Закон Естонської Республіки "Про місцеве самоврядування"

Матеріал з Рабкрін
Версія від 19:13, 17 вересня 2012; Admin (Обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Закон про місцеве самоврядування (прийнято 2 червня 1993)

Зміст

Глава I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера регулювання закону

(1) Закон про місцеве самоврядування визначає задачі, відповідальність і структуру місцевого самоврядування, а також взаємини одиниць самоврядувань та їхні відносини з державними органами.

(1-1) Особливості організації місцевого самоврядування на малих островах з постійним населенням встановлені Законом про малі острови з постійним населенням.

(2) До адміністративного провадження, передбаченого цим Законом, застосовуються положення Закону про адміністративне провадження з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.


Стаття 2. Визначення місцевого самоврядування

(1) Місцевим самоврядуванням є встановлені Конституцією право, здатність і обов'язок демократично утворених органів влади одиниці самоврядування - волості або міста - на підставі законів самостійно влаштовувати місцеве життя й керувати ним, виходячи з виправданих потреб та інтересів населення волості або міста та з урахуванням особливостей розвитку останніх.

(2) Місцеве самоврядування:

1) грунтується на адміністративному поділі території держави;

2) здійснюється через демократично створені представницькі і владні органи, а також шляхом референдуму або в порядку народної ініціативи з питань місцевого життя.


Стаття 3. Принципи місцевого самоврядування

Місцеве самоврядування грунтується на наступних принципах:

1) самостійне і остаточне вирішення питань місцевого життя і його влаштування;

2) забезпечення в обов'язковому порядку законних прав і свобод кожної людини в волості та місті;

3) додержання законів при виконанні своїх задач і обов'язків;

4) право населення волості та міста на участь у здійсненні місцевого самоврядування;

5) відповідальність за виконання своїх задач;

6) гласність діяльності;

7) надання суспільних послуг на найбільш вигідних умовах.


Стаття 4. Органи самоврядування

Органами самоврядування є:

1) збори - представницькі збори одиниці місцевого самоврядування, що обирається жителями волості або міста, які володіють виборчим правом, на підставі Закону про вибори до зборів місцевих самоврядувань;

2) управа - виконавчий орган, який утворюється зборами.


Стаття 5. Волосні та міські бюджети, право встановлення податків і повинностей

(1) Волость і місто мають самостійний бюджет на підставі цього Закону, а також бюджетного та податкового законодавства.

(2) На підставі закону збори мають право встановлювати податки і повинності.


Стаття 6. Задачі та компетенція одиниці самоврядування

(1) У задачі одиниці самоврядування входить організація в даних волості або місті соціальної допомоги та соціальних послуг, соціального забезпечення людей похилого віку, роботи з молоддю, житлово-комунального господарства, водопостачання та каналізації, благоустрою, територіального планування, волосного і міського громадського транспорту, а також утримання волосних доріг і міських вулиць у випадку, якщо виконання цих завдань не покладено законом на когось іншого.

(2) До задач одиниці самоврядування входить організація утримання в даній волості або даному місті дитячих дошкільних установ, основних шкіл, гімназій і шкіл за інтересами, бібліотек, народних будинків, музеїв, спортивних баз, притулків та інтернатів, установ охорони здоров'я, а також інших місцевих установ у разі, якщо вони знаходяться у власності одиниці самоврядування. У частині зазначених установ законом може бути передбачено покриття певних витрат з коштів державного бюджету або з інших джерел.

(3) Крім задач, передбачених частинами 1 і 2 цієї статті, одиниця самоврядування вирішує і регулює такі питання місцевого життя:

1) які покладені на неї іншими законами;

2) рішення і регулювання яких не покладено законом на когось іншого.

(4) Одиниця самоврядування виконує державні обов'язки:

1) покладені на неї законом;

2) що випливають з договору між уповноваженим на те державним органом і зборами даного місцевого самоврядування.

(5) Витрати, пов'язані з покладеними на місцеве самоврядування на підставі пункту 1 частини 4 цієї статті обов'язками, покриваються з державного бюджету.


Стаття 7. Правові акти зборів та управи місцевого самоврядування

(1) Збори і управа мають право видавати в якості загальних актів постанови.

(2) Збори мають право приймати рішення в якості актів одноразової дії, а управа - видавати розпорядження.

(3) Правові акти зборів та управи діють на території даної адміністративної одиниці самоврядування.

(4) До проектів постанов зборів і управ застосовуються нормативно-технічні вимоги, встановлені Урядом Республіки щодо проектів постанов Уряду Республіки і міністрів з особливостями, що випливають з організаційно-правового статусу одиниць місцевого самоврядування. Зборами може встановлюватись більш точний порядок застосування нормативно-технічних вимог.


Стаття 8. Положення про волость або про місто

(1) Положенням про волость або про місто встановлюються:

1) порядок обрання голови та заступника або заступників голови зборів, порядок утворення комісій зборів, їхні права та обов'язки, а також порядок обрання голів і заступників голів комісій;

2) порядок утворення управи, порядок обрання повітового старшини або мера міста, компетенція управи;

3) символи волості або міста та порядок їх використання;

4) порядок утворення волосних або міських установ;

5) порядок складання, прийняття, зміни волосного або міського бюджету, а також розгляду, затвердження та оприлюднення звітів про його виконання;

6) більш детальний порядок прийняття, оприлюднення, а також введення в дію та застосування правових актів волості або міста;

(2) Положення про волость або місто вводиться в дію постановою зборів, і поряд з положеннями, передбаченими частиною 1 цієї статті, воно може містити інші положення, які регулюють діяльність волості або міста.


Стаття 9 (втратила чинність)

Стаття 10. Волость і місто як публічно-правові особи

(1) Як волость, так і місто є публічно-правовими юридичними особами, які на підставі законів і положення про одиниці самоврядування, а також у встановленому порядку в межах своєї компетенції представляють збори, голова зборів, волосна або міська управа, волосний старійшина або мер міста або уповноважені ними представники.

(2) Волость і місто як публічно-правові юридичні особи мають самостійний бюджет, розрахунковий рахунок в банку і свою символіку.


Стаття 11 (втратила чинність)

Стаття 12. Право одиниць самоврядування на утворення спілок і спільних установ

Одиниці самоврядування мають право утворювати з іншими одиницями самоврядування спілки та спільні установи на підставі та в порядку, встановленому правовими актами.


Стаття 13. Міжнародне співробітництво одиниць самоврядування

(1) Збори, управа та установи мають право у межах своєї компетенції здійснювати співробітництво з усіма іншими одиницями самоврядування за межами Естонії і укладати з ними договори. Установи інформують про цю співпрацю збори.

(2) Одиниці самоврядування мають право на членство в міжнародних організаціях або співпрацю з ними.

(3) В зносинах з міжнародними організаціями одиницю самоврядування представляють її збори або призначене останніми представництво.

(4) Укладені договори підлягають попередньому розгляду і схваленню зборами, якщо їх виконання пов'язане з витратами з бюджету одиниці самоврядування або приймаються інші майнові зобов'язання.


Стаття 14. Прапор, герб, відзнаки, звання і інша символіка

(1) Одиниці самоврядування можуть мати свій прапор, герб, відзнаки, звання та іншу символіку.

(2) Перед затвердженням прапора або герба одиниці самоврядування - ескіз прапора або герба представляється для отримання відгуку в Державну канцелярію.

(3) Прапор або герб одиниці самоврядування не може бути схожим до ступеню змішування з прапором або гербом будь-якої іншої одиниці самоврядування чи з історичним або використовуваним гербом або прапором іншої особи. Прапор або герб одиниці самоврядування повинні відповідати геральдичним вимогам.

(4) Герб одиниці самоврядування може використовуватись на бланках і печатках органів і установ місцевого самоврядування, а також в інших місцях відповідно до порядку використання символів волості або міста.

(5) Розміри прапора одиниці самоврядування не повинні перевищувати розмірів державного прапора.


Стаття 15. Захист прав одиниці самоврядування

(1) Одиниця самоврядування не може бути ліквідована, а її межі або найменування змінені без попереднього заслуховування думки зборів даної волості або даного міста.

(2) Збори мають право проводити на території даної одиниці самоврядування опитування населення з найважливіших питань.

(3) Для захисту своїх законних прав або для вирішення спорів одиниця самоврядування має право звертатись до суду.

Глава II. ЗБОРИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 16. Утворення зборів

(1) Збори обираються на підставі Закону про вибори до зборів місцевих самоврядувань шляхом загальних, рівних і прямих виборів строком на чотири роки. Голосування є таємним.

(2), (3), (3-1) - (втратили чинність)

(4) Повноваження нового складу зборів та його членів починаються, а повноваження попереднього складу зборів та його членів припиняються з дня оголошення результатів виборів.

Стаття 17. Член зборів

(1) Членом зборів є особа, яку було обрано відповідно до Закону про вибори до зборів місцевих самоврядувань.

(2) Член зборів керується законом, правовими актами волості або міста, а також інтересами і потребами населення волості або міста.

(3) Збори мають право виплачувати своїм членам заробітну плату за участь в роботі зборів та компенсацію витрат, зроблених під час виконання покладених на них зборами задач, на підставі документів, у розмірі та порядку, встановлених зборами.

(4) Посада голови зборів або одного з його заступників може за рішенням зборів бути оплачуваною.

(5) Член зборів не повинен брати участь в обговоренні та ухваленні рішення щодо такого конкретного питання, стосовно якого у нього є конфлікт інтересів відповідно до частини 1 статті 25 Закону про боротьбу з корупцією.

(6) У випадку, передбаченому частиною 5 цієї статті, член зборів зобов'язаний до початку обговорення питання зробити заяву про самовідвід від участі в обговоренні даного пункту порядку денного. Відповідна відмітка фіксується в протоколі засідання. При визначенні кворуму, необхідного для обговорення і прийняття рішення з такого питання, даний член зборів не береться до уваги.

(7) Член зборів зобов'язаний подавати декларацію про майно, зобов'язання і доходи в порядку, встановленому Законом про боротьбу з корупцією.

Стаття 18. Дострокове припинення повноважень члена зборів

(1) Повноваження члена зборів припиняються достроково у зв'язку:

1) з непрацездатністю зборів;

2) зі складанням ним повноважень;

3) зі зміною постійного місця проживання, якщо постійне місце проживання за даними регістру народонаселення Естонії не перебуває в цiй волості або місті;

4) зі втратою естонського громадянства;

5) з обранням Президентом Республіки, призначенням на посаду державного секретаря, державного контролера, канцлера юстиції, повітового старійшини, судді або прокурора;

6) з призначенням чиновником місцевого самоврядування тієї ж волості або міста;

7) з призовом на дійсну військову службу в Оборонні війська або прирівняну до неї службу, за виключення участі в навчальних зборах;

8) з набранням законної сили обвинувальним вироком за умисний злочин або з набранням законної сили рішення суду, що скасовує рішення волосної або міської виборчої комісії про реєстрацію особи в якості члена зборів у зв'язку з його невідповідністю вимогам, встановленим Законом про вибори до зборів місцевих самоврядувань , якщо по поданій до Державного суду касаційній скарзі не було отримано дозволу на провадження, або якщо скаргу було розглянуто Державним судом і залишено ним без задоволення;

9) з визнанням недієздатним в частині виборчого права;

10) зі смертю.

(2) У випадку, зазначеному в пункті 2 частини 1 цієї статті, член зборів подає відповідну заяву волосному або міському секретарю.

(3) Волосний або міський секретар надсилає волосній або міській виборчій комісії:

1) протягом трьох робочих днів з дня, коли йому стало відомо про вказані в пунктах 1, 3, 4, 5, 6, 7 і 10 частини 1 цієї статті обставини, відповідне повідомлення;

2) у випадках, зазначених у пунктах 8 і 9 частини 1 цієї статті, відповідні вирок або рішення суду - протягом трьох робочих днів з дня його отримання;

3) у випадку, зазначеному в частині 2 цієї статті, відповідну заяву протягом трьох робочих днів з дня її отримання.

Стаття 19. Припинення повноважень члена зборів

(1) Припинення повноважень члена зборів означає тимчасове звільнення члена зборів від виконання обов'язків члена зборів.

(2) Повноваження члена зборів припиняються:

1) у зв'язку з його обранням до тієї ж волості або міста - відповідно волосним старійшиною або мером, затвердженням членом волосної або міської управи або призначенням на посаду штатного члена управи;

1-1) на період здійснення повноважень члена Уряду Республіки до закінчення повноважень члена Уряду Республіки;

2) у зв'язку із застосуванням щодо нього в якості запобіжного заходу взяття під варту на строк більше трьох місяців;

3) на підставі його заяви на зазначений у заяві термін тривалістю не менше трьох місяців;

4) у зв'язку з його відсутністю на засіданнях зборів протягом трьох місяців підряд без урахування місяців, коли засідання зборів не проводилися;

(3) Обмеження, вказане в пункті 1 частини 2 цієї статті, не діє відносно обраних до нового складу зборів волосних старійшин і мерів міст, обраних попереднім складом, а також затверджених або призначених на посаду членів управи, що продовжують здійснювати свою діяльність до затвердження зборами нового складу управи.

(4) Волосний або міський секретар надсилає волосній або міській виборчій комісії:

1) у випадках, зазначених у пункті 1 частини 2 і в частині 3 цієї статті, відповідний правовий акт зборів протягом трьох робочих днів з дня його прийняття;

2) у випадку, зазначеному в пункті 2 частини 2 цієї статті, відповідну постанову суду - протягом трьох робочих днів з дня її отримання;

3) у випадку, зазначеному в пункті 3 частини 2 цієї статті - протягом трьох робочих днів відповідну заяву;

4) протягом трьох робочих днів з дня, коли йому стало відомо про обставини, зазначені в пункті 4 частини 2 цієї статті - відповідне повідомлення.

Стаття 20. Резервний член зборів

(1) У випадках, передбачених статтями 18 і 19 цього Закону, замість члена зборів до виконання його обов'язків приступає резервний член зборів. Резервний член призначається за рішенням виборчої комісії на підставі затвердженого виборчою комісією списку резервних членів.

(2) Повноваження члена зборів припиняються достроково у випадках, передбачених частиною 1 статті 18 цього Закону. Повноваження резервного члена в якості члена зборів починаються з моменту набуття чинності рішенням волосної або міської виборчої комісії.

(3) Повноваження члена зборів припиняються, а повноваження резервного члена в якості члена зборів починаються з моменту набуття чинності рішенням волосної або міської виборчої комісії. Припинення повноважень члена зборів і призначення резервного члена оформлюються одним рішенням.

(4) Волосна або міська виборча комісія приймає рішення, передбачені статтями 18, 19 і 20-1 цього Закону, протягом п'яти робочих днів з дня одержання документа, що служить підставою для відповідного рішення, і негайно направляє їх волосному або міському секретарю. Якщо волосній або міській виборчій комісії при реєстрації обраного члена зборів відомо про те, що він не може в зв'язку з зазначеними у частині 1 статті 18 або частини 2 статті 19 цього Закону обставинами брати участь в роботі зборів або що ним подано відмовну заяву, то виборча комісія негайно призначає замість нього резервного члена.

(5) У разі дострокового припинення або зупинення повноважень члена зборів членом зборів стає перший за списком необраний кандидат від тієї ж партії або виборчого союзу, який балотувався в тому ж виборчому окрузі, що і член зборів, якого він заміщає. У разі відмови від участі або неможливості участі першого резервного члена в роботі зборів з причин, зазначених у частині 1 статті 18 або частині 2 статті 19 цього Закону, членом зборів стає наступний за списком необраний кандидат від тієї ж партії або виборчого союзу, який балотувався в тому ж виборчому окрузі.

(6) Якщо резервний член в письмовій формі повідомляє про відмову працювати у зборах або не може брати участь в роботі зборів з причин, зазначених у частині 1 статті 18 цього Закону, то резервний член позбавляється свого місця в списку резервних членів.

(7) Якщо перший за списком резервний член не може брати участі в роботі зборів з причин, зазначених у частині 2 статті 19 цього Закону, то він зберігає своє місце в списку резервних членів.

(8) Якщо член зборів, який заміщається, балотувався як незалежний кандидат або якщо в цьому виборчому окрузі у цієї партії або виборчого союзу більше немає резервних членів, то членом зборів стає резервний член, призначений на підставі додаткового мандата, що розподіляється між партіями і виборчими союзами, зареєстрований волосною або міською виборчою комісією. Якщо в цьому виборчому окрузі у жодної з партій або виборчих союзів більше немає резервних членів, то членом зборів стає кандидат з числа кандидатів, які залишилися необраними в даному виборчому окрузі, за якого було подано найбільшу кількість голосів.

(9) Якщо у зведеному списку кандидатів, які балотувалися по виборчому округу, значаться тільки незалежні кандидати, то членом зборів стає першим за списком незалежний кандидат, не обраний в даному виборчому окрузі. У разі відмови першого необраного незалежного кандидата працювати в зборах або припинення або зупинення його повноважень - членом зборів стає наступний за списком необраний незалежний кандидат.

(10) Якщо незалежний кандидат у письмовій формі повідомляє про свою відмову працювати в зборах або не може брати участь в роботі зборів з причин, зазначених у частині 1 статті 18 цього Закону, то він вже не може згодом призначатись членом зборів.

Стаття 20-1. Поновлення повноважень члена зборів

(1) Для поновлення повноважень члена зборів він подає відповідну заяву волосному або міському секретарю, який надсилає заяву не пізніше трьох робочих днів волосній або міській виборчій комісії. Заява не подається, якщо повноваження члена зборів припинені на підставі його заяви на вказаний в ній термін.

(2) З відновленням повноважень члена зборів припиняються повноваження резервного члена, який був призначений останнім заміщати члена зборів на підставі додаткового мандата або заміщати члена зборів, який балотувався по даному виборчому округу від тієї ж партії або виборчого союзу.

(3) Якщо у зведеному списку кандидатів, які балотувалися за виборчим округом, значаться тільки незалежні кандидати, то з відновленням повноважень члена зборів припиняються повноваження члена зборів, який був останнім призначений заміщати члена зборів по даному виборчому округу.

(4) Повноваження члена зборів поновлюються, а повноваження члена зборів, який його заміщає, припиняються з моменту набуття чинності рішенням волосної або міської виборчої комісії.

Стаття 21 (втратила чинність)

Стаття 22. Компетенція зборів

(1) У виняткову компетенцію зборів входить вирішення наступних питань:

1) прийняття та зміна волосного або міського бюджету та затвердження звіту за господарський рік, а також призначення аудитора;

2) встановлення, зміна та визнання недійсними місцевих податків;

3) встановлення порядку надання пільг з місцевих податків, що надходять до волосного або міського бюджетів;

4) встановлення повинностей;

5) встановлення порядку надання допомоги та надання послуг, що фінансуються з волосного або міського бюджету;

6) встановлення порядку управління волосним або міським майном;

7) прийняття та зміна програми розвитку волості або міста;

8) отримання кредитів і прийняття на себе інших майнових зобов'язань;

9) затвердження, зміна та визнання недійсним положення про волость або про місто;

10) подача клопотань або подання висновків про зміну адміністративних кордонів волості або міста або про зміну назви волості або міста, а також про вирішення пов'язаних з цим майнових та інших спорів;

11) утворення і ліквідація частин волості і міських районів, визначення їх повноважень та затвердження положення про них;

12) визначення кількості членів зборів наступного скликання;

13) визначення кількості, меж і єдиної нумерації виборчих округів і кількості мандатів у кожному виборчому окрузі, утворення волосної або міської виборчої комісії та дільничних комісій;

14) вибори голови, заступника або заступників голови зборів;

15) обрання на посаду волосного старійшини або мера міста;

16) затвердження чисельного складу і структури управи;

17) затвердження членів управи і їхнє звільнення від обов'язків членів управи, а також призначення на посаду та звільнення з посади оплачуваних членів управи;

18) висловлення недовіри голові зборів, його заступнику, головам і заступникам голів комісій зборів, членам ревізійної комісії, управи, волосному старійшині, меру міста або членам управи;

19) встановлення розміру заробітної плати волосного старійшини або мера міста та оплачуваних членів управи, а також прийняття рішень щодо виплати компенсацій іншим членам управи і встановлення розмірів цих компенсацій;

20) утворення комісій зборів і припинення їх діяльності, обрання їхніх голів і заступників голів з числа членів зборів і затвердження складів комісій;

21) встановлення розміру заробітної плати або компенсації голові зборів або одному з його заступників або встановлення розміру компенсації заступникам голови зборів;

22) встановлення розміру та порядку виплати членам зборів заробітної плати за участь у роботі зборів, а також компенсації витрат, зроблених при виконанні покладених на них зборами задач;

23) встановлення порядку здійснення функцій представництва від імені волості або міста;

24) заснування або припинення волостю або містом комерційних товариств і фондів, а також затвердження та зміна їхніх статутів;

25) прийняття рішень про участь волості або міста у комерційних товариствах, фондах і некомерційних об'єднаннях, а також про припинення участі в них;

25-1) призначення представників волості або міста та осіб, які їх заміщають, на загальні збори союзу одиниць місцевого самоврядування і їх відкликання звідти;

26) обрання судових засідателів;

27) обрання представника або представників зборів до колегії виборщиків на виборах Президента Республіки;

28) (втратив чинність)

29) затвердження, зміна або визнання недійсним будівельного статуту волості або міста;

30) подання клопотань про примусове відчуження нерухомих речей;

31) ініціювання, встановлення і зміна загального планування;

32) прийняття загального планування та оголошення про його публічну демонстрацію;

33) визнання детального планування недійсним і встановлення такого детального планування, за яким здійснення нагляду за складанням планувань відповідно до Закону про планування є обов'язковим, або яким визначається територія забудови, що складає цінність з точки зору життєвого середовища;

34) утворення, перетворення та припинення діяльності волосних або міських закладів та установ, підвідомчих волосним або міським установам, а також затвердження положень про міські або волосні установи;

35) встановлення соціальних гарантій для волосних або міських чиновників;

36) затвердження структури волосних або міських установ, а також штатного розкладу, розмірів ставок заробітної плати та умов оплати праці службовців;

36-1) встановлення правил виконання землерийних робіт та робіт з благоустрою з метою забезпечення благоустрою;

36-2) встановлення правил утримання собак і кішок;

36-3) встановлення правил громадського порядку з метою забезпечення громадського порядку;

36-4) прийняття та приведення у відповідність до вимог часу програми управління відходами;

36-5) встановлення правил управління відходами;

36-6) встановлення видів відходів, щодо яких застосовується організоване транспортування відходів, періодичності і часу вивезення, районів транспортування відходів, та граничних розмірів плати за послуги з транспортування відходів;

36-7) інші питання, передані законом до виключної компетенції зборів.

(2) Рішення з питань, переданих законом до компетенції місцевого самоврядування, одиниці місцевого самоврядування або органу місцевого самоврядування, приймають збори місцевого самоврядування, які можуть делегувати вирішення цих питань управі.

(3) Збори місцевого самоврядування можуть делегувати волосній або міській управі внесення протягом року змін в структуру і штатний розклад установ у межах затвердженої зборами загальної чисельності службовців і фонду заробітної плати.

Стаття 23. Вимоги до правових актів, які видають збори, та набрання правовими актами чинності

(1) Правові акти, які видаються зборами, оприлюднюються в порядку, встановленому положенням про волость або про місто. Якщо інше не встановлено положенням про волость або про місто, то постанова зборів вважається оприлюдненою після того, як її буде вивішено в волосній або міській канцелярії. Постанови зборів набувають чинності на третій день після їхнього оприлюднення, якщо в самому правовому акті не встановлено більш пізній строк набрання ним чинності.

(2) Постановою не можна встановлювати положення, що мають зворотню силу, якщо вони призводять до розширення кола обов'язків і меж відповідальності осіб.

(3) Рішення зборів набирає чинності з моменту його оприлюднення.

(4) Постанови і рішення зборів підписує голова зборів або особа, яка його заміщає.

(5) Постанови та рішення зборів, а також протоколи його засідань повинні бути загальнодоступними у встановленому законом і положенням про волость або про місто порядку.

(6) Постанови зборів, які мають загальне значення, направляються згідно з виданими Державною канцелярією технічними інструкціями протягом тижня після їх підписання для опублікування в Державну канцелярію у формі завірених копій як на паперовому носії, так і в електронному вигляді.

(7) Постанови та рішення зборів, а також протоколи їх засідань оформляються естонською мовою. В одиницях самоврядування, мовою більшості постійних жителів яких є не естонська мова, протоколи зборів можуть додатково до естонської мови оформлятися і на мові національної меншини, що становить більшість населення даної одиниці самоврядування.

Стаття 24. Контроль за виконанням правових актів

Виконання законів, а також постанов і рішень зборів, постанов і розпоряджень волосної або міської управи контролюють збори і управа у встановленому законом і положенням про волость або про місто порядку.

Стаття 25. Обов'язок роботодавця перед членом зборів

Роботодавець зобов'язаний надавати члену зборів можливість брати участь у засіданнях зборів та його комісій, а також виконувати задачі, покладені на нього зборами.


Стаття 26. Право члена зборів на отримання інформації

Член зборів має право отримувати правові акти і документи зборів та управи, а також іншу інформацію, за винятком відомостей, надання яких заборонено законом.

Глава III. УПРАВА

Стаття 27. Вибори волосного старшини і мера міста

Волосний старійшина або мер міста обираються зборами на умовах і в порядку, встановлених цим Законом та положенням про волость або про місто, на строк до чотирьох років.

Стаття 28. Право волосного старшини і мера міста на утворення управи

(1) Волосний старійшина або мер міста з дня обрання на посаду має повноваження на утворення управи.

(2) Детальний порядок утворення управи встановлюється положенням про волость або про місто.

(3) Волосний старійшина або мер міста наділяється повноваженнями, передбаченими законом і положенням про волость або про місто, з дня затвердження на посаді складу управи.

Стаття 29. Термін повноважень управи

(1) Волосна або міська управа отримує свої повноваження від дня затвердження на посадах її складу зборами.

(2) Управа подає прохання про відставку не першому засіданні нового складу зборів.

(3) Після подачі прохання про відставку волосна або міська управа виконує свої обов'язки, а її повноваження дійсні до затвердження на посаді нового складу управи.

Стаття 30. Компетенція волосних та міських управ

(1) Волосна або міська управа:

1) готує питання, що вносяться на обговорення в зборах, виходячи з думок управи чи рішень зборів;

2) дозволяє і регулює питання місцевого життя, які постановами або рішеннями зборів або положенням про волость або про місто покладені на управу;

3) дозволяє і регулює питання місцевого життя, не віднесені до компетенції зборів;

4) вирішує питання, делеговані управі на підставі частини 2 статті 22 цього Закону.

(2) Управа може клопотатись перед зборами про перегляд прийнятих зборами постанови або рішення.

(3) Волосна або міська управа встановлює своїм розпорядженням ціни на послуги, що надаються волосними або міськими установами, з урахуванням положень частини 3 статті 5 Закону про адміністративне провадження.

(4) У зазначеному в частині 3 цієї статті випадку міська управа може уповноважити міську установу, що здійснює публічну владу, встановити ціни на послуги, що їх надають підвідомчі міській установі установи, які не здійснюють публічну владу. При наданні повноважень міській установі, що здійснює публічну владу, право видання розпоряджень має керівник цієї установи.

Стаття 31. Вимоги до постанов і розпоряджень волосної або міської управи та набрання ними чинності

(1) Правові акти, які видаються волосною і міською управою, оприлюднюються, і вони повинні бути загальнодоступними в порядку, встановленому законом і положенням про волость або про місто. Якщо інше не встановлено положенням про волость або про місто, то постанова управи вважається оприлюдненою після того, як її буде вивішано в волосній або міській канцелярії.

(2) Не підлягають розголошенню дані, надання яких заборонено законом або призначене тільки для внутрішнього користування у волосних або міських установах.

(3) Постанови волосної і міської управи оформлюються та оприлюднюються на естонській мові.

(4) Постанова набирає чинності на третій день після її оприлюднення, якщо в самій постанові не встановлено більш пізній термін.

(5) Розпорядження управи набирають чинності з моменту їхнього оприлюднення, якщо у самому розпорядженні не встановлено більш пізній термін.

(6) Постанови та інші документи управи підписує волосний старійшина або мер міста і волосний або міський секретар.

Глава IV. УЧАСТЬ НАСЕЛЕННЯ ВОЛОСТІ АБО МІСТА У ЗДІЙСНЕННІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 32. Право на ініціювання правових актів

(1) Не менше одного відсотка жителів волості або міста, що володіють виборчим правом, але не менше п'яти жителів волості або міста, що володіють виборчим правом, мають право виступати з ініціативою про прийняття, зміну або визнання недійсними правових актів волосних або міських зборів або волосної або міської управи з питань місцевого життя, яка приймається до обговорення не пізніше ніж у тримісячний термін.

(2) Ініціатива, зазначена в частині 1 цієї статті, вноситься до волосної або міської управи у вигляді відповідного проекту, до якого додається список ініціаторів за їхніми підписами. Якщо ініційоване питання відноситься до компетенції зборів, то управа протягом місяця надає його на вирішення зборів з додаванням свого висновку.

(3) Представник ініціаторів має право брати участь в обговоренні ініціативи в зборах або управі.


Стаття 33. Клопотання про внесення змін у правові акти зборів та управи

Кожен може клопотатись перед зборами або управою про внесення змін до прийнятих ними правових актів або про анулювання останніх, якщо вони протизаконно обмежують його права.

Глава V. ЕКОНОМІКА ТА БЮДЖЕТ

Стаття 34. Муніципальна власність

(1) Муніципальна власність - це майно, що належить волості або місту.

(2) Порядок володіння, користування і розпорядження волосним або міським майном встановлюється зборами.

(3) Місцеве самоврядування може відчужувати безоплатно передану державою у його власність нерухому річ, якщо воно її більше не потребує або якщо вона стала непридатною для виконання задач, покладених на одиницю місцевого самоврядування. Безоплатно передана державою нерухома річ може відчужуватись тільки в порядку, встановленому зборами місцевого самоврядування.

(4) Одиниця місцевого самоврядування має переважне право купівлі при відчуженні приватноправовими особами будівлі, яка знаходиться на її території, якщо це будівля протягом як мінімум одного року до відчуження повністю або частково використовувалася в якості освітнього, медичного, культурно - освітнього чи виховного закладу. В іншому до переважного права купівлі застосовуються положення Закону про речове право.

Стаття 35. Господарсько-економічна діяльність та участь в діяльності юридичних осіб

(1) Волость або місто може з метою надання послуг створювати установи, підвідомчі волосним або міським установам, які не є юридичними особами, бути учасником або акціонером у важливих з точки зору розвитку волості або міста комерційних товариствах, а також засновувати фонди і бути членом некомерційних об'єднань.

(2) Рішення про створення установи, підвідомчої волосній або міській установі, та про припинення її діяльності - приймають збори. Затвердження і зміна положення про підвідомчу установу, її структуру і штати здійснюється в порядку, встановленому зборами. Волосні або міські установи та підвідомчі їм установи реєструються в реєстрі державних і муніципальних установ.

(3) Рішення про заснування, об'єднання, роз'єднання і перетворення фонду, єдиним засновником якого є волость чи місто, а також товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерного товариства, єдиним учасником або акціонером якого є волость чи місто, а також про припинення його діяльності приймає, а положення про нього, або зміни, які вносяться у це положення - затверджують збори місцевого самоврядування. Членів ради фонду, товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерного товариства призначає, та інші права засновника, учасника або акціонера - здійснює волосна або міська управа. Якщо товариство з обмеженою відповідальністю не має ради, то члени правління такого товариства призначаються волосною або міською управою.

(4) Якщо фонд заснований кількома засновниками або якщо в комерційному товаристві, крім міста чи волості, беруть участь і інші учасники або акціонери, а також якщо волость або місто бере участь у статусі члена в некомерційному товаристві, то рішення про участь або про припинення участі приймають волосні або міські збори. В іншій частині права учасника, акціонера, засновника або члена здійснює особа, призначена волосною або міською управою.

(5) Волость або місто має право укладати договори з метою виконання своїх задач.

Стаття 36. Податки і повинності

(1) Місцеві податки і зміни у ставках податків вводяться до прийняття волосного або міського бюджету або додаткового бюджету або до внесення змін до бюджету і застосовуються з початку бюджетного року або одночасно зі внесенням змін в додатковий бюджет чи бюджет.

(2) Повинність - це обов'язок, який встановлюється на підставі закону постановою зборів місцевого самоврядування для фізичних або юридичних осіб з метою виконання обов'язкових робіт з дотримання правил благоустрою, що діють на території волості або міста.

(3) Повинність може встановлюватись для фізичних та юридичних осіб з метою забезпечення благоустрою нерухомості чи іншої території, що знаходиться в їхній власності або володінні, чи іншої території, що знаходиться в їхньому користуванні, а також території загального користування, яка безпосередньо межує з нею.

(4) При встановленні повинності визначаються її сутність, об'єм, а також умови і порядок її виконання та порядок здійснення контролю за виконанням повинності.

(5) Особа, на яку покладено повинність, може доручити її виконання іншій особі за свій рахунок. За обгрунтованим клопотанням особи збори вправі дозволити їй оплачувати виконання повинності грошима, які повинні використовуватись для виконання цієї повинності. При видачі відповідного дозволу зборами в порядку, встановленому зборами, визначається вартість необхідних для виконання повинності робіт.

(6) Контроль за виконанням повинності здійснює волосна або міська управа.

(7) Повинність не може бути замінена платежами до місцевого бюджету.

(8) Як повинності не можуть встановлюватися податки, штрафи, платежі за послуги, мита або грошові зобов'язання, які мають інші назви.

(9) Повинність не може бути об'єктом договору.

Стаття 37. Програма розвитку

(1) Волость або місто повинні мати програму розвитку. За змістом цього Закону програмою розвитку є документ, що визначає довгострокові і короткострокові цілі розвитку одиниці самоврядування та можливості їх реалізації, у якому збалансовано враховуються довгострокові напрямки і потреби розвитку економічного, соціального, культурного та природного середовища, і який є основою для інтеграції та координації різних сфер життя.

(2) Всі обов'язкові для місцевого самоврядування на підставі закону програми в певних сферах, волосна або міська програма розвитку, а також загальне планування повинні бути ув'язані між собою, і не містити протиріч одне одному.

(3) У будь-якому бюджетному році діюча програма розвитку повинна включати не менше трьох майбутніх бюджетних років. Якщо волость або місто має довгострокові майнові зобов'язання, або вони плануються на більш тривалий період, то програма розвитку в частині, присвяченій майновим зобов'язанням, повинна бути складена на цей період.

(4) Програма розвитку складається для всієї території волості або міста. Додатково програма розвитку може складатися:

1) для деталізації або внесення доповнень до програми розвитку, встановлену для частини території волості або міста;

2) для деталізації або внесення доповнень до програми розвитку, встановлену як програма розвитку в певній сфері;

3) для частин декількох волостей або міст або їх території за взаємною згодою зацікавлених місцевих одиниць самоврядування.

(5) Одиниця самоврядування за допомогою публічних обговорень організовує залучення всіх зацікавлених осіб до процесу складання програми розвитку і забезпечує дотримання встановленої програми розвитку. Повідомлення про оприлюднення проекту програми розвитку та внесення до нього змін публікується в волосній газеті та на веб-сторінці волосної або міської управи. Термін публічної демонстрації не може бути коротшим, ніж три тижні.

(6) Програма розвитку надається повітовому старійшині і Міністерству внутрішніх справ не пізніше ніж через один місяць з дня винесення зборами рішення про прийняття програми або внесення до неї змін. Програма розвитку після її прийняття зборами оприлюднюється на веб-сторінці волосної або міської управи.

(7) Не пізніше 1 жовтня кожного року збори переглядають програму розвитку волості або міста і приймають рішення про її виконання, а при необхідності - вносять до неї зміни.

(8) Програма розвитку є підставою:

1) для складання волосного або міського бюджету;

2) для планування інвестицій та подання клопотань про виділення для них фінансових та інших засобів, незалежно від їхніх джерел;

3) для отримання кредитів, використання лізингу, емітування боргових зобов'язань.

Стаття 38. Волосний або міський бюджет

(1) Бюджет волості або міста складається з доходів, витрат і фінансових операцій на один бюджетний рік.

(2) Волості або місту забороняється надавати або забезпечувати кредити. Кредити можуть надаватись тільки у вигляді навчальних позик у межах передбаченої для цього в міському або волосному бюджеті суми.

(3) Проект бюджету, ухвалений бюджет та звіт за господарський рік оприлюднюються в порядку, передбаченому положенням про волость або про місто.

Стаття 39. Складання та набрання чинності волосним або міським бюджетом

(1) Волосний або міський бюджет складається у встановленому законом порядку з урахуванням програми розвитку волості або міста.

(2) До пропозиції про зміну бюджету чи його проекту, яка зумовлює зменшення передбачених у них доходів, збільшення або перерозподіл витрат, автор пропозиції повинен докласти фінансові розрахунки, які вказують джерела доходів, необхідних для покриття витрат.

(3) Волосний або міський бюджет набуває чинності в силу в передбачений законом строк.

Стаття 39-1. Затвердження звіту за господарський рік

Звіт за господарський рік збори затверджують не пізніше 30 червня наступного року після заслуховування висновків ревізійної комісії. Звіт за господарський рік оприлюднюється в порядку, встановленому положенням про волость або про місто.


Глава VI. ПОРЯДОК РОБОТИ

Стаття 40. Форми роботи

Формою роботи зборів та управи є засідання. Формою роботи комісій зборів та управи є засідання.


Стаття 41. Мова діловодства

(1) Діловодство в органах самоврядування ведеться естонською мовою. Кожна людина має право звертатись до місцевого самоврядування та до його посадових осіб естонською мовою і отримувати відповідь на естонській мові.

(2) Засідання зборів та управи проводяться естонською мовою.

(3) Порядок використання у місцевому самоврядуванні іноземних мов, у тому числі мов національних меншин, встановлює Закон про мову. Дозвіл на використання в якості мови внутрішнього діловодства місцевого самоврядування мови національної меншини, що становить більшість постійних жителів даної одиниці самоврядування, видане підставі статті 11 Закону про мову за пропозицією зборів місцевого самоврядування, залишається в силі до закінчення повноважень відповідних зборів.

(4) Якщо одиниця самоврядування відповідно до частини 3 цієї статті отримала згоду на використання в якості мови внутрішнього діловодства місцевого самоврядування поряд з естонською мовою мову національної меншини, що становить більшість постійних жителів даної одиниці самоврядування, ці збори і управа можуть прийняти відповідне рішення про частковий або повний переклад роботи засідання зборів та управи на мову національної меншини.

Стаття 42. Голова зборів

(1) Голова зборів:

1) організовує роботу зборів, скликає і керує засіданнями, а також організовує їх підготовку;

2) представляє одиницю самоврядування та її збори відповідно до повноважень, наданих законом, положенням про волость або про місто, а також зборами;

3) підписує прийняті зборами постанови та інші документи зборів;

4) виконує інші покладені на нього законом і положенням про волость або про місто обов'язки.

(2) Повноваження голови зборів і заступника голови, а також голови і заступника голови комісії припиняються одночасно з припиненням або достроковим припиненням їхніх повноважень в якості членів зборів.

Стаття 43. Скликання зборів

(1) Засідання зборів скликає голова зборів або особа, яка його заміщає, що є заступником голови, а у разі відсутності голови - найстарший за віком член зборів у встановленому зборами порядку. Перше засідання зборів скликає голова волосної або міської виборчої комісії не пізніше ніж на сьомий день після оприлюднення результатів виборів. При надсиланні запрошень на перше засідання зборів і на засідання, яке скликається на підставі частини 2 статті 52 цього Закону, дотримання вимог, передбачених частиною 3 цієї статті, не обов'язково. Такий же порядок діє на наступних засіданнях зборів, якщо на першому засіданні голова зборів не був обраний.

(2) Засідання зборів, які скликаються на підставі частини 2 статті 52 цього Закону, скликає голова волосної або міської виборчої комісії не пізніше ніж на сьомий день після призначення резервних членів.

(3) При скликанні зборів в запрошенні слід вказувати питання, які вносяться на обговорення; про запрошення на засідання члени зборів повинні повідомлятись не менше ніж за чотири дні до засідання зборів.

(4) Голова зборів або особа, яка його заміщає, скликає збори за пропозицією волосної або міської управи або не менше ніж чверті складу зборів для обговорення піднятих ними питань. Час проведення засідання призначає голова зборів або особа, яка його заміщає, з урахуванням норм положення про волость або про місто, але не пізніше місячного терміну.

Стаття 44. Обговорення питань на зборах

(1) Роботу зборів організовує і засіданнями керує голова зборів або особа, яка його заміщає. У разі відсутності голови або особи, яка його заміщає, засідання веде найстарший за віком член зборів. Порядок роботи зборів встановлюється зборами.

(2) Голова зборів у разі потреби організовує підготовку зборами питань, що виносяться на обговорення. Збори можуть доручати управі підготовку питань, що виносяться на обговорення на зборах.

(3) Першим засіданням зборів до обрання голови зборів керує голова або заступник голови волосної або міської виборчої комісії. До порядку денного першого засідання включаються вибори голови і заступника або заступників голови зборів, а також заслуховування заяви управи з проханням про відставку. Такий же порядок діє відносно порядку денного першого засідання нового складу зборів, що скликається на підставі частини 2 статті 52 цього Закону, за винятком заслуховування заяви управи з проханням про відставку. Вибори голови зборів організує волосна або міська виборча комісія, результати виборів визначаються рішенням виборчої комісії. Такий же порядок діє на наступних засіданнях зборів, якщо на першому засіданні голова зборів не був обраний.

(4) Засідання зборів є відкритими. Збори можуть оголосити засідання закритим щодо обговорення певного питання, якщо за це проголосує як мінімум вдвічі більше членів зборів, ніж проти цього, або якщо розголошення питання, якого стосується обговорення, забороняється або обмежується законом.

(5) Збори обговорюють зазначені в запрошенні на засідання і підготовлені у визначеному зборами порядку питання.

(6) У засіданні зборів можуть брати участь з правом слова члени волосної або міської управи, волосний або міський секретар, а також особи, запрошені на засідання зборами. Питання про надання слова вирішує головуючий на засіданні.

Стаття 45. Голосування на зборах

(1) Питання, що стосуються виключної компетенції зборів, вирішуються шляхом голосування. З інших питань голосування проводиться у разі, якщо цього вимагає хоча б один член зборів.

(2) Голосування на зборах є відкритим.

(3) При персональних виборах проводиться таємне голосування.

(4) Рішення зборів фіксує головуючий на засіданні.

(5) Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів. Для прийняття рішень з питань, зазначених у пунктах 2, 4, 6 - 10, 14, 15, 18, 24 і 25-1 частини 1 статті 22 цього Закону, а також в статті 7 Закону про судочинство в порядку конституційного нагляду, необхідна більшість голосів складу зборів.

Стаття 46. Процедура висловлення недовіри

(1) Як мінімум чверть складу зборів може поставити питання про висловлення недовіри голові зборів, заступнику голови зборів, голови комісії зборів, заступникові голови комісії зборів, члену ревізійної комісії, управі, волосному старійшині, меру міста або членові управи.

(1-1) Питання про висловлення недовіри ставиться на засіданні зборів. Висловлення недовіри ініціюється до початку обговорення пунктів порядку денного. Представник осіб, що ініціювали питання про висловлення недовіри, виступає з доповіддю і передає заяву про висловлення недовіри голові засідання.

(2) Питання про висловлення недовіри включається до порядку денного наступного засідання зборів.

(3) Рішення з питання про висловлення недовіри приймається відкритим голосуванням. Висловлення недовіри тягне за собою звільнення голови або заступника голови зборів від виконання їхніх обов'язків і від посади чи звільнення голови або заступника голови комісії або члена ревізійної комісії від виконання їхніх обов'язків. У разі висловлення недовіри голові зборів, до обрання нового голови функції голови зборів виконує один з його заступників, призначений зборами, або, в разі його відсутності, найстарший за віком член зборів.

(4) Висловлення недовіри тягне за собою звільнення волосного старійшини, мера міста або члена управи від виконання їхніх обов'язків і від посади. У разі висловлення недовіри волосному старійшині або меру міста збори на тому ж засіданні обирають нового волосного старійшину або мера міста або призначають одного з членів управи заміщувати волосного старійшину або мера міста до виборів нового волосного старійшини або мера міста.

(5) У разі висловлення недовіри управі вона продовжує виконувати свої обов'язки, а повноваження управи зберігають силу до передачі повноважень новій управі у встановленому цим Законом порядку. Припинення повноважень управи у зв'язку з висловленням недовіри тягне за собою звільнення всіх членів управи від виконання їхніх обов'язків та звільнення з посади штатних членів управи.

(6) У разі висловлення зборами недовіри комусь з членів управи, але при збереженні зазначеного в частині 6 статті 49 цього Закону кворуму управа продовжує свою діяльність, а вільні місця заміщаються у порядку, встановленому статтею 28 цього Закону, або у встановленому порядку змінюється чисельність членів управи та її структура.

(7) Якщо в результаті висловлення недовіри членам управи порушується вимога про кворум, встановлена частиною 6 статті 49 цього Закону, то управа вважається неповноважною ухвалювати рішення до затвердження необхідного числа нових членів управи і призначення на посаду оплачуваних членів управи.

(8) Якщо висловлення недовіри не знайшло підтримки на засіданні зборів, то не допускається ставити питання про висловлення недовіри тій самій особі протягом трьох місяців з тієї ж причини.

(9) Висловлення недовіри є окремою підставою для звільнення з посади волосного старійшини, мера міста або членів управи поряд з підставами для звільнення з посади, встановленими статтями 114, 119, 123 і 128 Закону про публічну службу.

Стаття 46-1. Вихід у відставку

У випадку виходу у відставку голови зборів, заступника голови зборів, голови комісії зборів, заступника голови комісії зборів, члена ревізійної комісії, волосного старійшини або мера міста, або члена управи, він подає заяву волосному або міському секретарю. Особа, яка подала заяву, вважається такою, що вийшла у відставку, з вказаної в заяві дати, яка не може припадати на більш ранній день, ніж дата наступного робочого дня після подання заяви. Волосний або міський секретар негайно повідомляє про заяву, що надійшла - голову зборів або особу, яка його заміщає.

Стаття 47. Комісії зборів

(1) Збори можуть створювати як постійні, так і тимчасові комісії. Голови та заступники голів комісій обираються з числа членів зборів. Решта членів комісії затверджуються за поданням голови комісії.

(2) Підстави та порядок діяльності комісій зборів встановлюються положенням про волость або про місто.


Стаття 48. Ревізійна комісія

(1) Збори утворюють на термін своїх повноважень ревізійну комісію у складі не менше ніж три члени.

(2) Голова і члени ревізійної комісії обираються з числа членів зборів.

(3) Ревізійна комісія перевіряє:

1) відповідність діяльності волосної або міської управи постановам і рішенням зборів;

2) правильність бухгалтерського обліку у волосних або міських установах та підвідомчих їм установах, а також використання майна волості або міста за цільовим призначенням;

3) своєчасність стягнення коштів у рахунок доходів та їхній облік, а також відповідність витрат волосному або міському бюджету;

4) виконання договорів, укладених волостю або містом;

5) законність і доцільність діяльності волосної або міської управи та їхніх установ.

(4) Ревізійна комісія перевіряє діяльність зазначених у частині 3 цієї статті установ в порядку, встановленому положенням про волость або місто, на підставі плану роботи комісії або за дорученням зборів.

(5) Рішення ревізійної комісії і акт ревізії направляються волосній або міській управі, яка приймає щодо акта ревізії свій висновок і подає його протягом десяти днів ревізійній комісії. Ревізійна комісія надає вищевказані документи зборам для прийняття рішення щодо реалізації результатів перевірки і додає до названих документів проект правового акту зборів, необхідний для ухвалення рішення.

(6) Ревізійна комісія має право отримувати інформацію та всі необхідні для своєї роботи документи.

(7) Ревізійна комісія не рідше одного разу на рік звітує про свою діяльність на засіданні зборів.

Стаття 49. Організація роботи управи

(1) Волосною управою керує волосний старійшина, а міською управою - мер міста, які представляють управу.

(2) (втратив чинність).

(3) Управою не може керувати голова зборів.

(4) До складу управи входять волосний старійшина або мер міста та члени управи.

(5) Порядок заміщення волосного старійшини або мера міста встановлюється положенням про волость або про місто.

(6) Волосна або міська управа правомочна приймати рішення, якщо в її засіданні бере участь більше половини складу управи, у тому числі волосний старійшина або мер міста чи особа, яка його заміщає. У засіданні з правом слова бере участь волосний або міський секретар.

(7) Рішення управи приймаються більшістю голосів.

(8) Засідання управи є закритими, якщо управою не встановлено інше.

(9) Волосний старшина або мер міста чи особа, яка його заміщає, може запрошувати на засідання також інших осіб.

(10) Постанови та інші документи волосної або міської управи підписуються волосним старшиною або мером міста або особою, яка його замііщає, а також волосним або міським секретарем.

(11) Більш детальний порядок роботи волосної або міської управи, підстави та порядок утворення комісій, а також підстави їхньої діяльності встановлюються зборами.

Стаття 50. Волосний старійшина і мер міста

Волосний старійшина або мер міста:

1) організовує роботу волосної чи міської управи і підготовку засідань волосної або міської управи;

2) представляє одиницю самоврядування та волосну або міську управу відповідно до повноважень, наданих йому законом, положенням про волость або про місто, а також зборами;

3) видає накази з питань організації роботи волосної або міської управи та її установ;

4) підписує постанови і розпорядження волосної або міської управи, а також інші документи управи;

5) подає на затвердження зборів склад волосної або міської управи;

6) вносить до зборів пропозиції про затвердження на посадах додаткових членів управи і про звільнення членів управи від виконання їхніх обов'язків, а також про призначення на посаду та звільнення з посади штатних членів управи;

7) представляє волосній або міській управі кандидатури для призначення на посади керівників волосних або міських установ і кандидатури для затвердження на посади керівників установ, підвідомчих волосним або міським установам, вносить управі пропозиції про звільнення з посади призначених керівників, здійснює інші права та обов'язки роботодавця, якщо інше не передбачено зборами або правовим актом зборів;

7-1) подає декларацію про майно, зобов'язання і доходи в порядку, встановленому Законом про боротьбу з корупцією;

8) виконує інші покладені на нього законом або положенням про волость або про місто завдання.

(2) Волосний старійшина або мер міста не повинен займати будь-яку іншу посаду в державній або муніципальній установі, бути працівником установи, підвідомчій державному або муніципальному закладу, а також входити до складу керівних органів комерційних товариств з участю місцевого самоврядування. Він зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня затвердження результатів виборів повідомити про своє обрання заклад, в якому він в даний момент перебуває на службі чи з яким у нього укладений трудовий договір. Його трудовий договір розривається на підставі статті 85 Закону про трудовий договір або він звільняється з посади на підставі статті 127 Закону про публічну службі.

Стаття 51. Протоколи засідань

(1) Протоколи засідань зборів підписує голова зборів або особа, яка його заміщає.

(2) Протоколи засідань волосної або міської управи підписує волосний старійшина або мер міста чи особа, яка його заміщає, і особа, що веде протокол.

(3) Протоколи засідань комісій зборів або управи підписує особа, що головувала на засіданні.

(4) Особи, які підписали протокол, несуть відповідальність за правильність відомостей, які містяться в протоколі.

(5) До протоколу заносяться час і місце проведення засідання, імена присутніх учасників, питання, що обговорювалися, представлені по них пропозиції і прийняті рішення, результати голосування, якщо рішення з питання було прийнято шляхом голосування, а також окремі думки осіб, які приймали рішення чи пропонували питання для обговорення.

(6) Протоколи засідань зборів повинні бути загальнодоступними.

(7) Протоколи засідань волосної або міської управи, а також протоколи засідань комісій зборів або управи повинні бути загальнодоступними в передбаченому положенням про волость або про місто порядку.

(8) Не є загальнодоступними відомості, що містяться в протоколах, надання яких обмежено законом, або призначені для внутрішнього користування у волосних або міських установах.

(9) Протоколи та інші документи повинні відповідати основним вимогам, встановленим щодо адміністративної документації.

Стаття 52. Непрацездатність зборів

(1) Збори вважаються непрацездатним, якщо вони:

1) не прийняли волосний або міський бюджет протягом трьох місяців, рахуючи з початку бюджетного року або ухвалення державного бюджету у разі, якщо державний бюджет не був прийнятий до початку бюджетного року;

2) протягом двох місяців з дня першого засідання в новому складі не обрали голову зборів і волосного старійшину або мера міста або протягом чотирьох місяців з дня першого засідання в новому складі не затвердили членів управи;

3) протягом двох місяців з дня звільнення з посади голови зборів, волосного старійшини або мера міста не обрали нового голову зборів, волосного старійшину або мера міста або протягом чотирьох місяців з дня звільнення з посади волосного старійшини або мера міста не затвердили членів управи;

4) протягом двох місяців з дня висловлення недовіри волосному старійшині, меру міста або управі не обрали нового волосного старійшину або мера міста і протягом чотирьох місяців з дня висловлення недовіри не затвердили членів управи.

(2) Якщо збори виявляться непрацездатними, то повноваження всіх його членів вважаються припиненими достроково, і на їхнє місце заступають резервні члени в порядку, передбаченому статтею 20 цього Закону. У такому разі засідання зборів скликає і ними керує до обрання голови зборів голова волосної або міської виборчої комісії чи особа, яка його заміщає.

(3) Якщо чисельність членів збори впаде нижче числа, необхідного для досягнення складом зборів переваги голосів, менше ніж за шість місяців до чергових виборів до зборів місцевого самоврядування, то питання, зазначені в пунктах 12 і 13 частини 1 і в частині 2 статті 22 цього Закону , вирішує управа.

Стаття 53 (втратила чинність)

Глава VIІ. ПІДРОЗДІЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ І ЧИНОВНИК ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ

Стаття 53-1. Підрозділ охорони правопорядку і чиновник охорони правопорядку

(1) Місцеве самоврядування може утворити підрозділ охорони правопорядку волосної або міської управи (далі - підрозділ правопорядку) або призначити на посаду чиновника, що займається охороною правопорядку (далі - чиновник охорони правопорядку), основним обов'язком якого є участь у забезпеченні громадського порядку та здійснення нагляду за виконанням правил, прийнятих волосними або міськими зборами, у встановленому місцевим самоврядуванням районі діяльності.

(2) Діяльність підрозділу охорони правопорядку і чиновника охорони правопорядку фінансується з бюджету місцевого самоврядування.


Стаття 53-2. Утворення підрозділу охорони правопорядку і заснування посади чиновника охорони правопорядку, і їхні задачі

(1) Рішення про утворення або про припинення діяльності підрозділу охорони правопорядку або про створення чи про скорочення посади чиновника охорони правопорядку приймається волосним або міським зборами.

(2) Підпорядкованість, район діяльності і більш детальні обов'язки передбачаються положенням, яке затверджується волосними або міським зборами. При утворенні в волосній або міській управі посади чиновника охорони правопорядку в посадовій інструкції чиновника охорони правопорядку передбачаються його підпорядкованість, район діяльності і більш детальні обов'язки.

(3) На чиновника охорони правопорядку поширюється дія Закону про публічну службу.

Стаття 53-3. Здійснення співробітництва підрозділом охорони правопорядку і чиновником правопорядку

(1) Підрозділ охорони правопорядку і чиновник охорони правопорядку при виконанні своїх обов'язків співробітничають з іншими установами місцевого самоврядування, державними органами, державними установами поліції, зазначеними у статті 8 Закону про поліцію приватноправовими юридичними особами і громадянами, а також з їх об'єднаннями.

(2) Зазначені в статті 8 Закону про поліцію державні установи поліції на підставі укладених з волосними або міськими управами договорів надають допомогу в навчанні та додатковому навчанні підрозділів охорони правопорядку і чиновників охорони правопорядку.


Стаття 53-4 (втратила чинність)

Стаття 53-5. Формений одяг і знаки розрізнення чиновника охорони правопорядку

(1) Чиновники охорони правопорядку носять формений одяг з символікою місцевого самоврядування або інші знаки розрізнення, які чітко відрізняються від знаків розрізнення поліції.

(2) Формений одяг та інші знаки розрізнення чиновників охорони правопорядку вводяться постановою міністра внутрішніх справ.

Глава VIIІ. ОСНОВИ МУНІЦИПАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

Стаття 54. Муніципальна служба

(1) Муніципальна служба в волосних та міських установах регулюється Законом про публічну службу та цим Законом.

(2) Волосні старійшини та мери міст, їхні помічники, а також волосні та міські секретарі повинні володіти естонською мовою в усній та письмовій формі.

Стаття 54-1. Соціальні гарантії для осіб, обраних і призначених на посаду зборами

(1) Працюючому на оплачуваній посади голові зборів або його заступнику, волосному старійшині або меру міста, а також членам управи, призначеним на посаду зборами, за звільнення з посади за рішенням зборів може виплачуватись компенсація в розмірі до трьох місячних посадових окладів, якщо вони пропрацювали від двох до восьми років, і в розмірі до шести місячних посадових окладів, якщо вони пропрацювали на відповідній посаді більше восьми років, і звільнення з посади здійснюється:

1) у зв'язку із закінченням терміну повноважень;

2) за особистою ініціативою в зв'язку зі станом здоров'я, що не дозволяє постійно виконувати свої службові обов'язки;

3) у зв'язку з висловленням недовіри.

(2) Компенсація, встановлена частиною 1 цієї статті, не виплачується, якщо особа, обрана або призначена на посаду зборами:

1) звільняється з посади за її особистою ініціативою, за винятком випадку, передбаченого пунктом 2 частини 1 цієї статті;

2) обирається або призначається зборами на посаду на новий термін.

(3) Волосному старійшині або меру міста, який працює на платній посаді, виплачується при звільненні з посади компенсація у розмірі шестимісячного посадового окладу, якщо звільнення з посади здійснюється у зв'язку зі зміною адміністративно-територіального устрою волостей чи міст за ініціативою зборів.

(4) Компенсація, зазначена у частині 3 цієї статті, не виплачується, якщо волосний старійшина або мер міста обирається зборами на посаду на новий строк.


Стаття 55. Волосний або міський секретар

(1) Волосний або міський секретар призначається на посаду і звільняється з посади волосним старійшиною або мером міста у встановленому законом порядку.

(2) Волосним або міським секретарем може бути призначений громадянин Естонії, що досяг віку 21 рік і має кваліфікацію юриста або свідоцтво про відповідність кваліфікаційним вимогам, встановленим Урядом Республіки. Відповідність волосних та міських секретарів встановленим кваліфікаційним вимогам перевіряє і видає належні свідоцтва - комісія з визначення кваліфікації волосних та міських секретарів, утворена Урядом Республіки.

(3) Волосний або міський секретар не входить до складу управи, але він бере участь у засіданнях управи з правом слова.

(4) Волосний або міський секретар:

1) керує волосною або міською канцелярією і вносить волосному старшині або меру міста пропозиції, що стосуються задач, структури і штатного розкладу волосної або міської канцелярії;

2) ставить другий підпис на постановах і розпорядженнях управи;

3) організує публікацію правових актів, прийнятих управою, і забезпечує гласність роботи управи;

4) організує публікацію правових актів, прийнятих зборами, і забезпечує гласність роботи зборів;

5) направляє канцлеру юстиції копії волосних або міських правовстановлюючих актів протягом десяти днів з дня їх прийняття;

6) представляє волость або місто в суді або уповноважує на це інших осіб;

7) зберігає гербову печатку волості або міста;

8) бере участь у підготовці засідань управи і організує ведення протоколів засідань;

9) видає накази з питань організації роботи в волосній або міській канцелярії;

9-1) у випадках, передбачених статтею 141 Кримінально-процесуального кодексу, реєструє на підставі постанови прокуратури або постанови суду припинення службових відносин волосного старійшини або мера міста з робочого дня, наступного за днем отримання постанови;

9-2) відповідальний за відповідне правовим актам складання актів про народження і смерть згідно з частиною 2 статті 108 Закону про сім'ю;

10) виконує інші задачі, покладені на нього законом, положенням про волость або про місто, а також трудовим розпорядком управи.

(5) Порядок заміщення волосного або міського секретаря встановлює волосний старійшина або мер міста. Особа, що заміщає волосного або міського секретаря, володіє всіма правами та обов'язками волосного або міського секретаря і повинна відповідати умовам, встановленим частиною 2 цієї статті.

Глава ІХ. УТВОРЕННЯ ЧАСТИН ВОЛОСТІ І МІСЬКИХ РАЙОНІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ РОБОТИ

Стаття 56. Частина волості і міський район

Частина волості або міський район - одиниця, яка діє на території і в складі волості або міста на підставі "Положення про частину волості або міського району", затвердженого зборами волості або міста.


Стаття 57. Утворення частини волості або міського району

(1)Утворення частини волості або міського району може бути ініційовано:

1) однією чвертю членів зборів;

2) в порядку клопотання як мінімум одним відсотком жителів волості або міста, що володіють виборчим правом , але не менш ніж п'ятьма жителями волості або міста, що володіють виборчим правом.

3) волосною або міською управою.

(2) Положенням про частину волості або міського району встановлюється:

1) опис меж частини волості або міського району;

2) порядок утворення управи частини волості або міського району;

3) порядок призначення на посаду старійшини частини волості або міського району, при цьому термін повноважень старійшини не повинен перевищувати термін повноважень зборів даної волості або даного міста;

4) повноваження управи і старійшини частини волості або міського району, а також необхідні для їхнього здійснення бюджетні кошти даної волості або даного міста;

5) засади і порядок нагляду за діяльністю управи і старійшини частини волості або міського району, а також ліквідації частини волості або міського району.

(3) На підставі клопотання збори приймають рішення про утворення частини волості або міського району або відхиляють клопотання. У разі потреби збори можуть провести опитування мешканців із зазначеного питання.

(4) Управа і старійшина частини волості або міського району не мають права видавати правовстановлюючі акти.

(5) Старійшина частини волості або міського району може в межах своїх повноважень і для виконання задач видавати розпорядження в якості актів одноразової дії, а для організації роботи всередині управи видавати накази.

(6) До розпоряджень старійшини частини волості або міського району застосовуються вимоги, встановлені частинами 1 - 5 статті 31 цього Закону. Розпорядження підписуються старійшиною частини волості або міського району.

(7) Контроль за розпорядженнями старійшини частини волості або міського району здійснює волосний старшина або мер міста у встановленому положенням про волость або про місто порядку.

(8) Протягом бюджетного року волості або міста не допускаються обмеження повноважень управи і старійшини частини волості або міського району та скорочення розміру виділених їм бюджетних коштів.


Стаття 57-1. Призначення на посаду та звільнення з посади старійшини частини волості або міського району

(1) Старійшини частини волості або міських районів призначаються на посаду волосною або міською управою або за пропозицією мера міста.

(2) Поряд з підставами звільнення від служби, передбаченими Законом про публічну службу, старійшина частини волості і міського району звільняється від служби за вмотивованою пропозицією мера міста або волосного старійшини.


Стаття 58. Селищні та сільські старости

(1) На селищних або сільських зборах (сході) може обиратись селищний або сільський староста.

(2) Порядок виконання селищним чи сільським старостою задач волосної управи встановлюється договором.

(3) Збори своїм рішенням можуть прийняти статут про мера міста, селищного старосту, старосту селища міського типу та сільського старосту для населених пунктів, розташованих на території волості, в якому визначаються порядок обрання для розташованих на території волості населених пунктів мера міста, селищного старости, старости селища міського типу та сільського старости, вимоги, що висуваються до кандидатів, їхні права та обов'язки, а також термін дії їх повноважень.

Статті 59 - 61 (втратили чинність)

Глава X. СПІВРОБІТНИЦТВО ОДИНИЦЬ САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 62. Форми співробітництва

(1) З метою вираження, представлення та захисту спільних інтересів, а також виконання спільних задач одиниці місцеві самоврядування волості і міста можуть:

1) діяти спільно;

2) наділяти відповідними повноваженнями будь-яку волость або будь-яке місто;

3) утворювати спілки та інші об'єднання одиниць місцевих самоврядувань.

(2) При зазначених у частині 1 цієї статті формах співробітництва волості і міста можуть в договорі передбачати створення спільних установ.


Стаття 63. Союзи одиниць місцевого самоврядування

Заснування повітових і загальнодержавних спілок одиниць місцевого самоврядування та їхня діяльність здійснюється в порядку, передбаченому Законом про спілки одиниць місцевого самоврядування


Стаття 64 (втратила чинність)

Глава XI. ВІДНОСИНИ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ТА НАГЛЯД

Стаття 65. Відносини одиниць самоврядування з державними органами

(1) Відносини між органами місцевого самоврядування та державними урядовими установами грунтуються на законі і договорі.

(2) Місцеві органи самоврядування не можуть делегувати свої обов'язки і повноваження, а також кошти, передбачені законом для їх виконання, державним урядовим установам.

(3) Збори волості або міста і союз одиниць місцевого самоврядування мають право вносити Уряду Республіки пропозиції про прийняття або зміну законів та інших правових актів.

(4) В усіх випадках планування та вирішення питань, які безпосередньо стосуються місцевих органів влади, з ними своєчасно та відповідним чином проводяться консультації.

Стаття 66. Нагляд та контроль за діяльністю одиниці місцевого самоврядування

(1) Повітовий старійшина здійснює нагляд за діяльністю одиниці місцевого самоврядування у встановленому законом порядку.

(2) Контроль за діяльністю одиниці місцевого самоврядування здійснює Державний контроль відповідно до Закону про Державний контроль.

(3) Нагляд за відповідністю волосних або міських правовстановлюючих актів Конституції і законам Естонської Республіки здійснює канцлер юстиції.


Стаття 66-1. Службовий нагляд

(1) Службовий нагляд - це здійснюваний управою контроль за законністю та доцільністю діяльності волосних або міських установ та їхніх посадових осіб, а також підвідомчих установ та їхніх керівників.

(2) При здійсненні службового нагляду управа має право:

1) вносити приписи для усунення недоліків в прийнятих актах або вчинених діях;

2) припиняти вчинення дій або дію актів;

3) визнавати акти недійсними.

(3) Рішення, прийняті в порядку здійснення службового нагляду, повинні бути вмотивованими.

(4) Виконання актів, прийнятих волосними або міськими установами та їхніми посадовими особами, а також керівниками підвідомчих установ, і здійснення ними дій може бути зупинене на строк до десяти робочих днів з метою додаткової перевірки законності та доцільності прийняття акта або вчинення дії або для збору необхідних додаткових відомостей, у тому числі - для отримання роз'яснень від особи, що видала акт або здійснює дію.

(5) У разі зупинення в порядку службового нагляду виконання акта або вчинення дії, зупиняється також перебіг строку, встановленого для здійснення відповідної дії законом і правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання закону.

(6) Управа визнає недійсними акти і дії волосних або міських установ та їхніх посадових осіб, а також керівників підвідомчих установ, які розходяться з Конституцією і законами Естонської Республіки, а також правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання Конституції і законів Естонської Республіки, і з правовими актами волості або міста.

(7) Управа визнає недійсними з мотивів недоцільності акти, прийняті волосними або міськими установами та їх посадовими особами, а також керівниками підвідомчих установ, і вчинені ними дії у випадку, якщо акт або дія явно не відповідає принципам місцевого самоврядування або обумовлює нераціональне використання волосного або міського майна і бюджетних коштів.

(8) За мотивами недоцільності не можна визнавати недійсними акти і дії, умови прийняття або здійснення яких випливають із законів та правових актів, прийнятих на підставі та на виконання цих законів.

(9) На підставі цього Закону не здійснюється службовий нагляд за актами та діями посадових осіб урядових установ, що виконують наглядові функції.

Глава ХIІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Стаття 66-2. Порушення правил виконання робіт з благоустрою та землерийних робіт і невиконання повинностей

(1) Порушення правил виконання робіт з благоустрою та землерийних робіт або невиконання повинностей - караються штрафом у розмірі до ста штрафних одиниць.

(2) Ті самі дії, вчинені юридичною особою - караються штрафом у розмірі до 20 000 крон.


Стаття 66-3. Порушення правил утримання собак і кішок

(1) Порушення правил утримання собак і кішок - карається штрафом у розмірі до ста штрафних одиниць.

(2) Те саме діяння, що заподіяло майновий збиток або шкоду здоров'ю людини, - карається штрафом у розмірі до двохсот штрафних одиниць.


Стаття 66-4. Провадження у справах про проступки

(1) До проступків, передбачених статтями 66-2 та 66-3 цього Закону, застосовуються положення Загальної частини Пенітенціарного кодексу і деліктно-процесуального кодексу.

(2) Установами, що ведуть у позасудовому порядку провадження у справах про проступки, передбачені статтями 66-2 і 66-3 цього Закону, є:

1) волосні та міські управи;

2) префектури поліції.

(3) Установою, що веде у позасудовому порядку провадження у справах про проступки, передбачені статтею 66-2 цього Закону, є Інспекція охорони навколишнього середовища.


Стаття 66-5. Надходження штрафів

Якщо установою, що веде провадження в позасудовому порядку і накладає попереджувальний штраф або штраф, є волосна або міська управа, то суми попереджувальних штрафів та штрафів за проступки, передбачені статтями 66-2 і 66-3 цього Закону, перераховуються до бюджету місцевого самоврядування, який прийняв рішення

Глава XIIІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ

Стаття 67. Набуття законом чинності

(1) З дня опублікування цього Закону в "Riigi Teataja" вступають в силу статті 1 - 5, 7, 10, 12 - 15, 23 - 26, 31, 33 - 37, 40 - 42, 50, 51, 56 - 58 , 62 - 64 і 66. Частина 2 статті 55 закону набирає чинності з 1 січня 1997 року. Інші статті закону набувають чинності з дня оголошення результатів виборів до збори місцевих самоврядувань, наступних за прийняттям цього Закону.

(2) Якщо в будь-якій з одиниць місцевого самоврядування вибори до зборів місцевого самоврядування не відбулися або результати виборів не були оголошені, то зазначений в частині 1 статті 59 цього Закону представник одиниці самоврядування повіту обирається до повітових зборів попереднім складом зборів.


Стаття 68. Статус міських селищ і республіканських міст

З набуттям чинності цим Законом міські селища набувають статусу волості, а республіканські міста - статус міста.


Стаття 69. Припинення терміну повноважень зборів

Повноваження нинішніх волосних, селищних, міських і повітових Рад і їхніх депутатів припиняються з дня оголошення результатів виборів до зборів місцевих самоврядувань, наступних за набранням чинності цим Законом.


Стаття 70. Термін повноважень повітових старійшин та повітових управ

Повноваження повітових старійшин, їхніх заступників та радників повітових управ, затверджених на посаді нинішніми повітовими Радами, припиняються з дня оголошення результатів виборів до зборів місцевих самоврядувань, наступних за набранням чинності цим Законом.


Стаття 71. Положення про одиниці самоврядування

Положення про одиниці самоврядування повинні бути затверджені або приведені у відповідність із цим Законом у тримісячний строк з дня затвердження зборами місцевих самоврядувань, утвореними в результаті наступних виборів в ці збори, на посаді волосних та міських управ.


Стаття 72 (втратила чинність)

Стаття 73. Визнання правових актів такими, що втратили чинність

Закон Естонської Радянської Соціалістичної Республіки "Про основи місцевого самоврядування" та Закон Естонської Республіки від 21 серпня 1991 року "Про часткову зміну Закону Естонської РСР про основи місцевого самоврядування" визнаються такими, що втратили чинність, з дня оголошення результатів виборів до зборів місцевих самоврядувань, наступних за прийняттям цього Закону. З того ж дня визнаються такими, що втратили чинність:

1) указ Президії Верховної Ради ЕРСР від 6 грудня 1989 року "Про створення адміністративної системи самоврядування";

2) указ Президії Верховної Ради ЕРСР від 22 січня 1990 року "Про статус керівних працівників місцевого самоврядування";

3) постанова Верховної Ради Естонської РСР від 8 серпня 1989 року "Про проведення адміністративної реформи в Естонській РСР";

4) постанова Президії Верховної Ради Естонської Республіки від 11 липня 1991 року "Про прийом, реєстрацію та розгляд положень і програм розвитку міст, селищ та сільрад, клопотань про статус самоврядування".


Стаття 74. Вирішення протиріч

У разі суперечностей між положеннями статті 67 цього Закону та положеннями Закону Естонської Радянської Соціалістичної Республіки "Про основи місцевого самоврядування", а також інших законів та правових актів - чинними вважаються положення цього Закону.


Стаття 75. Приведення у відповідність правових актів

Уряд Республіки вносить пропозиції щодо приведення законів та інших правових актів у відповідність із цим Законом.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти