Закон Естонської Республіки "Про кріпосну книгу"

Матеріал з Рабкрін
Версія від 19:13, 17 вересня 2012; Admin (Обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Закон Естонської Республіки про кріпосну книгу


Прийнято 15 вересня 1993 року


Зміст

Глава 1. Загальні положення

Стаття 1. Завдання Закону про кріпосну книгу

(1) Закон про кріпосну книгу встановлює порядок ведення кріпосної книги.

(2) Міністр юстиції має право видавати постанови з питань втілення в життя цього закону та організації діяльності департаментів закріплення нерухомості.


Стаття 2. Департаменти закріплення нерухомості

(1) Кріпосні книги ведуться департаментами закріплення нерухомості при повітових і міських судах.

(2) Департамент закріплення нерухомості веде кріпосні книги про нерухомості, розташованої на ділянці його роботи.

(3) За шкоду, заподіяну протиправною діяльністю департаменту закріплення нерухомості, відповідальність несе держава.


Стаття 3. Склад департаменту закріплення нерухомості

(1) До складу департаменту закріплення нерухомості входять секретарі по закріпленню нерухомості (надалі - секретар) і технічний персонал. Завідувачем департаменту закріплення нерухомості є суддя, призначений головою відповідного суду.

(2) На посаду секретаря може бути призначена особа, яка має юридичну освіту і витримала іспит перед призначеною міністром юстиції екзаменаційною комісією.

(3) Секретар призначається на посаду і звільняється з посади міністром юстиції.

(4) Технічний персонал департаменту закріплення нерухомості приймається на роботу і звільняється з роботи завідувачем департаменту закріплення нерухомості.


Стаття 4. Печатка департаменту закріплення нерухомості

Департамент закріплення нерухомості має печатку, відбиток якої (в подальшому - печатка) разом із зразками підписів відповідного судді та секретаря надсилається всім департаментам закріплення нерухомості.


Стаття 5. Район закріплення нерухомості

(1) Районом закріплення нерухомості є ділянка роботи відповідного повітового або міського суду. Міністр юстиції своїми постановами може встановлювати винятки з цього положення.

(2) Постановою міністра юстиції район закріплення нерухомості може бути розділений на ділянки закріплення, на яких ведуться окремі кріпосні книги.


Стаття 6. Зміна району закріплення нерухомості

(1) При зміні району закріплення нерухомості ведення кріпосної книги про нерухомість переходить до департаменту закріплення нерухомості, на ділянці роботи якого залишається нерухомість.

(2) Існуючий розділ кріпосного реєстру закривається у відповідності зі статтею 73, і справа про закріплення нерухомості передається відповідному департаменту закріплення нерухомості. Діючі записи переносяться в новий розділ реєстру. Анульовані записи переносяться, якщо вони необхідні для розуміння неанульованих записів. У заголовку розділу нової кріпосної книги робиться посилання на колишній розділ кріпосного реєстру.

(3) Відповідність нового розділу кріпосного реєстру попередньому засвідчується суддею департаменту закріплення нерухомості, який веде новий реєстр.

(4) Про передачу справи про закріплення нерухомості робиться відмітка в заголовку попереднього розділу кріпосного реєстру.

(5) Положення частин 1-4 цієї статті діють також при переході нерухомості до іншої ділянки закріплення в межах одного й того ж району закріплення нерухомості.


Стаття 7. Нерухомість, що знаходиться в декількох районах закріплення

Якщо нерухомість знаходиться в декількох районах закріплення, кріпосна книга на неї ведеться тільки в одному департаменті закріплення нерухомості, вибір якого робиться власником при відкритті розділу кріпосного реєстру.


Стаття 8. Нерухомі речі, які вносяться до кріпосної книги

(1) В кріпосну книгу вносяться всі нерухомі речі, якщо законом не встановлено інакше. На кожну нерухому річ, внесену в кріпосну книгу, відкривається самостійний розділ реєстру, і їй присвоюється окремий номер (номер нерухомості).

(2) Розділ реєстру, зазначений у частині 1 цієї статті, вважається кріпосною книгою по відношенню до нерухомої речі.

(3) Нерухома річ, яка належить публічно-правовій особі, вноситься до кріпосної книги, якщо вона обтяжується речовим правом або якщо цього бажає власник, а також у разі передачі нерухомої речі у власність іншої особи.

(4) Розділ кріпосного реєстру відкривається за заявою власника.


Стаття 9. Речові права, які вносяться в кріпосну книгу

(1) В кріпосну книгу вносяться речові права, пов'язані з нерухомою річчю.

(2) Запис про речові права робиться в розділі кріпосного реєстру, відведеному для нерухомої речі, яка обтяжується.

(3) Про обмежені речові права, які належать кожному черговому власнику нерухомості, відмітка за його заявою робиться також у розділі кріпосного реєстру, відведеному для нерухомості даного власника. Заява може подаватись у простій письмовій формі.

(4) При зміні або припиненні речового права, зазначеного у частині 3 цієї статті, департамент закріплення нерухомості зобов'язаний внести виправлення в позначку.


Глава 2. Зміст кріпосної книги

Стаття 10. Склад кріпосної книги

До складу кріпосної книги входять:

1) кріпосний реєстр;

2) реєстраційний щоденник;

3) справа про закріплення нерухомості.


Стаття 11. Кріпосний реєстр

(1) Записи вносяться в кріпосний реєстр.

(2) В одному районі закріплення нерухомості, а при наявності ділянок закріплення нерухомості - на одній ділянці закріплення - нерухомість має єдину нумерацію.

(3) В одному районі закріплення нерухомості, а при наявності ділянок закріплення нерухомості - на одній ділянці закріплення - листи кріпосного реєстру мають єдину нумерацію.

(4) Розділ кріпосного реєстру має заголовок і складається з чотирьох частин; частини поділяються на рубрики.

(5) Кріпосні реєстри ведуться у вигляді зошитів із вкладними листами.


Стаття 12. Заголовок розділу реєстру

У заголовку розділу кріпосного реєстру зазначаються:

1) район закріплення нерухомості;

2) ділянка закріплення, якщо вона є;

3) номер нерухомості;

4) найменування нерухомості, якщо воно є.


Стаття 13. Частина перша розділу реєстру

В частину першу розділу кріпосного реєстру - «Склад нерухомості» - вносяться:

1) кадастрова ознака нерухомості;

2) господарське призначення нерухомості;

3) місцезнаходження нерухомості;

4) обмежені речові права, встановлені на користь нерухомості (частина 3 статті 9);

5) площа нерухомості;

6) з'єднання та розподіл нерухомості, а також приєднання до нерухомості частини нерухомості і виділення частини нерухомості.


Стаття 14. Частина друга розділу реєстру

В частину другу розділу кріпосного реєстру - «Власник» - вносяться:

1) прізвище та ім'я власника нерухомості;

2) якщо нерухомість знаходиться у спільній власності - прізвища й імена власників, вказівка на те, чи знаходиться нерухомість у спільній або дольовій власності, а в разі дольової власності - розміри часток співвласників;

3) правова підстава запису.


Стаття 15. Частина третя розділу реєстру

В частину третю розділу кріпосного реєстру - «Повинності і обтяження» - вносяться:

1) речові права, які обтяжують нерухомість, та відмітки про них, за винятком іпотеки;

2) обмеження права розпорядження власника нерухомості, а також інші відмітки про власність;

3) зміни в записах, зазначених в пунктах 1 і 2 цієї статті, у тому числі - обмеження в розпорядженні своїми правами зацікавлених осіб;

4) анулювання записів, зазначених в пунктах 1-3 цієї статті.


Стаття 16. Частина четверта розділу реєстру

У частину четверту розділу кріпосного реєстру - «Іпотека» - вносяться:

1) власник іпотеки;

2) розмір іпотеки в грошовому виразі (сума іпотеки);

3) розміри відсотків;

4) розміри інших непрямих вимог у грошовому виразі;

5) відмітки про іпотеку;

6) зміни в записах, зазначених в пунктах 1-5 цієї статті, у тому числі обмеження в розпорядженні своїми правами зацікавлених осіб;

7) анулювання записів, зазначених в пунктах 1-6 цієї статті.


Стаття 17. Покажчик реєстру

До кріпосного реєстру додаються два вказівника, один з яких складається по прізвищах власників, інший - по номерам нерухомості.


Стаття 18. Дублікат реєстру

(1) У випадку загибелі, втрати або псування розділу кріпосного реєстру суд в порядку особливого провадження виробництва вводить дублікат реєстру.

(2) Провадження порушується за заявою судді департаменту закріплення нерухомості або зацікавленої особи. Не менш ніж за три місяці до розгляду заяви по суті суд публікує у місцевій газеті оголошення із зазначенням змісту заяви.

(3) Рішення про введення дубліката не може бути винесене суддею департаменту закріплення нерухомості.


Стаття 19. Реєстраційний щоденник

(1) У реєстраційному журналі реєструються заяви про закріплення нерухомості (стаття 34), у яких виявляється бажання про здійснення запису.

(2) У реєстраційному журналі до запису про заяву робиться посилання на рішення про закріплення нерухомості або про відмову від закріплення із зазначенням дати винесення рішення.


Стаття 20. Справа про закріплення нерухомості

(1) На нерухомість заводиться справа, яка позначається номером розділу кріпосного реєстру, відведеного для цієї нерухомості.

(2) Документи, розміщені в справі про закріплення нерухомості, мають поточну нумерацію.

(3) Справа про закріплення нерухомості містить:

1) копію розділу реєстру;

2) всі документи, що стосуються нерухомості, в тому числі плани.

(4) Департамент закріплення нерухомості гарантує відповідність копії розділу реєстру та інших документів, що містяться у справі про закріплення нерухомості, справжнім документами.


Стаття 21. Внесення до кріпосної книги права забудови

(1) У разі обтяження нерухомої речі правом забудови на право забудови відкривається самостійний розділ кріпосного реєстру, про що робиться запис у розділі реєстру, відведеному для нерухомості, яка обтяжується.

(2) Розділу реєстру, відкритого для права забудови, дається номер у тому ж порядку, як і для іншої нерухомості. В частину першу розділу кріпосного реєстру вносяться:

1) слова «право забудови», а також дані про обтяжену нерухому річ у відповідності зі статтею 13;

2) зміст права забудови;

3) власник обтяженої нерухомої речі.

(3) В інших випадках застосовуються положення цього закону.


Стаття 22. Архів департаменту закріплення нерухомості

(1) Кріпосні книги підлягають постійному зберіганню в архіві, розташованому в департаменті закріплення нерухомості.

(2) Порядок ведення архіву департаменту закріплення нерухомості та вимоги, які висуваються до архіву, встановлюються міністром юстиції.


Глава 3. Записи в кріпосному реєстрі

Стаття 23. Зміст запису

Запис у кріпосному реєстрі містить:

1) текст запису;

2) дату внесення запису;

3) підписи судді і секретаря, які винесли рішення про закріплення.


Стаття 24. Текст запису

Текст запису має містити:

1) зміст закріпленого речового права, прізвище та ім'я зацікавленої особи та інші дані, які вимагаються законом;

2) посилання на оригінал документу та документ, на підставі якого зміст речових прав хочуть довести більш точно;

3) посилання на порядкове місце, якщо в один і той же день в один і той же розділ реєстру вноситься кілька записів (стаття 49).


Стаття 25. Нумерація записів у кріпосному реєстрі

Записи в розділі кріпосного реєстру нумеруються в порядку їх внесення. Записам про внесення змін або про анулювання дається номер того запису, до якого вони належать.


Стаття 26. Оформлення запису

(1) Записи повинні робитись розбірливо і без скорочень, за винятком загальноприйнятих скорочень.

(2) Викреслювання і приписки в тексті запису, а також стирання тексту або приведення його у нечитабельний стан іншим способом не допускаються.


Стаття 27. Внесення до реєстру позначки

(1) Позначка вноситься до кріпосного реєстру за згодою власника нерухомості, якщо законом не встановлено інакше.

(2) За згодою власника нерухомості в кріпосний реєстр вносяться позначки:

1) про забезпечення банкротного провадження або позову - на підставі рішення суду;

2) при подачі скарги на рішення про закріплення нерухомості або діяльність департаменту закріплення нерухомості - на підставі заяви скаржника;

3) в інших встановлених законом випадках.

(3) Не допускається внесення до реєстру позначки, в якій не вказані особи, інтереси яких зачіпаються позначкою.


Стаття 28. Розташування позначки в реєстрі

Позначка вноситься:

1) у частину третю розділу кріпосного реєстру, якщо позначкою забезпечується вимога про передачу власності;

2) в рубрику, призначену для заключної запису, якщо позначкою забезпечується вимога про встановлення для нерухомості або для права, яке її обтяжує - будь-якого іншого права;

3) в інших випадках - у рубрику для внесення змін в частині, в яку внесено право, до якого відноситься позначка.


Стаття 29. Юридичні наслідки позначки

(1) Позначка, зроблена в банкротному провадженні, накладає заборону на закріплення речових прав.

(2) Позначка, зроблена для забезпечення позову, забороняє власнику нерухомості провадити закріплення речових прав без згоди уповноваженої позначкою особи.

(3) Інші позначки забороняють таке розпорядження внесеним правом, яке могло б скасувати або завдати шкоду забезпеченому позначкою праву.


Стаття 30. Порядкове місце запису та його позначення

(1) Якщо в одну й ту ж частину розділу кріпосного реєстру вносяться декілька записів, останні отримують порядкове місце, яке відповідає порядковому місцю реєстрації в реєстраційному журналі. Якщо заяви подані одночасно, їм надається одне і те ж порядкове місце.

(2) Якщо в один і той же день на підставі заяв про закріплення нерухомості, поданих у різний час, вносяться записи в різні частини розділу, в них слід зазначити, що запис, внесений на підставі клопотання, пред'явленого пізніше, займає порядкові місце позаду порядкового місця запису за клопотанням, пред'явленим раніше.

(3) Частини 1 і 2 цієї статті не застосовуються, якщо учасниками справи визначено інакше.


Стаття 31. Запис про речові права кількох осіб

При внесенні в кріпосний реєстр речових прав, що належить одночасно декільком особам, робляться позначки про наявність відповідної правовідносини і розмір частини, яка належить кожній з осіб. Якщо з документів, що служать підставою до закріплення, не вбачається, в яких частинах право належить кожній з осіб, то припускається, що право належить особам в рівних частинах.


Стаття 32. Запис про обтяження декількох нерухомостей

(1) Якщо декілька нерухомостей обтяжуються одним і тим же речовим правом, в кожному розділі реєстру робляться позначки про іншу нерухомість, обтяжену тим же правом. Це ж положення є дійсним у випадку, коли правом, яке обтяжує одну нерухомість, пізніше обтяжується ще інша нерухомість або коли при перенесенні частини нерухомості в інший розділ кріпосного реєстру переносяться також речові права, які її обтяжують

(2) У разі анулювання зазначеної в частині 1 цієї статті повинності відносно деяких нерухомості це повинно бути відзначено в розділах реєстру, відведених для іншої нерухомості.


Глава 4. Закріплення

Стаття 33. Закріплення

(1) Закріпленням є внесення речових прав в кріпосний реєстр на підставі рішення судді, а також зміну або анулювання запису.

(2) Закріплення речових прав проводиться після сплати мита, якщо законом не встановлено інакше. Якщо немає іншої домовленості, то мито сплачує особа, на користь якої здійснюється закріплення.


Стаття 34. Заява про закріплення нерухомості

(1) Заява про закріплення нерухомості є договором речового права або односторонньою заявою, в якій висловлюється бажання про здійснення запису в кріпосний книзі (стаття 64 Закону “Про речове право”).

(2) Заява про закріплення нерухомості має бути нотаріально засвідченою.

(3) До винесення рішення про закріплення нерухомості заявник може відкликати заяву про закріплення частково або повністю. Заява про відкликання, а також довіреність на відкликання заяви про закріплення нерухомості повинні бути нотаріально засвідчені.

(4) Якщо на подачу заяви про закріплення нерухомості уповноважений нотаріус і заяву ним подано, то він має право на відкликання заяви про закріплення нерухомості.


Стаття 35. Документи, необхідні для закріплення нерухомості

(1) До заяви про закріплення нерухомості повинні додаватися наступні документи:

1) документ, що підтверджує придбання речових прав;

2) документ, на підставі якого хочуть більш точно довести зміст зазначеного речового права (частина 2 статті 58 Закону “Про речове право”);

3) копія рішення суду, якщо клопотання про закріплення нерухомості подається на підставі останнього;

4) інший документ, який доводить забезпечувані позначкою речові права;

5) документи, зазначені у статті 36 цього Закону;

6) довідка про сплату мита;

7) інші документи, які, згідно закону, необхідні для закріплення нерухомості.

(2) Якщо документ знаходиться в тому ж департаменті закріплення нерухомості, в якому відбувається закріплення, то немає необхідності надавати його повторно. У заяві про закріплення нерухомості слід вказати місцезнаходження документа.


Стаття 36. Пред'явлення планів та позначення меж

(1) Для внесення нерухомої речі в кріпосну книгу потрібен план меж даної нерухомої речі, складений землевпорядною установою або присяжним землеміром, що мають ліцензію на проведення землемірних робіт, і документ про позначення меж в натурі постійними межовими знаками. Подані документи повинні містити ознаки кадастру, присвоєні нерухомій речі.

(2) Наявність постійних межових знаків не потрібна, якщо і без них межі можуть бути точно визначені на плані і в натурі.


Стаття 37. Мова записів у кріпосний книзі

(1) Кріпосна книга ведеться естонською мовою.

(2) Документи на іноземних мовах пред'являються разом з нотаріально завіреним перекладом на естонську мову.


Стаття 38. Прийом заяв про закріплення нерухомості

(1) Заява про закріплення нерухомості вважається поданою в департамент закріплення нерухомості, якщо вона вручена компетентному працівникові департаменту закріплення нерухомості і відповідає наведеним у статті 35 цього закону вимогам.

(2) На поданій заяві компетентним працівником департаменту закріплення нерухомості відразу ж робиться підписаний ним напис із зазначенням дати та години отримання даної заяви.


Стаття 39. Реєстрація заяв про закріплення нерухомості

(1) Заява про закріплення нерухомості, яка надійшла в Департамент закріплення нерухомості, негайно реєструється в реєстраційному журналі та нумерується у відповідності з часом надходження заяви. У записі вказується особа, яка подала заяву про закріплення нерухомості. Запис у реєстраційному журналі підписується секретарем.

(2) Заяви про закріплення нерухомості, що надійшли в один і той самий день поштою, вважаються такими, що надійшли одночасно, і реєструються в журналі останніми серед тих заяв, які надійшли у цей день. В якості точного часу прийняття заяви вказується час закінчення прийому заяв про закріплення нерухомості.


Стаття 40. Довідка про прийняття заяви про закріплення нерухомості

При прийомі заяви про закріплення нерухомості департамент закріплення нерухомості видає заявнику за його бажанням довідку, що підтверджує прийняття заяви.


Стаття 41. Розгляд заяв про закріплення нерухомості

(1) Заява про закріплення нерухомості розглядається, і рішення виноситься суддею.

(2) У разі подання кількох заяв, що стосуються одного і того ж права, запис на підставі заяви, поданої пізніше, не може бути зроблений до внесення запису за заявою, поданою раніше.

(3) Положення частини 2 цієї статті не застосовуються в разі залишення поданої раніше заяви без задоволення.


Стаття 42. Заява з умовою

(1) Заява про закріплення нерухомості, виконання якого пов'язане з умовою, не задовольняється.

(2) Якщо заява про закріплення нерухомості містить клопотання про проведення декількох записів, заявником може бути поставлено умову, згідно з якою один запис не може бути внесений без внесення іншого.


Стаття 43. Пред'явлення додаткових документів

До винесення рішення про закріплення особа, яка подала заяву про закріплення нерухомості, може пред'являти департаменту закріплення нерухомості додаткові документи. Додаткові документи приймаються і реєструються в порядку, встановленому статтями 35 і 36 цього Закону.


Стаття 44. Перешкода до проведення запису

(1) Якщо проведення бажаного запису є неможливим через перешкоду, яку може бути усунуто, суддя встановлює достатній за тривалістю термін для усунення перешкоди. Якщо протягом цього терміну перешкоду не буде усунуто заявником, суддя виносить рішення про залишення заяви без задоволення.

(2) Про надання заявнику про закріплення нерухомості строку для усунення перешкоди робиться позначка в розділі кріпосного реєстру. Позначка дійсна до задоволення зазначеної заяви відповідно до частини 2 статті 41 цього закону. Позначка анулюється з винесенням за вказаною заявою рішенням про закріплення нерухомості.


Стаття 45. Зацікавлені особи

(1) Для зміни або анулювання запису потрібна нотаріально засвідчена заява тих осіб, праву яких, внесеному в розділ кріпосного реєстру, подібна зміна або анулювання запису могла б завдати шкоди (частина 4 статті 64 Закону “Про речове право”).

(2) Якщо законом не встановлено інакше, то особою, зазначеною в частині 1, є:

1) при зміні або анулюванні позначки про обмеження права розпорядження - особа, інтереси якого порушені обмеженням права на розпорядження;

2) при зміні або анулювання права на нерухому річ, обтяжену правом третьої особи, - ця третя особа;

3) при зміні або анулюванні речових прав, що належать кожному черговому власнику іншої нерухомості, нерухомість якого обтяжена правом третьої особи, - ця третя особа;

4) при зміні або анулюванні іпотеки - власник обтяженої нерухомої речі і власник іпотеки;

5) інші зазначені у частині 1 цієї статті особи.


Стаття 46. Передумови винесення рішення про закріплення нерухомості

При розгляді заяви про закріплення нерухомості суддя з'ясовує:

1) чи пред'явлені потрібні документи (стаття 35), що відповідають необхідній формі;

2) чи допустиме закріплення з урахуванням внесених до кріпосної книги або забезпечених позначкою прав або обмежень, які випливають із закону, у тому числі - наявності згоди зазначених у статті 45 цього закону осіб, права яких були б порушені проведенням запису;

3) чи має право державна установа, чи орган самоврядування, чи суд, чи юридична особа, яка подала заяву, правом подачі заяви.


Стаття 47. Винесення рішення про закріплення нерухомості

(1) Суддя, розглянувши заяву про закріплення нерухомості, виносить рішення про закріплення нерухомості, яким задовольняє заяву повністю або частково, або залишає заяву без задоволення.

(2) Суддя виносить рішення про залишення заяви про закріплення нерухомості без задоволення:

1) якщо нерухомість не знаходиться в районі закріплення нерухомості даного департаменту закріплення нерухомості;

2) якщо особа не права вимагати проведення запису;

3) перешкода до проведення запису не усунута протягом установленого суддею строку (стаття 44);

4) з пред'явлених документів не вбачається правової підстави бажаного запису;

5) є інші перешкоди, внаслідок чого неможливе проведення запису.


Стаття 48. Зміст рішення про закріплення нерухомості

Рішення про закріплення нерухомості повинне містити:

1) час і місце винесення рішення;

2) текст запису, а також посилання на розділ кріпосного реєстру, його частину і рубрику, куди вноситься запис;

3) мотивування та правова підстава рішення у разі залишення суддею заяви про закріплення нерухомості без задоволення;

4) порядок і строк оскарження рішення;

5) прізвище судді.


Стаття 49. Проведення запису в кріпосному реєстрі

(1) Запис у кріпосний реєстрі здійснюється на підставі рішення про закріплення нерухомості.

(2) Якщо в розділі кріпосного реєстру проводиться декілька записів, то вони мають черговість, яка відповідає черговості подання заяви за часом.

(3) Якщо в один і той же день в різних частинах одного розділу крепостного реєстру робиться декілька записів, заяви про які не були подані в один час, до запису робиться примітка про те, що запис, який робиться на підставі заяви, поданої пізніше, має порядкове місце, розташоване позаду порядкового місця запису, що робиться на підставі раніше поданої заяви.

(4) Частини 2 і 3 цієї статті не застосовуються, якщо між правами, які вносяться, відсутні відносини, пов'язані з порядковим місцем, або якщо порядкові місця записів визначені зацікавленими особами.

(5) Зроблений запис перевіряється суддею. Запис підписується суддею і секретарем.


Стаття 50. Оголошення рішення про закріплення нерухомості

Копія зробленого запису вручається або надсилається негайно особі, яка подала заяву, власнику нерухомості та всім зацікавленим особам, наявність яких випливає з кріпосного реєстру, на користь яких зроблено запис, або особам, правам яких, внесеним в кріпосну книгу, запис завдає шкоду.


Стаття 51. Повернення документів та мита

(1) Якщо суддя залишає заяву без задоволення, заяву, а також представлені разом з ним документи повертаються заявнику під розписку.

(2) У разі залишення заяви без задоволення повністю або частково сплачене мито за постановою судді повертається повністю або частково податковим департаментом.

(3) Копії повернутих документів додаються до справи про закріплення нерухомості.


Стаття 52. Анулювання

(1) Анулювання записів здійснюється шляхом внесення відмітки про анулювання.

(2) Запис, який анулюється, або його частина - підкреслюється червоною рискою.


Глава 5. Розділення і з'єднання нерухомості

Стаття 53. Відкриття нового розділу реєстру

(1) Якщо при розподілі нерухомості з відділеної частини хочуть утворити нову нерухомість, департамент закріплення нерухомості відкриває новий розділ реєстру.

(2) У попередньому розділі кріпосного реєстру вказується зменшення площі в результаті поділу та номер нової нерухомості.

(3) У нових розділах кріпосного реєстру робляться посилання на номер колишнього розділу кріпосного реєстру.


Стаття 54. Обтяження частини нерухомості

(1) Якщо частину нерухомості хочуть обтяжити обмеженим речовим правом, ця частина підлягає відділенню від нерухомості та внесенню в якості самостійної нерухомості.

(2) При обтяженні частини нерухомості сервітутом поділ не є обов'язковим, якщо внаслідок цього не виникає плутанини.


Стаття 55. Перенесення записів про обмежені речові права при розподілі

(1) При розподілі нерухомості, обтяженої обмеженими речовими правами, відповідний запис зберігається в попередньому розділі реєстру, і одночасно проводиться запис у новому розділі реєстру, якщо нотаріально засвідченим правочином між власником нерухомості і зацікавленою особою не визначено інакше.

(2) Нерухома річ, обтяжена правом забудови, не може бути розділена.

(3) При відсутності правочину, зазначеного в частині 1 статті 356 Закону про речові права, в департамент закріплення нерухомості повинен бути представлений документ про цінність частин, що виникають при розділі нерухомості.


Стаття 56. Перенесення позначки

(1) При розподілі нерухомості відмітка зберігається в попередньому розділі реєстру і переноситься також у нові розділи реєстру.

(2) Якщо відмітка відноситься до однієї частини нерухомості, то при розподілі нерухомості вона переноситься у відповідний розділ кріпосного реєстру, і анулюється в інших розділах реєстру.


Стаття 57. Приєднання частини нерухомості до іншої нерухомості

(1) При приєднанні частини однієї нерухомості до іншої нерухомості зміни вносяться до запису про обидві нерухомості із зазначенням в них номерів обох нерухомостей.

(2) В решті частин застосовуються відповідно положення статей 53-56 та 59-60.


Стаття 58. З'єднання нерухомості

(1) При з'єднанні декількох нерухомостей в одну нерухомість у кріпосному реєстрі повинен бути закритий розділ реєстру нерухомості, яка з'єднується, із зазначенням у ньому нерухомості, з якою ця нерухомість об'єднується.

(2) У розділі кріпосного реєстру, ведення якого триває, вказуються збільшення площі нерухомості та номер закритого розділу реєстру.

(3) З'єднювати можна нерухомості, що знаходяться в одному районі закріплення нерухомості, або при наявності ділянок закріплення - на одній ділянці закріплення нерухомості.


Стаття 59. Перенесення записів при з'єднанні

(1) При з'єднанні нерухомості записи переносяться в той розділ крепостного реєстру, ведення якого триває, і їх дія поширюється на всю нерухомість.

(2) Реальні сервітути, реальні повинності і право переважної купівлі, які обтяжували одну нерухомість, яка з'єднується, на користь іншої нерухомості, яка з'єднується - анулюються департаментом закріплення нерухомості, якщо зацікавленою особою не визначено інакше.


Стаття 60. Подання документів про закріплення

При розділі і з'єднанні нерухомості повинні бути подані документи, зазначені в статтях 35 і 36 цього закону.


Глава 6. Виправлення запису в кріпосному реєстр

Стаття 61. Внесення виправлення в запис до його підписання

Якщо запис у роздiлi кріпосного реєстру не відповідає рішенню про закріплення нерухомості та неправильність запису виявляється до його підписання суддею, виправлення вноситься без винесення нового рішення про закріплення.


Стаття 62. Внесення виправлення в запис після його підписання

Якщо запис у роздiлi кріпосного реєстру не відповідає рішенню про закріплення нерухомості та неправильність запису виявляється після його підписання суддею, департамент закріплення нерухомості негайно вносить до кріпосного реєстру відмітку про заборону розпорядження неправильно внесеним правом (частина 3 статті 29) і повідомляє про пропозицію про внесення виправлення зацікавленим особам, які протягом встановленого суддею строку мають право на пред'явлення заперечень. Після закінчення терміну суддя вирішує питання про внесення виправлення до запису.


Стаття 63. Неправильне рішення про закріплення нерухомості

(1) Якщо з'ясовується, що неправильность запису в розділі кріпосного реєстру обумовлюється неправильним рішенням про закріплення нерухомості, департамент закріплення нерухомості негайно вносить до кріпосного реєстру відмітку про заборону розпорядження правом, внесеним на підставі неправильного рішення (частина 3 статті 29). Нове рішення про закріплення нерухомості виноситься суддею при наявності нотаріально засвідчених заяв про згоду всіх зацікавлених осіб, що наявні в кріпосному реєстрі, правам яких нове рішення завдало б шкоди.

(2) При відсутності згоди осіб, зазначених у частині 1 цієї статті, зацікавлена особа може звернутися до суду з позовом про внесення виправлення до неправильного запису або про його анулювання та внесення нового запису.


Стаття 64. Внесення виправлення в запис при відсутності правової підстави

(1) Якщо запис в кріпосному реєстрі є неправильним через відсутність правової підстави чи внаслідок іншого порушення закону (частина 1 статті 57 Закону про речові права), зацікавлена особа може звернутися до суду з позовом про внесення виправлення до неправильного запису або про його анулювання та внесення нового запису (частина 1 статті 65 Закону про речові права).

(2) Департамент закріплення нерухомості, виявивши зазначений в частині 1 цієї статті неправильний запис, вносить негайно в кріпосний реєстр відмітку про заборону розпорядження внесеним неправильним записом правом (частина 3 статті 29) і сповіщає про неправильний запису міністра юстиції.

(3) У зазначеному в частині 2 цієї статті випадку міністр юстиції пред'являє до суду позов про внесення виправлення до неправильного запису або про його анулювання та внесення нового запису.


Стаття 65. Внесення виправлення в запис при втраті правового значення

Якщо внаслідок припинення речових прав запис втратив повністю правове значення, суддя виносить рішення про анулювання запису на підставі нотаріально засвідченої заяви власника обтяженої нерухомої речі і відповідного рішення суду або інших документів, які доводять припинення речових прав.


Стаття 66. Спосіб внесення виправлення до запису

(1) Для внесення виправлення до запису під неправильним записом підводиться риса і вноситься правильний запис у відповідності зі статтею 23 цього закону.

(2) У новому записі зазначається, що він замінює попередній запис.

(3) Внесення до запису виправлень іншим способом заборонено.


Глава 7. Переписуванння і зміна формулювання запису

Стаття 67. Переписування розділу кріпосного реєстру

(1) Якщо в розділі реєстру більше немає місця для нових записів, неанульовані записи повинні бути переписані до нового розділу кріпосного реєстру, який відкривається під існуючим номером нерухомості.

(2) Анульовані записи переписують в новий розділ, якщо це потрібно для розуміння поточних записів.


Стаття 68. Переписуванння через нерозбірливість записів

(1) Якщо розділ кріпосного реєстру став нерозбірливим, він повинен бути переписаний згідно з положеннями статті 67 цього закону. Колишній розділ закривається відповідно до статті 73 цього закону.

(2) Якщо нерозбірливими стали окремі частини розділу кріпосного реєстру, вони можуть бути переписані при наявності в даній частині достатнього місця для цього.


Стаття 69. Зміна формулювання запису

Якщо розуміння записів реєстру утруднене, то при переписуванні на підставі рішення судді вони можуть бути викладені в іншій редакції без внесення змін в їх зміст.


Глава 8. Скарги

Стаття 70. Скарги на рішення або дії судді

(1) Скарга на рішення або дії судді може бути подана зацікавленою особою в окружний суд у місячний строк з дня одержання копії рішення або з дня, коли вона дізналася про дії, які потребують оскарження .

(2) Скаржник може вимагати внесення позначки в розділ крепостного реєстру про заборону розпорядження правом, щодо якого подано скаргу.

(3) Скарга може бути подана також у департамент закріплення нерухомості, який зобов'язаний негайно направити її у відповідний окружний суд.

(4) Окружний суд розглядає скаргу в порядку апеляційного провадження, встановленого цивільним процесуальним кодексом.


Стаття 71. Скарги на дії службовців департаменту закріплення нерухомості

(1) Скарга на дії службовців департаменту закріплення нерухомості може бути подана зацікавленою особою у місячний строк з дня, коли вона дізналася про вчинення оскаржуваних дій, і вона вирішується суддею, що здійснює закріплення нерухомості в даному департаменті.

(2) Суддя вирішує скаргу своїм рішенням у 10-денний термін з дня подачі скарги. Рішення доводиться до відома скаржника.


Глава 9. Закриття розділу кріпосного реєстру

Стаття 72. Підстави закриття розділу кріпосного реєстру

Розділ крепостного реєстру закривається:

1) при з'єднанні нерухомості з іншою нерухомістю;

2) при переписуванні розділу кріпосного реєстру;

3) при зміні району закріплення нерухомості (стаття 6);

4) при відсутності нерухомості на місці;

5) в інших встановлених законом випадках.


Стаття 73. Спосіб закриття

При закритті розділу крепостного реєстру всі листи даного розділу перекреслюються по діагоналі червоною рисою і в заголовку робиться відмітка про закриття.

Підстава та дата закриття вказуються в позначці про закриття, яка підписується суддею і секретарем.


Глава 10. Ознайомлення та виписки

Стаття 74. Право на ознайомлення з кріпосною книгою та отримання з неї виписок

(1) Кожен має право на ознайомлення з кріпосною книгою та отримання за плату виписок з неї. Розмір плати визначається міністром юстиції. Безкоштовно отримують виписки суди, нотаріуси і визначені міністром юстиції посадові особи.

(2) Положення частини 1 цієї статті дійсні також стосовно зразків відбитку печатки та підписів судді та секретаря, зазначених у статті 4 цього закону.


Стаття 75. Виписки

(1) Виписки з кріпосної книги робляться у вигляді копій.

(2) Виписка повинна містити всі дійсні записи відповідної частини розділу кріпосного реєстру. Забороняється робити виписки з окремих записів.

(3) За бажанням особи, яка подала клопотання, виписка може містити також анульовані записи.

(4) Витяг підписується секретарем департаменту закріплення нерухомості, який засвідчує її печаткою і вказує на ній дату видачі виписки.


Стаття 76. Посилання на подану заяву

Якщо в департамент закріплення нерухомості подано заяву про закріплення нерухомості, за якою ще не винесено рішення про закріплення нерухомості, виписка з кріпосної книги повинна містити посилання на заяву про закріплення, внесену в реєстраційний щоденник.


Стаття 77. Зберігання кріпосної книги

Кріпосні книги зберігаються в архіві департаменту закріплення нерухомості, і винос їх з архіву заборонений, якщо законом не встановлено інакше.


Глава 11. Введення в дію та застосування положень закону

Стаття 78. Зміни та доповнення, внесені до Закону про суди

(1) У статтю 7 вносяться наступні зміни:

1) стаття доповнюється частиною 2 у наступній редакції:

«(2) Питання про внесення до кріпосної книги речових прав і про здійснення інших записів, а також про анулювання запису в кріпосний книзі і про внесення зміни до запису у встановленому Законом про кріпосну книгу порядку вирішуються суддею одноособово»;

2) колишні частини 2 і 3 вважаються відповідно частинами 3 та 4.

(2) В статтю 17 вносяться наступні зміни:

1) стаття доповнюється новою частиною 2 у наступній редакції:

«(2) Голови повітового та міського судів або за їх призначенням один або кілька суддів відповідних повітових та міських судів вирішують питання про внесення до кріпосної книги, заведених на нерухомість, яка розташована в районі закріплення нерухомості, відповідному ділянці роботи суду, речових прав, про здійснення в них інших записів, а також про анулювання та редагування записів »;

2) колишній текст вважається частиною 1.


Стаття 79. Особливості складу департаменту закріплення нерухомості

(1) До 1 січня 1995 року обов'язки завідувача департаментом закріплення нерухомості виконуються призначеним міністром юстиції секретарем.

(2) На відміну від статті 3 цього закону, як виняток, до 1 січня 1995 року міністр юстиції може призначати на посаду секретаря департаменту закріплення нерухомості осіб, які не мають юридичної освіти, але склали іспит перед призначеною міністром юстиції екзаменаційною комісією і до призначення на посаду працювали в бюро технічної інвентаризації або пройшли навчання на призначених міністром юстиції курсах або стажування.


Стаття 80. Доповнення, внесені в Закон «Про визначення кількості судів Естонської Республіки, їх складу і чисельності повітових та міських судів»

(1) Стаття 1 доповнюється частиною 2 у наступній редакції:

«(2) У зв'язку з утворенням департаментів закріплення нерухомості кількість суддів повітового та міських судів може бути збільшена на 10 суддів на додаток до встановленого в частині 1 цієї статті кількості. Розподіл додаткових суддів між повітовим і міськими судами вирішується міністром юстиції за погодженням з Державним судом ».

(2) Попередній текст статті вважається частиною 1.


Стаття 81. Набуття законом чинності

Цей закон набирає чинності з моменту вступу в силу Закону про введення в дію та застосування положень Закону про речові права.


Голова Державних Зборів Ю. НУГІС

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти