки в межах асигнувань, передбачених у поточному бюджетному році, а поставка здійснюється протягом наступного бюджетного року. Національний банк Грузії реалізує щорічні закупівлі без узгодження з Міністерством фінансів та Агентством.

2. Проект річного плану закупівель не повинен суперечити Закону про Державний бюджет Грузії на відповідний рік.

3. Закупівля товарів, послуг або робіт закупівельною організацією протягом бюджетного (фінансового) року вважається однією закупівлею, якщо вона фінансується з одного джерела.

4. Річний план закупівель затверджується керівником закупівельної організації і надається Агентству не пізніше ніж протягом 20 календарних днів з моменту прийняття відповідних нормативних актів у галузі державного бюджету, бюджетів автономних республік Абхазії й Аджарії та одиниць місцевого самоврядування, за винятком осіб, які здійснюють закупівлю за кошти, передбачені пунктом "a.g" та “a.h” частини першої статті 3 цього Закону, які можуть надати план закупівель Агентству не пізніше 20 лютого.

5. Якщо закупівельна організація засновується (заснована) під державні гарантії кредиту або на основі міжнародної угоди, а також нерезидентами Грузії, а грант або кредит надається протягом календарного року, річний план закупівель надається Агентству під час заснування закупівельної організації або не пізніше 20-го дня місяця, наступного за місяцем виконання відповідних міжнародних угод та/або договору, укладеного з фінансовою організацією іншої держави.

6. В ході розробки проекту щорічного плану закупівель повинно бути передбачено наступне:

а) обгрунтування необхідності здійснення закупівель;

b) схожість об'єктів закупівель (набуде чинності з 1 вересня)

c) досвід реалізації аналогічних закупівель;

d) визначення об'єктів закупівель (товарів, робіт, послуг), їхніх технічних та кваліфікаційних параметрів, таких, як якість, функціональність, безпека, розміри, пакування, маркування, способи виробництва, символи, термінологія, дотримання вимог, встановлених закупівельною організацією, тощо, а також часу і місця поставки;

e) результати дослідження ринку з метою виявлення потенційних постачальників і визначення прийнятних умов договору по організації закупівлі;

e1) об'єкти закупівель, у разі, якщо такі є, які закупівельна організація хотіла б закуповувати через зведений електронний тендер;

f) підстави вибору способу закупівель, оцінка часових рамок процедур закупівель;

g) кількість товару, що постачається, об'єми робіт, які будуть виконані, або послуг, які будуть надані, з урахуванням вже наявних ресурсів;

h) передбачувана ціна об'єкта закупівлі;

i) витрати, пов'язані із здійсненням закупівель;

j) фінансові зобов'язання, передбачені довгостроковими угодами або угодами, укладеними в минулому році на поточний рік;

k) оцінка часових рамок виконання договору, який буде укладено;

l) інші обставини, пов'язані із закупівлями.


Глава II. Засоби закупівель (набуде чинності з 1 вересня)

Стаття 101. Електронні засоби державних закупівель

1. Електронні державні закупівлі здійснюється через спрощені електронні торги або електронні торги.

2. За рішенням закупівельної організації, спрощені закупівлі можуть здійснюватися в електронному вигляді.

3. Державні закупівлі можуть бути реалізовані через спрощені закупівлі, якщо:

а) поставка товарів, виконання робіт і послуг є виключним правом тільки однієї особи, і немає ніякої розумної альтернативи для заміни об'єкта закупівель;

b) існує нагальна необхідність; у таких випадках кількість закуповуваних товарів, обсяг робіт, послуг не повинні перевищувати термінів, необхідних для вирішення проблеми, пов'язаної з нагальною необхідністю;

c) за рішенням закупівельної організації, для запобігання погіршенню якості об'єкта закупівель та/або для забезпечення його подальшого використання , об'єкти, отримані від одного постачальника необхідно продовжувати закуповувати у нього ж або у його субпідрядників, передбачених договором, укладеним з одним постачальником, за винятком випадків, коли планована ціна закупівлі об'єкта перевищує вартість об'єктів, закуповуваних спочатку.

d) з метою безперешкодного здійснення заходів державного і громадського значення в межах визначених строків, порядок здійснення закупівель визначається правовим актом Президента Грузії та/або уряду Грузії;

е) заміна одного або більше ніж одного придбаного автотранспортного засобу та комп'ютерної техніки на один або більше ніж один новий автотранспортний засіб та комп'ютерну техніку з такими ж або оновленими параметрами здійснюється таким чином, аби ціна нових автотранспортних засобів та комп'ютерної техніки була компенсована поверненням автотранспортних засобів та комп'ютерної техніки, придбаних раніше, постачальникам, або передачею іншим фізичним або юридичним особам, що займаються продажем аналогічної продукції (товарів);

4. Штучний поділ закупівель з метою уникнення грошових обмежень, встановлених цим Законом, не допускається.

5. За рішенням закупівельної організації, протягом одного бюджетного (фінансового) року закупівля єдиного об'єкту закупівель може здійснюватися в кілька етапів, шляхом багаторазового використання засобів електронних державних закупівель за грошові кошти в рамках лімітів, встановлених цим Законом для загальної ціни об'єкта закупівлі.

6. Для закупівлі товарів і послуг вартістю до 100 000 ларі і робіт вартістю до 200 000 ларі за рішенням закупівельної організації можуть бути використані процедури, встановлені для електронного тендера.

7. Норми, передбачені підпунктом "b" пункту 6 статті 9 цього Закону стосовно партій товару - не поширюються на засоби електронної державної закупівлі, передбачені цією статтею.

8. В межах коштів, що залишаються після укладення договорів про закупівлі, закупівлі можуть здійснюватися з дотриманням грошових лімітів, встановлених цим Законом.


Глава III. Електронні Тендери (набуде чинності з 1 вересня 2010 року)

Стаття 11. Формування тендерної комісії та правила її поведінки (набуде чинності з 1 вересня)

1(1). Електронні торги проводяться тендерною комісією, яка формується за дорученням керівника закупівельної організації в складі не менше 5 членів. У тих випадках, коли число відповідних кандидатів не є достатнім, комісія може складатися з 3 членів.

2. Керівник закупівельної організації та/або його заступники, керівники структурних підрозділів такої організації можуть бути призначені в якості членів тендерної комісії. Якщо кількість відповідних кандидатів не є достатньою, інші працівники закупівельної організації також можуть бути призначені членами комісії.

3. Тендерна комісія діє під головуванням керівника закупівельної організації або особи, призначеної ним.

4. Особа, яка є близьким родичем претендента - фізичної особи, або керівником претендента - юридичної особи, або засновником, або членом претендента - неприбуткової (некомерційної) юридичної особи, або членом, який має частку в статутному капіталі претендента - юридичної особи, не може входити до складу тендерної комісії.

5. На підставі рішення тендерної комісії фахівці у відповідних галузях можуть бути запрошені в якості експертів та консультантів з правом дорадчого голосу.

5(1). Обмеження, передбачені пунктом 4 цієї статті, застосовуються також до членів адміністрації тендерної комісії.

6. Для цілей технічного та організаційного забезпечення роботи тендерної комісії, за наказом керівника закупівельної організації, адміністрація тендерної комісії формується зі співробітників цієї організації на чолі з головою тендерної комісії.

7. Тендерна комісія приймає рішення більшостю голосів списочного складу членів комісії. Член тендерної комісії, не згодний з рішенням тендерної комісії, має право подати письмову думку, яка має бути долучена до рішення тендерної комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови тендерної комісії є вирішальним.

8. Протокол засідання тендерної комісії складається і підписується членами, які беруть участь у засіданні.


Стаття 12. Оголошення про проведення торгів (діє до 1 вересня)

1. Для проведення тендеру тендерна комісія дає оголошення про проведення тендеру від імені закупівельної організації:

а) засоби інформації визначається підзаконними нормативними актами, які затверджуються керівником Агентства;

б) на одній з мов, прийнятих у міжнародній практиці торгівлі в тих періодичних виданнях зарубіжних країн, які, за міжнародними оцінками, є широко розповсюджуваними, та розсилає такі оголошення в дипломатичні та консульські представництва, акредитовані в Грузії, якщо оціночна вартість товарів або закуповуваних послуг перевищує 600 000 ларі, а кошторисна вартість робіт — 800 000 ларі.

2. Грузинські дипломатичні представництва за кордоном публікують оголошення про проведення тендеру в тих періодичних виданнях зарубіжних країн, які широко розповсюджені в міжнародному масштабі, та/або на інтернет-сайтах цих дипломатичних представництв.

3. В ході проведення тендеру тендерна комісія використовує додаткові засоби поширення інформації про проведення тендера. Крім того, оголошення про проведення тендера має бути спочатку опубліковане в інформаційних засобах, що визначаються підзаконними нормативними актами, які затверджуються Головою Агентства. Відповідно, терміни, передбачені оголошенням, відраховується від дати публікації оголошення про проведення тендера в інформаційних засобах, визначених зазначеним нормативним актом.

4. В оголошенні про тендер повинно бути зазначено:

а) реквізити закупівельної організації;

b) тип закуповуваних товарів, кількість і якість, місце та спосіб доставки, вид робіт або послуг, які будуть придбані, та місце роботи або доставки, а також інші дані, які закупівельна організація вважатиме необхідними для опису пропонованого об'єкта закупівель. (втратив чинність з 1 січня 2010 року)

b) тип товарів, які повинні бути закуплені та поставлені, їх кількість, якість та орієнтовна ціна. Якщо ціна об'єкта закупівель внаслідок його специфічності залежить від змінної ціни, що діє на міжнародному ринку товарів, (нафтопродукти та інші аналогічні товари), закупівельна організація може встановити розрахункову ціну об'єкта закупівель на момент, визначений замовником, передбачивши показник, який діє на конкретних міжнародних ринках сировинних товарів. У такому випадку для визначення розрахункової ціни об'єкта закупівель повинні застосовуватись норми, передбачені підзаконними нормативними актами; місце та спосіб доставки, вид робіт або послуг, які будуть придбані, та місце роботи або доставки, а також інші дані опису об'єкта закупівель , які буде визнано необхідними , пропонує закупівельна організація.(діє зараз)

c) бажані або необхідні строки поставки товарів, виконання послуг чи робіт, які будуть придбані;

d) строки і місце подання документації та її мова, перевірки кваліфікаційних параметрів і тендерної пропозиції;

е) документація, яка підтверджує параметри кваліфікації;

f) правила, строки, місце і мова надання тендерної документації;

f1) обсяг гарантій щодо безпеки тендерної пропозиції (якщо використовується);

g) розмір плати за участь в тендері; (втратив чинність з 1 січня 2010 року)

h) розмір тендерного збору та плати за участь в тендері; (діє зараз)

i) можливість до моменту сплати збору ознайомитися з тендерною документацією на організацію закупівлі;

j) вимоги, які не підлягають уточненню в процесі відбору (за винятком тих випадків, коли необхідно повторно підтвердити кваліфікацію параметрів, та у випадках, передбачених статтею 20 цього Закону);

k) альтернативні правила презентації та відкриття конвертів з тендерними пропозиціями претендентів закупівельною організацією (якщо такі існують).

5. Оголошення про проведення тендеру затверджується тендерною комісією.

6. Тендерна комісія публікує оголошення про проведення тендеру щонайменше за 20 календарних днів до початку прийому документів, що підтверджують кваліфікаційні параметри, та тендерних пропозицій.

7. Тендерна комісія має право змінювати інформацію в оголошенні про проведення тендеру (за винятком об'єкта закупівель). Ці зміни повинні бути опубліковані тими ж засобами інформації, які були використані для опублікування оголошення про проведення тендера.

8. Зміни в оголошенні про проведення тендеру повинні бути опубліковані не пізніше ніж за 5 календарних днів до моменту закінчення терміну прийому документів, що підтверджують кваліфікаціійні параметри, та тендерних пропозицій.


Стаття 121. Оголошення про проведення електронних тендерів та тендерна документація (набуде чинності з 1 вересня)

1. В ході проведення електронних торгів тендерна комісія публікує оголошення про проведення електронних торгів та прийом конкурсної документації від імені закупівельної організації за допомогою єдиної електронної системи грузинською мовою. Оголошення про проведення електронного тендеру також можуть бути опубліковані з урахуванням рішення закупівельної організації англійською мовою. Якщо орієнтовна вартість товарів та/або послуг, які будуть придбані, перевищує 500 000 ларі, публікація оголошення про проведення електронного тендеру англійською мовою є обов'язковою.

2. В ході проведення електронного тендеру, в разі необхідності, конкурсна комісія використовує додаткові засоби поширення оголошення про проведення електронних торгів та прийом конкурсної документації. Крім того, оголошення про проведення електронних торгів та конкурсної документації повинні бути розміщені на сайті за допомогою єдиної електронної системи. Відповідно, строки, передбачені оголошенням, відраховується від дати публікації оголошення про проведення конкурсу за допомогою вказаної системи.

...

5. Тендерна документація повинна містити:

а) вимоги, яким повинні відповідати учасник в процесі відбору;

b) інструкцію з підготовки учасниками тендерної пропозиції;

c) правила і критерії оцінки тендерних пропозицій учасниками, із зазначенням пріоритетів цих критеріїв;

d) кількість закуповуваних товарів, об'єм робіт, послуг, бажані або обов'язкові строк та місце поставки товарів, виконання робіт або надання послуг, а також інші відомості, зазначення яких вважається закупівельною організацією необхідним щодо об'єкта закупівель;

е) повний опис технічних та якісних параметрів об'єкта закупівель, у тому числі відповідні технічні специфікації, плани, креслення та ескізи, а також альтернативні технічні та якісні параметри об'єкта закупівель, якщо це буде визначено закупівельною організацією;

f) такі необхідні умови угоди, які попередньо відомі закупівельній організації, а також вказівка на форму договору та гарантії безпеки договору (якщо такі існують);

g) метод, який слід використовувати для розрахунку вартості тендерної пропозиції із зазначенням того, що, крім ціни товару, роботи чи послуги, він повинен також включати інші витрати (транспорт, страхування, податки і т.д.);

h) вказівку, в якій валюті повинна бути розрахована вартість тендерної пропозиції;

i) засоби і процедури вимог надання додаткової інформації та роз'яснень учасників по тендерній документації;

j) особи та адреси тих посадових осіб адміністрації тендерної комісії, які мають право бути в контакті з учасниками та надавати їм інформацію та роз'яснення щодо процедури закупівель.

6. Закупівельна організація зобов'язана надати текстові матеріали, технічні специфікації, плани, креслення, ескізи та інші матеріали, які використовуються для опису технічних і якісних параметрів об'єкта закупівель відповідно до до стандартів, визнаних в Грузії та в міжнародній практиці, технічні параметри, термінологію та умовні позначки. Закупівельна організація зобов'язана вказати стандарти, які застосовуються, якщо такі існують. Опис об'єкта закупівель не може містити вказівок на торгову марку, патент, модель, джерело походження або виробника.

7. Документи, що підтверджують кваліфікаційні параметри, можуть бути надані грузинською мовою, а також іноземною, на розсуд закупівельної організації. У разі подання документів на іноземній мові, вони повинні бути перекладені грузинською мовою відповідно до правил, встановлених законодавством Грузії. У разі виникнення спірних питань, пріоритет щодо документів, оформлених іноземною мовою, чи їх перекладів грузинською - визначається закупівельною організацією.

...


Стаття 13. Кваліфікаційні вимоги

Вимоги, яким повинні задовольняти претенденти на участь у закупівлях, визначаються закупівельною організацією для кожної конкретної закупівлі. Правила вибору кваліфікаційних параметрів визначаються підзаконними нормативними актами. Вимоги кваліфікаційних параметрів повинні бути справедливими, недискримінаційними та повинні сприяти розвитку здорової конкуренції.


Стаття 14. Тендерна документація (втратить чинність з 1 вересня)

1. Тендерна комісія приймає тендерну документацію відразу ж після опублікування оголошення про проведення тендера.

2. Після оплати тендерного збору (якщо такий існує) особою, конкурсна комісія надає претенденту тендерну документацію одразу після запиту.

3. Тендерна документація повинна включати:

а) вимоги, яким повинні задовольняти претенденти для участі в закупівельній діяльності;

b) інструкцію з підготовки тендерної пропозиції претендентів;

...

j) засоби та процедури вимог надання додаткової інформації та роз'яснень претендентів по тендерній документації, а також, у разі проведення двоетапного тендеру - можливість проведення переговорів;

k) час, місце і правила відкриття конвертів з тендерними пропозиціями претендентів ;

k1) час і місце проведення усних торгів. Порядок та умови проведення усних торгів визначаються підзаконними нормативними актами.

l) особи та адресу посадових осіб адміністрації тендерної комісії, які мають право бути в контакті з учасниками та надавати їм інформацію та роз'яснення щодо процедури закупівель.

m) вимоги, які не є предметом подальших уточнень у процесі відбору.

...

5. Тендерна комісія інтерпретує та/або уточнює інформацію, що стосується процедури закупівель та об'єкта закупівель на письмове прохання претендента або з власної ініціативи, оформлює її як доповнення до тендерної документації та розсилає всім претендентам як мінімум за 5 календарних днів до закінчення строку прийому документів, що підтверджують кваліфікаційні параметри та тендерні пропозиції. Доповнення до конкурсної документації не повинні змінювати зміст документації.


Стаття 15. Правила подання та розгляду тендерних пропозицій претендентів (втрачає чинність з 1 вересня)

1. Тендерні пропозиції подаються до тендерної комісії в закритих конвертах. Конверти розкриваються одночасно, в присутності претендентів, на засіданні конкурсної комісії, відразу після закінчення строку прийому тендерних пропозицій. Після розкриття конвертів комісія встановлює строки кваліфікаційного відбору, аналізу тендерних пропозицій та прийняття остаточного рішення.

2. Претенденти мають право у письмовій формі відкликати або змінити тендерні пропозиції у будь-який час до закінчення терміну для отримання кваліфікаційних параметрів і тендерної пропозиції.

3. Після розкриття конвертів повинен бути зроблений попередній відбір. Мета відбору полягає у встановленні відповідності наданих кваліфікаційних параметрів, тендерних пропозицій та супровідних документів вимогам конкурсної документації та оголошенню про проведення тендера. Тендерна комісія не дискваліфікує учасника, якщо його тендерна пропозиція містить такі неточності, які по суті не суперечать вимогам, встановленим в тендерній документації та/або оголошенні про проведення тендеру, або які можна виправити без зміни змісту тендерної пропозиції, за винятком випадків, визначених у підпункті "і" пункту 4 статті 12 і підпункт "m" пункту 3 статті 14 цього Закону.

4. Якщо кваліфікаційні параметри та/або тендерна пропозиція, надана претендентом, не відповідає вимогам, визначеним у підпункті "і" пункту 4 статті 12 та підпункті "m" пункту 3 статті 14 цього Закону, Тендерна комісія дискваліфікує претендента.

5. Якщо у випадку, передбаченому пунктом 4 цієї статті, зроблено механічні помилки, тендерна комісія повинна зобов'язати претендента роз'яснити кваліфікаційні параметри та/або тендерну пропозицію. Тендерна комісія може також виправити механічні помилки самостійно.

6(1). Тендерна комісія зобов'язана запросити для участі в усних торгах тих претендентів, які допущені до торгів після завершення процедури відбору. Крім того, в ході усних торгів може бути змінена тільки ціна наданої тендерної пропозиції.

7. Тендерна комісія приймає рішення про переможця в результаті процедури оцінки. Процедура оцінки і правила оцінювання визначається підзаконними нормативними актами.

8. У своєму висновку член тендерної комісії має вказати, якого з претендентів і на якій підставі член комісії вважає переможцем.

9. Учасник тендеру вважається переможцем, якщо він здобув найвищий сукупний бал по висновкам членів тендерної комісії. У разі рівного розподілу балів, кількість балів, виставлена головою тендерної комісії, є вирішальною.

10. Рішення тендерної комісії про перемогу претендента оформлюється протоколом засідання комісії, який додається до висновків членів комісії. В протоколі слід вказати відомості про осіб, що беруть участь у розгляді тендерних пропозицій, та про претендентів, а також коротко описати тендерні пропозиції, надані учасниками.

11. Претенденти мають право подати до суду скаргу з будь-якого питання, пов'язаного з проведенням тендеру.

12. Альтернативні правила подачі тендерних пропозицій і відкриття конвертів, передбачені підпунктом "j" пункту 4 статті 12 цього Закону, визначаються підзаконними нормативними актами.

15(1). Правила подання та розгляду кваліфікаційних параметрів та тендерних пропозицій учасниками електронного тендеру

1. Кваліфікаційні параметри і тендерні пропозиції подаються тендерній комісії в електронному вигляді через інтернет. Після закінчення часу для надання кваліфікаційних параметрів та тендерних пропозицій комісія встановлює строки кваліфікаційного відбору, аналізу тендерних пропозицій та прийняття остаточного рішення.

2. З моменту публікації оголошення про проведення тендеру та електронної тендерної документації і до закінчення крайнього терміну прийому кваліфікаційних параметрів та тендерних пропозицій претендент має право в електронному вигляді в будь-який час за допомогою системи електронних торгів змінити свої кваліфікаційні параметри та тендерну пропозицію .

3. Після закінчення строку прийому кваліфікаційних параметрів та тендерних пропозицій претенденти мають право на зміну даних, наданих відповідно до критеріїв оцінки, встановлених у тендерній документації, протягом додаткового часу за допомогою системи електронних торгів відповідно до процедури, яка визначається підзаконними нормативними актами . Остаточний термін прийому кваліфікаційних параметрів та тендерних пропозиції вважається закінченим після закінчення додаткового строку, який визначається підзаконними нормативними актами.

4. Правила доступу до інформації та документації, наданої претендентом в електронному вигляді, визначається підзаконними нормативними актами.

5. Правила отримання, відбору та оцінки тендерних пропозицій та кваліфікаційних параметрів визначається підзаконними нормативними актами.

6. Після закінчення часу для надання кваліфікаційних параметрів та тендерних пропозицій повинен відбутись первинний відбір. Мета відбору полягає у встановленні відповідності наданих параметрів кваліфікації, тендерних пропозицій та супровідних документів вимогам конкурсної документації та оголошенню про проведення електронних торгів.

7. Якщо кваліфікаційні параметри та/або тендерна пропозиція, надані претендентом, не відповідають вимогам, визначеним конкурсною документацією та оголошенням про проведення електронного тендеру, тендерна комісія дискваліфікує учасника.

8. Якщо у випадку, передбаченому пунктом 7 цієї статті, є механічні помилки, тендерна комісія повинна зобов'язати претендента роз'яснити кваліфікаційні параметри та/або тендерну пропозицію, що останній повинен виконати в електронному вигляді - через Інтернет.

...

14. Тендерна комісія публікує рішення про перемогу учасника електронного тендера за допомогою електронної системи не пізніше ніж через 5 днів з дня прийняття рішення.


Стаття 16. Укладення договору з переможцем (втрачає чинність з 1 вересня)

1. Згідно норм, встановлених законодавством Грузії, та умов, що визначені в тендерній пропозиції переможця тендера, укладається договір щодо державних закупівель між закупівельною організацією та переможцем тендера.

1(1). У разі зміни показника, що діє на міжнародному ринку товарів, передбачених підпунктом "b" пункту 4 статті 12 цього Закону, який визначається у відсотках на підставі підзаконних нормативних актів, то ця зміна має бути передбачена в договорі .

2. (Втратила чинність).

3. У разі закупівель робіт, якщо будівництво об'єкта знаходиться на території Грузії, принаймні 70% інженерно-технічного персоналу і робітників, що беруть участь у реалізації таких робіт, повинні бути громадянами Грузії.

4. У разі дискваліфікації переможця тендеру або його відмови укласти договір, тендерна комісія повинна звернутись до інших учасників з приводу повторного розгляду тендерних пропозицій. Якщо жоден з претендентів не висловить згоди на участь у повторному розгляді тендерних пропозицій, проводиться новий тендер. Якщо один або більше учасників висловлять згоду на участь у повторному розгляді тендерних пропозицій, їхні тендерні пропозиції розглядаються і оцінюються знову.

5. Якщо робота, передбачена договором, не завершена до кінця бюджетного (фінансового) року з об'єктивних причин, закупівельна організація має право продовжити термін дії договору до завершення такої роботи.


Стаття 161. Укладення договору з переможцем

...

4. Угода, укладена з переможцем тендеру, може передбачати здійснення розрахунків у національній валюті, а також у доларах США або євро.

5. У разі дискваліфікації переможця тендера або його відмови укласти договір, закупівельна організація проводить переговори для узгодження умов договору з наступним претендентом або оголошує повторні електронні торги.

...

7. У разі закупівель робіт великого об'єму, якщо будівництво об'єкта знаходиться на території Грузії, додаткові умови, пов'язані з договором, визначаються указом президента Грузії.

8. Необхідні умови договору, який укладається з переможцем електронних і спрощених електронних закупівель, та постачальниками, відібраними у спрощеному порядку закупівель, визначається підзаконними нормативними актами.


Стаття 17. Повторний тендер

1(1). Якщо після оголошення електронного тендеру жодним претендентом не було надано кваліфікаційних параметрів та/або тендерних пропозицій, або жодні з представлених кваліфікаційних параметрів та/або тендерних пропозицій не відповідають вимогам конкурсної документації чи оголошенню про проведення електронного тендеру, тендерна комісія надає нову тендерну документацію та проводить повторний електронний тендер.

2(1). У випадку, передбаченому пунктом 11 цієї статті, закупівельна організація має право створити нову тендерну комісію або змінити її склад.


Стаття 181. Заборона проведення переговорів під час електронного тендеру (набуває чинності з 1 вересня)

Тендерна комісія не має права вести переговори з особоми, які бажають взяти участь в електронному тендері, та з претендентами, крім як у випадку проведення двоетапних електронних торгів.


Стаття 19. Ставка тендерного збору та інші платежі

1. Для отримання тендерної документації встановлюється тендерний збір у розмірі 150 ларі, а за надання тендерної пропозиції - плата в розмірі 50 ларі.

2. Якщо закупівлі здійснюватимуться за рахунок коштів бюджетів автономних республік Абхазії й Аджарії, а також коштів бюджетів місцевих органів самоврядування, а також за рахунок коштів організацій та установ, що фінансуються з бюджетів автономних республік і місцевих органів самоврядування, для отримання тендерної документації може бути встановлений місцевий збір відповідно до норм, встановлених грузинським законодавством, а його ставка не повинна перевищувати розмір, встановлений в першому пункті цієї статті.

3. Норми, що стосуються зборів та інших платежів, визначаються підзаконними нормативними актами.

4. Стосовно зведеного електронного тендера за отримання конкурсної документації встановлюється плата у розмірі 5000 ларі.


Стаття 191 . Ставка збору (набуває чинності з 1 вересня)

1. Стосовно електронного тендера та спрощених електронних тендерних процедур за надання тендерної пропозиції встановлюється плата в розмірі 50 ларі, а стосовно зведеного електронного тендера за задання тендерної пропозиції встановлюється плата в розмірі 5000 ларі.

2. Правила сплати збору визначаються підзаконними нормативними актами.


Стаття 201 . Двоетапний електронний тендер

1. На першому етапі двоетапного електронного тендера особи, які бажають взяти участь в електронних тендерних процедурах, повинні надати документацію, що підтверджує кваліфікаційні параметри первинних тендерних пропозицій, без зазначення ціни.

2. На першому етапі двоетапного електронного тендера тендерна комісія має право вести переговори з особами, які бажають взяти участь в електронних тендерних процедурах, з метою з'ясування будь-яких умов первинної тендерної пропозиції, та визначити остаточні вимоги в тендерній документації.

3. В результаті розгляду первинних тендерних пропозицій тендерна комісія встановлює остаточний варіант тендерної документації та направляє її претендентам за допомогою електронної системи після оплати збору.

4. У всіх інших випадках для проведення двоетапного електронного тендеру застосовуються правила, встановлені цим Законом для електронних тендерів.


Стаття 202 . Зведений електронний тендер

1. Урядом Грузії може бути прийняте рішення про проведення електронного тендера на закупівлю товарів в консолідованій формі.

2. У випадках, передбачених пунктом першим цієї статті, Агентство на основі документації та/або інформації, наданої урядом Грузії, забезпечує розміщення оголошення про проведення електронного тендера та тендерної документації в рамках єдиної електронної системи, вибір учасників і визначення переможця відповідно до процедур, передбачених цим Законом для електронних торгів.

3. Агентство забезпечує розміщення інформації про переможця та умови, запропоновані переможцем, відповідно до тендерної пропозиції в рамках єдиної електронної системи не пізніше ніж через 5 робочих днів з моменту визначення переможця.

4. Закупівельним організаціям надається можливість, а закупівельна організація, яку включено до річного плану консолідованих електронних закупівель відповідно до підпункту "e1 " пункту 6 статті 9 цього Закону - зобов'язана укласти договір на державні закупівлі з переможцем, який визначається Агентством, на необхідні об'єми відповідно до умов, які визначаються в оголошенні про електронний тендер, тендерній документації та в тендерній пропозиції.

5. У випадку, передбаченому цією статтею, склад тендерної комісії визначається урядом Грузії.


Глава IV. Умови контрактів на державні закупівлі та правила їх перегляду

Стаття 21. Умови контрактів на державні закупівлі та правила їх перегляду (набуває чинності з 1 вересня)

1(1). Договір на державні закупівлі укладається тільки у письмовій формі, за винятком випадків закупівель, які здійснюються за спрощеною системою закупівель грузинськими дипломатичними представництвами і консульськими установами, а також військовим аташе та представником Міністерства оборони у випадках, передбачених підзаконними нормативними актами.

2. З метою забезпечення здійснення, відповідно до договору, державних закупівель, в залежності від специфіки об'єкта закупівель, може бути використаний механізм гарантій та вимог, що стосуються страхування.

3(1). Гарантійний механізм для виконання умов договору державних закупівель та страхування тендерної пропозиції є обов'язковим, якщо загальна сума договору на закупівлю товарів, послуг та/або робіт перевищує грошовий ліміт, встановлений цим Законом для здійснення закупівель через спрощений електронний тендер. Особа, яка бажає брати участь у процедурах закупівель, може бути звільнена від надання гарантій з огляду на її ділову репутацію та визнання якості товарів, послуг та робіт.

4. Суттєві умови договору про закупівлі, а також правила використання механізму гарантій і страхування визначаються підзаконними нормативними актами.

5. Зміна умов договору, укладеного з постачальником, не допускається, якщо в результаті такої зміни для закупівельної організації збільшується вартість договору, або умови договору погіршуються, за винятком випадків, передбачених статтею 398 Цивільного кодексу Грузії **.

6. Правила перегляду договору, укладеного з постачальником, визначаються законодавством Грузії.


Глава V. Моніторинг та контроль закупівель

Стаття 22. Звіт про закупівлі

1. Процес закупівель повинен бути відображений у звіті про закупівлі; правила його підготовки, подання та зберігання визначаються підзаконними нормативними актами.

2(1) . В разі проведення електронного тендеру, до звіту про закупівлі мають бути додані протоколи засідань тендерної комісії, висновки експертів та консультантів, що беруть участь в електронному тендері, а також інші документи, які передбачені підзаконними нормативними актами .

3(1). Закупівельні організації, які здійснюють державні закупівлі за рахунок коштів, передбачених пунктами “a.a”-“a.d” статті 3 цього Закону , надають звіт про закупівлі за спрощеними правилами, передбаченими підзаконними нормативними актами, не пізніше ніж 30 січня наступного року, якщо оцінка загальної вартості річного плану (товарів, робіт, послуг) відповідно до сингулярних джерел фінансування складає менше 50000 ларі.

4. Звіти про закупівлі повинні бути доступні для всіх зацікавлених осіб на їхню вимогу.

5. Звіт про закупівлі з приводу об'єкту вартістю понад 2 000 000 ларі надається керівником закупівельної організації в письмовій формі Уряду Грузії протягом 20 днів з дня укладення договору про державні закупівлі. Положення цього пункту не застосовуються до Національного Банку Грузії, який надає звіт про закупівлі Раді Національного банку Грузії, відповідно до органічного закону Грузії "Про Національний банк Грузії.

6. Міністерство фінансів Грузії, міністерства автономних республік Абхазії та Аджарії в сферах фінансів і фінансові установи органів місцевого самоврядування зобов'язані надавати Агентству щоквартально інформацію про фактично виділені кошти для бюджетних організацій і установ .

7. Агентство має право вимагати від закупівельної організації та учасників закупівель на будь-якому етапі здійснення закупівель будь-які документи та інформацію, пов'язані із закупівлями, в тому числі інформацію, що стосується виконання зобов'язань за договором.

8. Для забезпечення прозорості процесу закупівель Агентство здійснює моніторинг у процесі закупівель за дотриманням таких принципів, як гласність, справедливість і недискримінаційність, точне виконання встановлених процедур та надання звітності, забезпечення відкритої та ефективної конкуренції, можливість раціонального і вільного вибору .

9. Форма електронних закупівель, правила подачі заявок, терміни і умови визначаються підзаконними нормативними актами.


Стаття 221. Інспекція по закупівлям грузинської Контрольної палати

1. Грузинська контрольна палата перевіряє закупівельні організації шляхом проведення аудиту.

2. Закупівельна організація зобов'язана надати грузинській Контрольній палаті на її прохання будь-яку документацію та/або інформацію, пов'язану із закупівлями.

3. Учасник закупівлі зобов'язаний надати закупівельній організації на її прохання відповідну документацію та/або інформацію, пов'язані із закупівлями.


Глава VI. Правила оскарження та вирішення спорів з приводу дій, пов'язаних із закупівлями

Стаття 23. Правила оскарження та вирішення спорів

1. Фізичні та юридичні особи, які беруть або бажають взяти участь у процесі закупівель, до укладення договору можуть подати скаргу на дії закупівельної організації або тендерної комісії до закупівельної організації або до Агентства, якщо вони вважають, що в ході процесу закупівель були порушені норми цього закону та/або їхні права .

2. Фізичні або юридичні особи, які бажають взяти участь у закупівлях, претендент та постачальник, фізичні та юридичні особи можуть подати скаргу на дії закупівельної організації або тендерної комісії у будь-який час, якщо вони вважають, що в ході процесу закупівель були порушені норми цього закону та/або їхні права .

3. Особа, що має претензії у випадку, передбаченому пунктом 1 цієї статті, має право подати скаргу до закупівельної організації не пізніше ніж протягом 20 календарних днів з дати таких обставин або отримання такого рішення, які стали причиною скарги. Особи, інтересів яких торкається або може торкатись суперечка, також можуть брати участь у розгляді скарги.

4. До укладення договору претендент - фізична та юридична особа, яка бажає взяти участь у закупівлях, може звернутися до Агентства для вирішення спорів, пов'язаних із закупівлями.

4(1). Для вирішення спорів, пов'язаних із закупівлями, створюється Рада в рамках Агентства, до складу якої на пріоритетному принципі входять представники Агентства та неурядового сектору. Склад і правила діяльності Ради з врегулювання спорів визначаються підзаконними нормативними актами.

5. У випадку, передбаченому пунктом 3 цієї статті, не пізніше ніж через 10 календарних днів з моменту отримання скарги, закупівельна організація приймає аргументоване письмове рішення і доводить його до відома заявника.

6. У випадку, передбаченому пунктом 4 цієї статті, не пізніше ніж через 10 календарних днів з моменту отримання скарги, Агентство приймає аргументоване письмове рішення і направляє його заявнику та закупівельній організації.

7. Якщо в результаті детального вивчення Агентством скарги і пов'язаних з нею обставин обгрунтованість скарги буде підтверджена, агентство має право:

а) вказати закупівельній організації на її неправильні дії та вимагати виконання процедур відповідно до законодавства;

b) вимагати від закупівельної організації ї перегляду або скасування прийнятого нею рішення;

c) у разі порушення вимог цього Закону, прохати відповідні органи, визначені грузинським законодавством, про притягнення до відповідальності учасників закупівель.

8. Після закінчення терміну, зазначеного в пункті 3 цієї статті, а також після укладення договору, будь-яка скарга може бути розглянута тільки в судовому порядку.

9. Дія не може бути предметом оскарження, якщо вимога стосується:

а) вибору засобу закупівель відповідно до правил, встановлених цим Законом та відповідними нормативними актами;

b) рішення закупівельної організації про зупинення або припинення процедури закупівлі, яке було прийняте відповідно до норм, встановлених цим Законом та відповідними підзаконними нормативними актами;

10. Скарга повинна мати юридичні підстави, які слід поєднувати з обгрунтованим поясненням заявника, що він понесе значні збитки, якщо його вимогу не буде задоволено. Скарга не підлягає розгляду, якщо закупівельна організація прийме рішення про припинення процедури закупівлі відповідно до цього Закону.

11. У разі подачі скарги до закупівельної організації або до Агентства до укладення договору державних закупівель, закупівельна організація зобов'язана зупинити закупівлі на період відповідної процедури розгляду скарги. За рішенням директора закупівельної організації або агентства період зупинення закупівель може бути продовжений, проте загальний термін не повинен перевищувати 30 днів.

12. Особи, які бажають взяти участь у закупівлях, претенденти та постачальники - можуть оскаржити до суду рішення, прийняте по скарзі закупівельною організацією та Агентством.

13. Збитки, які можуть бути компенсовані заявникові в результаті розгляду, передбаченого цією статтею, обмежуються лише компенсацією витрат, пов'язаних з участю у закупівлях, і не повинні передбачати компенсацію можливих прибутків.


Глава VII. Перехідні та заключні положення

Стаття 24. Заходи щодо здійснення введення в дію цього Закону

1. (Втратив чинність)

2. Протягом 1 місяця після набуття чинності цим Законом Агентство державних закупівель повинно затвердити відповідно до грузинського законодавства "Правила здійснення державних закупівель".

3. Дія цього Закону до 1 січня 2008 року не поширюється на закупівлі, які здійснюються на підприємствах електро-та газової галузі, для відновлення або оновлення майна, пов'язаного з виробництвом, передачею, діспетчеризацією, розподілом електроенергії, транспортуванням і розподілом природного газу, а також регулюванням біллінгової системи електроенергії та природного газу.

4. Вимоги цього Закону не поширюється на закупівлю послуг стільникового зв'язку до 1 січня 2011.

5. З метою приведення Закону Грузії "Про мовлення" у відповідність до підпункту "m" пункту 31 статті 1 цього Закону, юридична особа публічного права - Громадське телебачення та уряд Грузії - спільно забезпечують підготовку відповідного законопроекту і подання до парламенту Грузії до 1 грудня 1009.

6. З 1 березня 2010 по 1 вересня 2010 закупівельні організації повинні на власний розсуд дійснювати державні закупівлі із застосуванням або без застосування електронних засобів закупівель.

7. До 1 вересня 2010 з метою визначення квазі-об'єктів закупівлі уряд Грузії має забезпечити визнання відповідних класифікаторів, прийнятих міжнародними організаціями.


Стаття 25. Нормативні акти, які після набуття чинності цим законом вважаються недійсними:

а) Закон Грузії про державні закупівлі від 9 грудня 1998;

b) Постанова від 15 жовтня 2001 Голови Державного агентства з закупівель "Про затвердження Правил здійснення державних закупівель".


Стаття 26. Набуття чинності Закон ом

Цей Закон набуває чинності з 1 січня 2006.


Президент Грузії Михайло Саакашвілі


Тбілісі,

20 квітня 2005

1388-IS

  • 1 ларі = 0,56 USD

**Стаття 398. Адаптація договору до обставин, що змінилися (Цивільний Кодекс Грузії)

1. Якщо обставини, які є підставою для виконання договору, очевидно змінилися після укладення договору, і сторони, якщо б вони прийняли ці зміни до уваги, не уклали б договір або уклали договір іншого змісту, то це є підставою для зміни умов договору у відповідності з обставинами, що змінилися. В іншому випадку, з урахуванням конкретних обставин, сторони договору не можуть бути зобов'язані суворо дотримуватися незміненого договору.

2. Зміни вносяться так само, як і тоді, коли домовленості, які були підставами для виконання договору, виявилися невірними.

3. Спочатку сторони повинні спробувати змінити договір з урахуванням обставин, що змінилися. Якщо такі зміни є неможливими, або якщо інша сторона не погоджується на це, то сторона, якій був заподіяний збиток, може відмовитися від договору.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти